Anhörigstödet i Partille kommun vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. 

Begreppen anhörig och närstående

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av Socialstyrelsens bestämmelser om anhörigstöd är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigstödet erbjuder en rad aktiviteter till dig som är anhörig. De flesta är avgiftsfria men ibland behöver du anmäla dig i förväg. Du hittar aktuellt program för anhörigstödet här.

För frågor kontakta kommunens anhörigkonsulent som du når via Partille kommuns kundcenter.

Anhöriglarm

Ett anhöriglarm är ett enkelt trådlöst larm som man har i hemmet. Det kan till exempel användas för att larma när en person som inte klarar sig själv går ur sängen eller ut genom ytterdörren. Din anhörige får låna larmet så länge som behovet finns. Kommunens anhörigkonsulent beslutar om utlåning av anhöriglarm. 

Enskilda samtal

Som anhörig har du kanske många tankar och frågor kring din situation. Kanske behöver du någon som kan lyssna och eventuellt ge råd och stöd. Då finns möjlighet till enskilda samtal. Samtalen kan ske hemma hos dig, hos en anhörigkonsulent eller per telefon.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Innehållet i träffarna styrs av deltagarnas behov och önskemål. I gruppen får du som anhörig råd, stöd och information om vart man vänder sig i olika situationer. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Rekreation

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig rekreation i form av bad i varmvattensbassäng. Se anhörigstödets program för aktuella tider i menyn längre ner på sidan.  

Temakvällar

Anhörigstödet bjuder regelbundet in till kostnadsfria temakvällar kring ämnen som kan beröra dig som anhörig. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Anhörigbidrag

Du som ger stöd och omsorg till en närstående kan ansöka om anhörigbidrag. Stödet är 1000 kr per månad och skattefritt. För att kunna få anhörigbidrag måste både du och din närstående ha fyllt 65 år och uppfylla vissa kriterier. Anhörigbidrag beviljas för högst sex månader åt gången. Anhörigbidrag är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens biståndshandläggare. Kontakta Partille kundcenter om du vill ansöka om anhörigbidrag.

Stöd till din närstående

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående ansöka om nedanstående stödinsatser hos kommunens biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggare via Partille kommuns kundcenter, se knappen Kontakta kundcenter på den här sidan.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få avlösning i hemmet för att utföra ärenden eller ägna tid åt egna aktiviteter.

Bostadsanpassning

Om ni på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos din närstående måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för er kan din närstående ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten vänder sig till personer som har fått diagnos på demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. 

Hemtjänst

Den som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig.

Korttidsplats

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående beviljas plats på korttidsboende. Din närstående kan få beslut om korttidsplats återkommande, så kallad växelvård, eller vid enstaka tillfällen. 

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Övrigt stöd till dig eller din närstående 

Anhörigstödets program hösten 2018

Drop-in kafé för anhöriga

Välkommen på en kopp kaffe och samtal en gång i månaden. Anhörigkonsulent är på plats och du behöver inte föranmäla dig. 

Datum, tid och plats

Måndagar 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december.

Kl 17–19

Lokal: Vinterträdgården i Partille biblioteket, Partille Kulturum

Samtalsgrupper - anhöriga till äldre

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation för att utbyta erfarenheter och stödja varandra. En anhörigkonsulent leder gruppen. Din närstående kan vara förälder, syskon eller partner. 

Datum, tid och plats

Fredagar: 7 september, 5 oktober och 2 november.

Kl 11–13

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

 

Du behöver inte föranmäla dig. Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Herrgrupp för män som har en närstående med diagnos eller funktionsnedsättning

Din närstående kan bo i ordinärt boende eller på till exempel ett äldreboende. Anhörigkonsulent håller i samtalsgruppen. Du behöver inte föranmäla dig.

Datum, tid och plats

Torsdagar: 20 september, 25 oktober och 22 november.

Kl 12.30–14.30

Plats: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Välkommen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se om du har frågor. 

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med funktionshinder

Gruppen riktar sig till dig som är förälder till ett barn under 18 år med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.  

Datum, tid och plats

Torsdag 11 oktober
Kl 17.30–19.30
Lokal: Seniorträffen, Furulund, Tingsvägen 2, Partille


Anmälan till anhörigkonsulent senast 9 oktober på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se 

Samtalsgrupp för föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning

Gruppen riktar sig till dig som är förälder till en son/dotter som är över 18 år med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Datum, tid och plats

Torsdag 15 november
Kl 17.30–19.30
Lokal: Seniorträffen i Furulund, Tingsvägen 2, Partille

Anmälan

Anmälan till anhörigkonsulent senast 13 november på telefon 031–392 20 83 eller e-post:katarina.harstrom@partille.se

Varmvattenbassäng

Kom och bada i varmvattenbassängen i Furulund. Avgiftsfritt.

Datum, tid och plats

Torsdagar

Kl 15–17 efter överenskommelse med anhörigkonsulent som du kontaktar på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsgvägen 2

Temakvällar

Anhörigutbildning kring demenssjukdomar

I samarbete med demensteamet i Partille kommun. Utbildningen är sammanlagt på fyra timmar fördelat på två tillfällen.

Datum, tid och plats

Onsdag 12 september och torsdag 20 september

Kl 17–19

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, Partille

 

Anmälan senast den 7 september till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Att leva nära psykisk sjukdom

Besök av Christer Johansson, chef för den psykiatriska öppenvården i Uddevalla, med lång erfarenhet av att möta anhöriga som har en närstående med psykisk ohälsa.

Datum, tid och plats

Onsdag 3 oktober

Kl 17–18.30

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, Partille

 

Anmälan senast 28 september till anhörigkonsulent på på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

 

I samarbete med anhörigstödet i Härryda kommun.

 

Mindfulness för anhöriga

Lyssna till Mariette Moureau, kursledare i mindfulness;

 

”Som anhörig är det vanligt att leva med stress och oro. Med mindfulness kan du lära dig att bättre hantera detta och att vara mer i nuet. Mindfulness är även effektivt mot sömnsvårigheter.”

Datum, tid och plats

Onsdag 24 oktober

Kl 17–18.30

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, Partille

 

Anmälan senast 19 oktober till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

 

Kurs - Att stötta en närstående med psykisk ohälsa

Kurs om fem tillfällen. Vi lär oss tekniker och förhållningssätt för att vara ett stöd både för vår närstående och för oss själva. Teori varvas med gemensamma samtal.

Kursledare är Elisabet Hurtado Lundberg, projektledare och Hjärnkollsambassadör från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg.

Datum, tid och plats

Onsdagarna 10, 17 och 24 oktober samt 7 och 14 november. 

Kl 17.30–19.30

Plats: Mölnlycke. Lokal meddelas i samband med anmälan.

 

Anmälan senast 1 oktober till anhörigkonsulent på på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se  
Begränsat antal platser.

 

I samarbete med anhörigstödet i Härryda kommun.

Projekt Vuxensyskon

Bräcke diakoni driver sedan 1,5 år ett projekt riktat till vuxna som har en bror eller syster med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Maria Blad och Rakel Lornér berättar om arbetet och tankar om hur man kan förebygga ohälsa hos vuxna syskon. 

Datum, tid och plats

Onsdag 21 november

Kl 17–18.30

Lokal: Kullegården (samlingssalen), Röliden 31, Sävedalen

 

Anmälan senast 16 november till anhörigkonsulent på på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Attention

Besök av Åsa Thelin från Attention - en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga. 

Datum, tid och plats

Onsdag 7 november 

Kl 17–18.30

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, Partille

 

Anmälan senast 2 november till anhörigkonsulent på på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se