Du som vårdar en närstående som behöver omfattande hjälp har möjlighet att få avlösning i hemmet. En avlösare tar då tillfälligt tar över vårdnaden om din närstående så att du får tid över till egna aktiviteter.

Avlösning kan också ges i form av enstaka eller återkommande vistelse på korttidsplats.

Så ansöker du om avlösning

Avlösning i hemmet för äldre en del av den vanliga hemtjänsten som du ansöker om hos kommunens biståndshandläggare som du når via kundcenter. Samma gäller för ansökan om avlastning i form av korttidsplats. Blanketter för ansökan hittar du under rubriken Dokument på den här sidan.  

Vad kostar det?

Avlösning i hemmet är en omsorgsinsats vilket innebär att du betalar avgift för hemtjänst enligt kommunens gällande taxa för omsorg, stöd och service. Du som har avlösning i form av korttidsplats betalar gällande avgift och matkostnad för den insatsen.

Avlösning för barn och unga med funktionsnedsättning

För anhöriga till barn och ungdomar med en funktionsnedsättning finns avlösarservice som en insats enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontakta LSS-handläggare för att ansöka om avlösning i hemmet för barn och ungdomar, se knappen kundcenter högst upp på sidan. Blankett för ansökan om stöd enligt LSS finns under rubriken Dokument.