Områden

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sökförslag

Inga sökförslag

Stöd & omsorg

Partille kommun har en väl utbyggd stöd- och omsorgsverksamhet och kan ge stöd till alla grupper som behöver det. Det gäller såväl äldre som yngre samt både akuthjälp och stöd på längre sikt.

Du kan läsa mer om det stöd som kommunen erbjuder under de olika symbolerna längre ner på sidan. Många uppgifter som behandlas i ärenden inom stöd- och omsorg lyder under sekretess där kommunen förhåller sig till offentlighet- och sekretesslagstiftningen.

Myndighetsutövning och överklaga beslut

Oftast sker de beslut som kommunen fattar avseende stöd och omsorg i samråd med individen och oftast är det frivilligt att ta del av hjälpen. Ibland är stödet villkorat, det vill säga att för att ha rätt till stöd ska du följa ett program eller plan som kommunen sätter upp. Det händer också att kommunen på eget initiativ tar till åtgärder som kan uppfattas som inskränkande i privatlivet, exempelvis omhändertagande av barn. Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga. Du är alltid välkommen att lämna synpunkter på kommunens arbete inom stöd och omsorg. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Lämna dina synpunkter till Partille kundcenter eller direkt på vår webbplats.