Anhörigstödet i Partille kommun vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder, både barn och vuxna.

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigstödet erbjuder en rad aktiviteter till dig som är anhörig. De flesta är avgiftsfria men ibland behöver du anmäla dig i förväg. För frågor kontakta någon av kommunens anhörigkonsulenter som du når via Partille kommuns kundcenter.

Anhöriglarm

Ett anhöriglarm är ett enkelt trådlöst larm som man har i hemmet. Det kan till exempel användas för att larma när en person som inte klarar sig själv går ur sängen eller ut genom ytterdörren. Din anhörige får låna larmet så länge som behovet finns. Kommunens anhörigkonsulent beslutar om utlåning av anhöriglarm. 

Enskilda samtal

Som anhörig har du kanske många tankar och frågor kring din situation. Kanske behöver du någon som kan lyssna och eventuellt ge råd och stöd. Då finns möjlighet till enskilda samtal. Samtalen kan ske hemma hos dig, hos en anhörigkonsulent eller per telefon.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Innehållet i träffarna styrs av deltagarnas behov och önskemål. I gruppen får du som anhörig råd, stöd och information om vart man vänder sig i olika situationer. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Träffpunkt och rekreation

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig rekreation i form av anhörigkafé, massage och bad i varmvattensbassäng. Se anhörigstödets program för aktuella tider i menyn längre ner på sidan.  

Föreläsningar och studiecirklar

Anhörigstödet bjuder regelbundet in till kostnadsfria föreläsningar och eller studiecirklar kring ämnen som kan beröra dig som anhörig. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Anhörigbidrag

Du som ger stöd och omsorg till en närstående kan ansöka om anhörigbidrag. Stödet är 1000 kr per månad och skattefritt. För att kunna få anhörigbidrag måste både du och din närstående ha fyllt 65 år och uppfylla vissa kriterier. Anhörigbidrag beviljas för högst sex månader åt gången. Anhörigbidrag är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens biståndshandläggare. Kontakta Partille kundcenter om du vill ansöka om anhörigbidrag.

Stöd till din närstående

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående ansöka om nedanstående stödinsatser hos kommunens biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggare via Partille kommuns kundcenter, se knappen Kontakta kundcenter på den här sidan.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få avlösning i hemmet för att utföra ärenden eller ägna tid åt egna aktiviteter.

Bostadsanpassning

Om ni på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos din närstående måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för er kan din närstående ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten vänder sig till personer som har fått diagnos på demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. 

Hemtjänst

Den som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig.

Korttidsplats

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående beviljas plats på korttidsboende. Din närstående kan få beslut om korttidsplats återkommande, så kallad växelvård, eller vid enstaka tillfällen. 

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Övrigt stöd till dig eller din närstående 

Stöd till dig som är under 18 år

Du som är under 18 år och som har ett syskon eller en förälder med en funktionsnedsättning som ADHD, autism, utvecklingsstörning, psykisk sjukdom eller svår sjukdom kan få träffa en anhörigkonsulent. Du kan träffa anhörigkonsulenten antingen ensam eller i grupp tillsammans med andra som har en liknande situation.

Syskongrupper

För närvarande finns det två grupper för barn och ungdomar som har syskon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syskongrupperna är indelade i åldrarna 5 – 8 år och  9 – 12 år. I syskongrupperna samtalar man och gör olika aktiviteter tillsammans. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för barn och unga via Partille kommuns kundcenter, se knappen Kontakta kundcenter på den här sidan. Du hittar tider för träffarna i anhörigstödets program längre ner på den här sidan.

Anhörigstödets program våren 2017

Samtalsgrupper - anhöriga till äldre

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. En anhörigkonsulent leder gruppen.

Datum, tid och plats

Fredagar: 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april och 2 juni.
Kl 11–13

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

För anmälan och frågor, vänligen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-7921611

Sorg- och levavidaregrupp

Är du nybliven änka eller änkeman över 65 år och vill samtala med andra? Då är du välkommen till anhörigstödets sorg- och levavidaregrupp.
Gruppen träffas vid fem tillfällen under våren och följer en planerad struktur för sorgegrupper.

Datum, tid och plats

Tisdagar: 21 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april och 18 april.

Kl 14-16

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

För anmälan och frågor, vänligen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-7921611

Klassisk massage nacke, axlar och rygg

Massage 30 minuter av diplomerad friskvårdsvårdsterapeut. Avgiftsfritt. 

Datum, tid & plats

Tisdagar kl 13–15

Torsdagar kl 17–19

Lokal: Seniorträffen Furulund

Tidsbokning

Kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-7921611

Varmvattenbassäng

Kom och koppla av eller träna i den tempererade varmvattensbassängen. Lyssna till avslappnande musik och njut av förfriskningar med tilltugg. Avgiftsfritt.

Datum, tid och plats

Onsdagar

Kl 11.30–13 efter överenskommelse med anhörigkonsulent som du kontaktar på telefon 031-792 16 11

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsgvägen 2

Syskongrupper

I en syskongrupp träffas barn eller ungdomar som har syskon med funktionsnedsättning. Där kan man göra olika saker tillsammans och prata om hur man har det. Syskongrupperna är indelade i åldersintervall.

Grupp 5–8 år

Grupper för barn 5–9 år som är anhöriga till syskon med olika typer av funktionsnedsättning.

Gruppen träffas på tisdagar följande datum under våren: 14 februari, 14 mars, 11 april och 9 maj. I juni blir det någon typ av sommaravslutning. Mer information om det kommer.

Grupp 9–12 år

Grupper för barn 9–12 år som är anhöriga till syskon med olika typer av funktionsnedsättning. 

Gruppen träffas på tisdagar följande datum under våren: 28 februari, 28 mars, 25 april och 23 maj. I juni blir det någon typ av sommaravslutning. Mer information om det kommer.

Har du frågor?

Kontakta anhörigkonsulent Jenny Maronen tel 031-7929797 eller e-post: jenny.maronen@partille.se för mer information.

Föräldragrupper till barn med funktionsnedsättning

Grupper för föräldrar med barn 0-16 år respektive barn 16 år och uppåt.

Lokal: Seniorträffen, Furulund, Tingsvägen 2

För information och anmälan, vänligen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-792 16 11

Information och samtal om familjejuridik

Giftorätt, enskild egendom, fri förfoganderätt, särkullbarn - begreppen är många inom juridikens värld. Behöver jag upprätta något äktenskapsförord eller samboavtal? Vem ärver vem? Hur ska testamenten tolkas och behöver alla ha ett testamente? Har det betydelse vem som äger bostaden i ett äktenskap? Hur fungerar det egentligen med fullmakt? Frågorna är många. Advokat Yvonne Josefsson, som samarbetar med Lerums Begravningsbyrå, reder ut begreppen. Du har även möjlighet att ställa egna frågor.

Datum, tid och plats

Torsdag 18 maj kl 14-16

Lokal

Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Övrigt

Träffen är kostnadsfri och det behövs ingen föranmälan. För frågor kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-792 16 11

 

Varmt välkommen!