Anhörigstödet i Partille kommun vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. 

Begreppen anhörig och närstående

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av Socialstyrelsens bestämmelser om anhörigstöd är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigstödet erbjuder en rad aktiviteter till dig som är anhörig. De flesta är avgiftsfria men ibland behöver du anmäla dig i förväg. Du hittar aktuellt program för anhörigstödet här.

För frågor kontakta kommunens anhörigkonsulent som du når via Partille kommuns kundcenter.

Anhöriglarm

Ett anhöriglarm är ett enkelt trådlöst larm som man har i hemmet. Det kan till exempel användas för att larma när en person som inte klarar sig själv går ur sängen eller ut genom ytterdörren. Din anhörige får låna larmet så länge som behovet finns. Kommunens anhörigkonsulent beslutar om utlåning av anhöriglarm. 

Enskilda samtal

Som anhörig har du kanske många tankar och frågor kring din situation. Kanske behöver du någon som kan lyssna och eventuellt ge råd och stöd. Då finns möjlighet till enskilda samtal. Samtalen kan ske hemma hos dig, hos en anhörigkonsulent eller per telefon.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Innehållet i träffarna styrs av deltagarnas behov och önskemål. I gruppen får du som anhörig råd, stöd och information om vart man vänder sig i olika situationer. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Rekreation

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig rekreation i form av bad i varmvattensbassäng. Se anhörigstödets program för aktuella tider i menyn längre ner på sidan.  

Temakvällar

Anhörigstödet bjuder regelbundet in till kostnadsfria temakvällar kring ämnen som kan beröra dig som anhörig. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Anhörigbidrag

Du som ger stöd och omsorg till en närstående kan ansöka om anhörigbidrag. Stödet är 1000 kr per månad och skattefritt. För att kunna få anhörigbidrag måste både du och din närstående ha fyllt 65 år och uppfylla vissa kriterier. Anhörigbidrag beviljas för högst sex månader åt gången. Anhörigbidrag är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens biståndshandläggare. Kontakta Partille kundcenter om du vill ansöka om anhörigbidrag.

Stöd till din närstående

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående ansöka om nedanstående stödinsatser hos kommunens biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggare via Partille kommuns kundcenter, se knappen Kontakta kundcenter på den här sidan.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få avlösning i hemmet för att utföra ärenden eller ägna tid åt egna aktiviteter.

Bostadsanpassning

Om ni på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos din närstående måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för er kan din närstående ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten vänder sig till personer som har fått diagnos på demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. 

Hemtjänst

Den som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig.

Korttidsplats

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående beviljas plats på korttidsboende. Din närstående kan få beslut om korttidsplats återkommande, så kallad växelvård, eller vid enstaka tillfällen. 

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Övrigt stöd till dig eller din närstående 

Anhörigstödets program våren 2019

Drop-in kafé för anhöriga

Välkommen på en kopp kaffe och samtal en gång i månaden. Anhörigkonsulent är på plats och du behöver inte föranmäla dig. 

Datum, tid och plats

Måndagar 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april och 27 maj.

Kl 17–18.30

Lokal: Vinterträdgården i Partille bibliotek, Gamla Kronvägen 56

Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med psykisk ohälsa

Har du en närstående som lider av psykisk ohälsa, är du välkommen till denna grupp. Vi lyssnar till varandra, utbyter tankar och erfarenheter. Anhörigkonsulenten håller i samtalsgruppen.

Datum, tid och plats

Torsdagar: 28 mars, 4 april, 11 april och 25 april

Klockan: 18–19.30

Lokal: Seniorträffen Furulund

Anmälan: senast 22 mars till anhörigkonsulenten på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Samtalsgrupper - anhöriga till äldre

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation för att utbyta erfarenheter och stödja varandra. En anhörigkonsulent leder gruppen. Din närstående kan vara förälder, syskon eller partner. 

Datum, tid och plats

Måndagar: 11 februari, 4 mars och 3 juni.

Kl 15–16.30

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

 

Du behöver inte föranmäla dig. Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Herrgrupp för män som har en närstående med diagnos eller funktionsnedsättning

Din närstående kan bo i ordinärt boende eller på till exempel ett äldreboende. Anhörigkonsulent håller i samtalsgruppen. Du behöver inte föranmäla dig.

Datum, tid och plats

Tisdagar: 19 februari, 19 mars, 16 april och 21 maj.

Kl 11–12.30

Plats: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Välkommen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se om du har frågor. 

Rekreation

Varmvattenbassäng

Kom och bada i varmvattenbassängen i Furulund. Avgiftsfritt.

Datum, tid och plats

Torsdagar

Kl 15–17 efter överenskommelse med anhörigkonsulent som du kontaktar på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsgvägen 2

Vårutflykt

Till Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Datum, tid och plats

Fredag 24 maj
Vi åker gemensamt från Tingsvägen 2, klockan 10 och beräknas vara tillbaka cirka klockan 17.
Kostnad tillkommer för lunch och resa.

Anmälan

Senast 10 maj till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Temakvällar

Min syster Johanna

En kväll för dig som har förlorat en närstående genom suicid.

Lotta Jensen styrelseledamot i föreningen SPEC - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd besöker oss. 

Datum, tid och plats

Onsdag 6 mars
Tid: Kl 17–18.30
Plats: Seniorträffen, Tingsvägen 2

Anmälan

Senast 4 mars till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Max 6 deltagare.

Psykisk ohälsa har många ansikten

Elisabeth Hurtado Lundberg från Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg, NSPHiG är kvällens gäst. Psykisk ohälsa drabbar allt från unga människor med anorexi, självskadebeteende eller tvångssyndrom till äldre personer med depression och ångestsyndrom. Hur är det att stå bredvid, som anhörig?

Datum, tid och plats

Onsdag 20 mars
Tid: Kl 17–18.30
Lokal: Seniorträffen, Tingsvägen 2

Anmälan

Senast 15 mars till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Hur är det att leva med personlig assistans i familjen?

Personlig assistans är en förutsättning för många med omfattande funktionsnedsättningar för att kunna leva ett självständigt liv.

Vi samtalar kring och delar erfarenheter kring hur det kan påverka anhöriga.

Datum, tid och plats

Onsdag 10 april
Tid: Kl 17–18.30
Plats: Kullegårdens äldreboende, Röliden 31, Sävedalen

Anmälan

Senast 5 april till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Pröva-på yoga för dig som är anhörig

Yogalärare Linda Klein berättar om sin ”yogaresa” och ger dig möjlighet att prova på ett lugnt flöde.

Datum, tid och plats

Torsdag 16 maj
Tid: Kl 17–18.30
Lokal: Seniorträffen, Tingsvägen 2

Anmälan

Senast 13 maj till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Föreläsningar

För föräldrar till till barn med olika neuropsykiatriska diagnoser

Lennart Lindqvist har arbetat som psykolog under 30 år och länge följt föräldrar och anhöriga till barn med olika neuropsykiatriska diagnoser. I boken, Utsatta föräldrar, beskriver han alla de känslor och konsekvenser som kan uppstå när man har ett barn som behöver stödinsatser av samhället.

Föreläsningen tar upp mycket kring den livslånga oro och känslan av att inte räcka till, som många föräldrar upplever, men också om hopp och framtidstro, och hur man kan hitta strategier för att själv må bra och främja relationen till sitt barn.

Datum, tid och plats

Onsdag 8 maj
Tid: 17.30–20.30 med paus
Plats: Gradängsalen byggnad Granen, Dergårdsgymnasiet, Lerum

Anmälan

Senast 6 maj till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

 

Arrangör: Anhörigstödet i Lerum och Partille kommun i samverkan med Attention Lerum.

Att möta barn med psykisk ohälsa

Karin Gustafsson och Helene Johansson, leg psykologer vid Utbildningsförvaltningen i Partille kommun kommer och berättar om barn- och ungdomars psykiska mående.

Datum, tid och plats

Onsdag 22 maj
Tid: Kl 17–18.30
Plats: Kullegårdens äldreboende, Röliden 31, Sävedalen

Anmälan

Senast 17 maj till anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se