Vid tillfälligt behov av omfattande vård- och omsorg, till exempel efter en sjukhusvistelse eller för att avlasta en anhörig, kan du ansöka om korttidsplats.

I Partille kommun är målsättningen att du ska kunna återvända hem efter korttidsvistelsen. Korttidsplats kan också erbjudas regelbundet som växelvård för att avlasta anhöriga eller i väntan på plats på särskilt boende. Vistelse på korttidsenheten är alltid tidsbegränsad.

Så ansöker du om korttidsplats

Kontakta kommunens biståndshandläggare som du når via kundcenter om du vill ansöka om korttidsplats, se blå knapp högst upp till höger på sidan. Blankett för ansökan hittar du under rubriken Dokument.

Vad kostar det att bo på korttidsplats?

För vistelse på korttidsplats betalar du avgift enligt kommunens gällande taxa för vård, omsorgs och service samt en matkostnad.

Om korttidsvistelse

Under din vistelse på korttidsenheten får du stöd att få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen. Under din tid här gör vi en samlad bedömning av ditt behov av hjälp och stöd, både under tiden på korttidsenheten och inför din hemgång. Korttidsvistelse är tidsbegränsad och kan omprövas under tiden den pågår. Din biståndshandläggare beslutar om hur länge du kan stanna.

Växelvård/avlastning

Växelvård innebär att du regelbundet och återkommande vistas på korttidsenheten. Vistelsens regelbundenheten och längd planeras utifrån dina behov och eventuell anhörigs behov av avlastning. Det är din biståndshandläggare som beslutar om eventuell växelvård/avlastning. Om ditt behov av växelvård är mer än 50 procent av tiden hänvisar vi dig att istället ansöka om särskilt boende (äldreboende).

Korttidsplats i väntan på annat boende

Du kan bli beviljad korttidsplats i väntan på annat boende om du bedöms ha ett omfattande omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänsten. När ditt nya boende är klart för inflyttning behöver du lämna korttidsenheten inom 2 dagar.

Sjukhusvistelse

Om du vistas på sjukhus i mer än 48 timmar under tiden du är på korttidsenhet mister du platsen och måste ansöka på nytt hos din biståndshandläggare.

Korttidsenheten i Partille

I Partille kommun finns ett korttidsboende i kvarteret Forellen i centrala Partille. Adressen är Gamla Kronvägen 82. Korttidsenheten består av 4 avdelningar med totalt 32 rum, varav 8 rum är dubbelrum.

Rummen på korttidsenheten

Alla rum har kylskåp, toalett och dusch. På varje avdelning finns ett dagrum eller tv-rum samt kök med matplats. En avdelning är avsedd för personer med demenssjukdomar och här bor alla i enkelrum. I vissa fall kan du behöva byta rum eller avdelning under din vistelse på korttidsenheten.

Personalen på korttidsenheten

Korttidsenheten bemannas av undersköterskor dygnet runt. När det behövs får du träffa sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. En dag i veckan finns läkare på enheten. Du kan också få träffa en logoped.

Hitta till korttidsenheten

Korttidsenheten ligger på Gamla Kronvägen 82 i Partille, se karta till höger. Om du åker kollektivt är närmaste hållplats Porthälla.

Bra att veta inför vistelse på korttidsenheten

Här följer lite praktisk information till dig som har fått beslut om korttidsplats på Forellen.

Ankomst och hemresa

Du är välkommen att flytta in cirka klockan 11.30. Hemresa sker klockan 10.30. Då rummen behöver städas till nästa gäst flyttar in uppskattar vi om in- och avflyttningstiderna kan hållas.  

Viktigt att ta med till korttidsenheten

  • Egna kläder inklusive ytterkläder och skor för utomhusbruk. Alla kläder som tas med till korttidsenheten ska vara märkta (märkpenna finns att låna). Om personalen ska tvätta måste kläderna vara maskintvättbara i minst 40 grader. Vi ser gärna att anhöriga tvättar då korttidsenheten inte ansvarar för borttappade kläder. 
  • Aktuella mediciner för hela vistelsen, recept och ordinationskort
  • Personliga hjälpmedel, exempelvis glasögon, hörapparat, käpp, rollator och rullstol. Hjälpmedlen ska vara märkta
  • Hygienartiklar som tvål, schampo, duschkräm, tandborste, deodorant, kam, borste
  • Eventuella inkontinenshjälpmedel

Värdeföremål

Undvik att ta med värdeföremål då korttidsenheten inte ansvarar för dem. Pengar för till exempel fotvård, frisör och färdtjänst kan låsas in i värdeskåp som finns på rummet.  Du själv kvitterar ut nyckeln till värdeskåpet och ansvarar för denna under vistelsen. Personalen får inte ta ut pengar ifrån bankomat eller bank. Personalen får inte heller betala räkningar via ditt giro eller dylikt.

Hårvård och fotvård

På anslagstavlorna vid ingången korridoren finns information från privata utförare av fotvård och hårvård. Du själv eller en anhörig kan kontakta någon av dem för att beställa tid.  Personalen på korttidsenheten får inte göra det.

Telefon och internet

Du kan ta med din egen mobil till korttidsenheten men lämna den gärna avstängd under måltiderna. Vid vistelse i dubbelrum visa då hänsyn till din rumskamrat. Korttidsenheten erbjuder inte patienttelefon men kan låna ut en lånemobil vid akuta behov. Vill du utnyttja vårt wifi så be personalen om koden.

Besök

Besökare är välkomna men helst inte under måltiderna. Många av våra gäster har behov av lugn och ro när de äter. Vi ber därför besökare att komma vid andra tider eller vänta på närståendes rum under måltiderna. Besök är tillåtna fram till klockan 21. 

Besökare med husdjur hänvisas till Vinterträdgården på plan 3.

Måltider

Måltiderna på korttidsenheten serveras ungefär på nedanstående tider. 

Frukost klockan 9
Middag klockan 13
Kaffe klockan 15.30
Kvällsmat klockan 18

Färdtjänst

För att hembesök och andra hemresor ska fungera är det bra om du ser över ditt behov av färdtjänst eller resa med specialfordon. Du ansöker om färdtjänst hos kommunens färdtjänsthandläggare som du når vi kundcenter se högst upp på sidan.

Mer om korttidsplats

Det här kan du förvänta dig av oss


För dig som vistas på korttidplats i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet.


Du kan bland annat förvänta dig att få en plats på korttidsenheten för att avlasta en anhörig eller efter en sjukhusvistelse, att vi tillsammans planerar din vistelse och att miljön på och runt enheten är lättillgänglig och anpassad även för dig som har orienteringsnedsättning. Du ska också bli bemött med respekt och värdighet hos oss. Här hittar du kvalitetsdeklarationen i sin helhet