Att vara anhörig till någon som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. För att underlätta för dig finns anhörigstödet i Partille.

För dig som vill vara ett stöd för andra eller engagera dig frivilligt på olika sätt finns volontärverksamhet.

Är du anhörig och vill ha stöd?

Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder, både barn och vuxna. Här kan du läsa mer om vad anhörigstödet erbjuder.

Vill du bli volontär?

Du som är intresserad av frivilligarbete och vill ge av din tid är välkommen att ansöka att bli volontär i Partille kommun. Volontärsuppdragen finns vanligtvis inom äldreomsorgen, skolan eller inom fritidssektorn. Omfattningen på uppdragen kan variera från engångsinsatser till sådana som pågår regelbundet flera gånger i veckan. Här kan du läsa om volontärverksamheten i Partille kommun.