Anhörigstödet i Partille kommun vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder, både barn och vuxna.

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigstödet erbjuder en rad aktiviteter till dig som är anhörig. De flesta är avgiftsfria men ibland behöver du anmäla dig i förväg. För frågor kontakta någon av kommunens anhörigkonsulenter som du når via Partille kommuns kundcenter.

Anhöriglarm

Ett anhöriglarm är ett enkelt trådlöst larm som man har i hemmet. Det kan till exempel användas för att larma när en person som inte klarar sig själv går ur sängen eller ut genom ytterdörren. Din anhörige får låna larmet så länge som behovet finns. Kommunens anhörigkonsulent beslutar om utlåning av anhöriglarm. 

Enskilda samtal

Som anhörig har du kanske många tankar och frågor kring din situation. Kanske behöver du någon som kan lyssna och eventuellt ge råd och stöd. Då finns möjlighet till enskilda samtal. Samtalen kan ske hemma hos dig, hos en anhörigkonsulent eller per telefon.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Innehållet i träffarna styrs av deltagarnas behov och önskemål. I gruppen får du som anhörig råd, stöd och information om vart man vänder sig i olika situationer. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Träffpunkt och rekreation

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig rekreation i form av anhörigkafé, massage och bad i varmvattensbassäng. Se anhörigstödets program för aktuella tider i menyn längre ner på sidan.  

Föreläsningar och studiecirklar

Anhörigstödet bjuder regelbundet in till kostnadsfria föreläsningar och eller studiecirklar kring ämnen som kan beröra dig som anhörig. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Anhörigbidrag

Du som ger stöd och omsorg till en närstående kan ansöka om anhörigbidrag. Stödet är 1000 kr per månad och skattefritt. För att kunna få anhörigbidrag måste både du och din närstående ha fyllt 65 år och uppfylla vissa kriterier. Anhörigbidrag beviljas för högst sex månader åt gången. Anhörigbidrag är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens biståndshandläggare. Kontakta Partille kundcenter om du vill ansöka om anhörigbidrag.

Stöd till din närstående

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående ansöka om nedanstående stödinsatser hos kommunens biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggare via Partille kommuns kundcenter, se knappen Kontakta kundcenter på den här sidan.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få avlösning i hemmet för att utföra ärenden eller ägna tid åt egna aktiviteter.

Bostadsanpassning

Om ni på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos din närstående måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för er kan din närstående ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten vänder sig till personer som har fått diagnos på demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. 

Hemtjänst

Den som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig.

Korttidsplats

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående beviljas plats på korttidsboende. Din närstående kan få beslut om korttidsplats återkommande, så kallad växelvård, eller vid enstaka tillfällen. 

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Övrigt stöd till dig eller din närstående 

Stöd till dig som är under 18 år

Du som är under 18 år och som har ett syskon eller en förälder med en funktionsnedsättning som ADHD, autism, utvecklingsstörning, psykisk sjukdom eller svår sjukdom kan få träffa en anhörigkonsulent. Du kan träffa anhörigkonsulenten antingen ensam eller i grupp tillsammans med andra som har en liknande situation.

Syskongrupper

För närvarande finns det två grupper för barn och ungdomar som har syskon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syskongrupperna är indelade i åldrarna 5 – 8 år och  9 – 12 år. I syskongrupperna samtalar man och gör olika aktiviteter tillsammans. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för barn och unga via Partille kommuns kundcenter, se knappen Kontakta kundcenter på den här sidan. Du hittar tider för träffarna i anhörigstödets program längre ner på den här sidan.

Anhörigstödets program hösten 2017

Samtalsgrupper - anhöriga till äldre

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. En anhörigkonsulent leder gruppen.

Datum, tid och plats

Fredagar: 25 augusti, 22 september, 20 oktober och 17 november.

Kl 11–13

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Du behöver inte föranmäla dig. Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-7921611.

Sorg- och levavidaregrupp

Är du nybliven änka eller änkeman över 65 år och vill samtala med andra? Då är du välkommen till anhörigstödets sorg- och leva vidaregrupp.
Gruppen träffas vid fem tillfällen under hösten och följer en planerad struktur för sorgegrupper.

Datum, tid och plats

Tisdagar: 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober och 7 november.

Kl 14-16

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

För anmälan och frågor, vänligen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-7921611 eller e-post: eva.welling-ortlund@partille.se

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med funktionshinder

Samtalsgrupp startar vid efterfrågan. Vänligen kontakta anhörigkonsulenten för mer information eller anmälan på telefon 031-7921611 eller e-post: eva.welling-ortlund@partille.se 

Lokal: Samtalsrummet eller samlingsalen på Seniorträffen i Furulund, Tingsvägen 2, Partille

 

Samtalsgrupp för föräldrar till unga vuxna barn med funktionsnedsättning

Den här gruppen vänder sig till dig vars barn har eller på sikt ska flytta hemifrån. Vi samtalar kring yrkesliv, boende, fritid med mera.

Kontakta anhörigkonsulenten på telefon 031–7921611 för mer information eller anmälan.

Herrgrupp för män med fruar som har en demenssjukdom

Vänligen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031–7921611 för mer information eller anmälan till den här samtalsgruppen.

Varmvattenbassäng

Kom och koppla av eller träna i den tempererade varmvattensbassängen. Lyssna till avslappnande musik och njut av förfriskningar med tilltugg. Avgiftsfritt.

Datum, tid och plats

Onsdagar

Kl 11.30–13 efter överenskommelse med anhörigkonsulent som du kontaktar på telefon 031-792 16 11

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsgvägen 2

24 oktober: Föreläsning juridik

Pär Rahmström, Ordförande för Demensförbundet, föreläser om olika juridiska spörsmål som kan vara av intresse för dig som anhörig till en person som är sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Tisdag

24 oktober

Klockan

11.00 

Lokal

Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

18 oktober: Föreläsning ”ADHD, Asperger, Autism, Tourettes eller OCD”

En föreläsning om utmaningar, styrkor, fördelar och svåra situationer. Hur kan svårigheter vändas till styrkor och fördelar?


Föreläsare Andreas Svensson är pedagog med mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han arbetar som ADHD-konsulent i Göteborg och på Ågrenska korttidsverksamheten för barn och unga.

Onsdag

18 oktober

Klockan

18–20

Lokal

Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, Partille
Anmälan till anhörigkonsulenten på telefon 031-7921611 eller e-post: eva.welling-ortlund@partille.se

29 november: Föreläsning om BPSD,beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD

Maria Eriksson, demenssjuksköterska i Partille kommun, föreläser om kvalitetsregistret BPSD

Onsdag

29 november

Klockan

17–18

Lokal

Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, Partille

 

15 december: Julfest

Anhörigstödet bjuder in till julfest. Kom tillsammans med din närstående (fru, make, mamma eller pappa) eller ensam om du hellre vill det.

Fredag

15 december

Klockan

12–14

Lokal

Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2