Anhörigstödet i Partille kommun vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. 

Begreppen anhörig och närstående

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av Socialstyrelsens bestämmelser om anhörigstöd är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigstödet erbjuder en rad aktiviteter till dig som är anhörig. De flesta är avgiftsfria men ibland behöver du anmäla dig i förväg. Du hittar aktuellt program för anhörigstödet här.

För frågor kontakta någon av kommunens anhörigkonsulenter som du når via Partille kommuns kundcenter.

Anhöriglarm

Ett anhöriglarm är ett enkelt trådlöst larm som man har i hemmet. Det kan till exempel användas för att larma när en person som inte klarar sig själv går ur sängen eller ut genom ytterdörren. Din anhörige får låna larmet så länge som behovet finns. Kommunens anhörigkonsulent beslutar om utlåning av anhöriglarm. 

Enskilda samtal

Som anhörig har du kanske många tankar och frågor kring din situation. Kanske behöver du någon som kan lyssna och eventuellt ge råd och stöd. Då finns möjlighet till enskilda samtal. Samtalen kan ske hemma hos dig, hos en anhörigkonsulent eller per telefon.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Innehållet i träffarna styrs av deltagarnas behov och önskemål. I gruppen får du som anhörig råd, stöd och information om vart man vänder sig i olika situationer. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Träffpunkt och rekreation

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig rekreation i form av bad i varmvattensbassäng. Se anhörigstödets program för aktuella tider i menyn längre ner på sidan.  

Föreläsningar och studiecirklar

Anhörigstödet bjuder regelbundet in till kostnadsfria föreläsningar och eller studiecirklar kring ämnen som kan beröra dig som anhörig. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Anhörigbidrag

Du som ger stöd och omsorg till en närstående kan ansöka om anhörigbidrag. Stödet är 1000 kr per månad och skattefritt. För att kunna få anhörigbidrag måste både du och din närstående ha fyllt 65 år och uppfylla vissa kriterier. Anhörigbidrag beviljas för högst sex månader åt gången. Anhörigbidrag är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens biståndshandläggare. Kontakta Partille kundcenter om du vill ansöka om anhörigbidrag.

Stöd till din närstående

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående ansöka om nedanstående stödinsatser hos kommunens biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggare via Partille kommuns kundcenter, se knappen Kontakta kundcenter på den här sidan.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få avlösning i hemmet för att utföra ärenden eller ägna tid åt egna aktiviteter.

Bostadsanpassning

Om ni på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos din närstående måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för er kan din närstående ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten vänder sig till personer som har fått diagnos på demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. 

Hemtjänst

Den som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig.

Korttidsplats

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående beviljas plats på korttidsboende. Din närstående kan få beslut om korttidsplats återkommande, så kallad växelvård, eller vid enstaka tillfällen. 

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Övrigt stöd till dig eller din närstående 

Anhörigstödets program våren 2018

Samtalsgrupper - anhöriga till äldre

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation för att utbyta erfarenheter och stödja varandra. En anhörigkonsulent leder gruppen. Under våren 2018 finns två samtalsgrupper - en på seniorträffen Furulund och en på Kullegårdens äldreboende. 

Seniorträffen Furulund

Datum, tid och plats

Fredagar: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april och 4 maj.

Kl 11–13

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Kullegårdens äldreboende

Datum, tid och plats

Tisdagar 23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april och 15 maj. 

Kl 13–15

Lokal: Majas rum, Kullegårdens äldreboende

 

Du behöver inte föranmäla dig. Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Herrgrupp för män som har fru, sambo eller syskon med en demenssjukdom

Den närstående med demenssjukdom kan bo antingen i ordinärt boende eller på ett äldreboende. Anhörigkonsulent och sjuksköterskor från demensteamet håller i samtalsgruppen.

Datum, tid och plats

Torsdagar: 25 januari, 22 mars och 17 maj

Kl 12.15–14.15

Plats: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

 

Vänligen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller demensteamet på telefon 031-792 98 45 eller 031-792 96 72 för mer information eller anmälan till den här samtalsgruppen.

Sorg- och levavidaregrupp

Är du nybliven änka eller änkeman över 65 år och vill samtala med andra? Då är du välkommen till anhörigstödets sorg- och leva vidaregrupp.
Gruppen träffas vid fem tillfällen under våren och följer en planerad struktur för sorgegrupper.

Datum, tid och plats

Tisdagar: 13 februari, 27 februari, 13 mars, 27 mars och 10 april.

Kl 14-16

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

 

För anmälan och frågor, vänligen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Samtalsgrupp för föräldrar till yngre barn med funktionshinder

Har du tankar och erfarenheter som du vill dela med andra?
Samtalet utgår från föräldraskapet. Vilken funktionsnedsättning din son eller dotter har är av mindre betydelse.

Datum, tid och plats

Torsdag 5 april
Kl 17.30
Lokal: Seniorträffen, Furulund, Tingsvägen 2, Partille


Anmälan till anhörigkonsulent senast 29 mars på telefon 031–3922083.  

Samtalsgrupp för föräldrar till unga vuxna barn med funktionsnedsättning

Den här gruppen vänder sig till dig vars barn har eller på sikt ska flytta hemifrån. Vi samtalar kring yrkesliv, boende, fritid med mera.

Datum, tid och plats

Torsdag 15 mars 
Kl 17.30
Lokal: Seniorträffen i Furulund, Tingsvägen 2, Partille

Anmälan

Anmälan till anhörigkonsulenterna senast 8 mars på telefon 031–792 16 11 eller 031–392 20 83.
Du kan också skicka e-post: eva.welling-ortlund@partille.se

Varmvattenbassäng

Kom och koppla av eller träna i den tempererade varmvattensbassängen. Lyssna till avslappnande musik och njut av förfriskningar med tilltugg. Avgiftsfritt.

Datum, tid och plats

Onsdagar

Kl 11.30–13 efter överenskommelse med anhörigkonsulent som du kontaktar på telefon 031–392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

 

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsgvägen 2

Temakväll –"Demenssjukdomar och Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom"

Maria Eriksson och Paula Adolfsson, sjuksköterskor i demensteamet, berättar om riktlinjerna och håller i frågestund.

Datum, tid och plats

Onsdag 18 april

Kl 17

Lokal: Seniorträffen, Furulund, Tingsvägen 2

 

Anmälan till anhörigkonsulent eller demensteamet senast 16 april. Du når dem på telefon 031–392 20 83 alternativt 031–792 98 45 eller 031–792 96 72.

Temakväll - "En dold grupp av anhöriga"

Anhörigkonsulent Katarina Harström berättar om ett avslutat projekt som riktat sig till föräldrar som har en vuxen son eller dotter med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom - en dold grupp av anhöriga.

Datum, tid och plats

Måndag 21 maj
Kl 17
Lokal: Seniorträffen, Furulund, Tingsvägen 2


Anmälan till anhörigkonsulent  senast 17 maj, på telefon 031–392 20 83. Du kan också skicka e-post till katarina.harstrom@partille.se