Trygghetsboende är ett ordinärt boende med tillgång till viss service som många äldre efterfrågar. Boendeformen är avsedd för dig som vill ha ett tryggare, mer tillgängligt boende med möjlighet till social samvaro men som inte har behov av äldreboende.

Lägenheterna i ett trygghetsboende är tillgänglighetsanpassade och samlade i en byggnad med gemensamhetslokal och lunchservering. I Partille finns fyra trygghetsboenden; i Sävedalen, Furulund, Björndammen och Partille centrum. Kommunens seniorträffar erbjuder regelbundna aktiviteter på eller i anslutning till de olika trygghetsboendena.

Vem kan få trygghetsboende?

För att du ska kunna erbjudas en lägenhet i trygghetsboende måste du uppfylla följande kriterier:

  • vara bosatt i Partille kommun
  • vara minst 70 år

Du ska också uppleva ett behov av en eller flera av nedanstående:

  • tryggare boende
  • mer tillgänglig bostad
  • att bryta isolering

Medflyttande make, maka eller sambo behöver inte uppfylla ovanstående kriterier. Lägenheterna förmedlas av Partillebo.Kontakta Partillebo för mer information om kösystemet och vilka krav som behöver uppfyllas för att bli erbjuden en trygghetslägenhet.

Så ansöker du om trygghetsboende

Du ansöker om trygghetsboende via det kommunala bostadsbolaget Partillebo.

Vilken hjälp får man på trygghetsboende?

I ett trygghetsboende får du service och omsorg från hemtjänsten utifrån beviljat biståndsbeslut. De sysslor som du inte har biståndsbeslut på sköter du själv.

Hemsjukvård ingår inte

Om du är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser får du själv ta kontakt med primärvården eller sjukvården. En läkare bedömer om du är i behov av hemsjukvård. Om du behöver hjälpmedel i hemmet eller rehabilitering kontaktar du själv en rehabmottagning.

Vad kostar det att bo på trygghetsboende?

Du betalar bruksvärdeshyra för din trygghetslägenhet precis som i vilket ordinärt boende som helst. När du har tackat ja till en erbjuden trygghetslägenhet gör fastighetsägaren Partillebo en kredit- och inkomstprövning för att bedöma om din inkomst är av sådan storlek att du kan klara av hyran. För vård, omsorg och service betalar du avgift enligt kommunens gällande taxa.

Aktiviteter på trygghetsboende

På eller i anslutning till alla trygghetsboende finns seniorträffar som är öppna för alla seniorer i Partille. På seniorträffarna ordnas gemensamma aktiviteter som underhållning, gudstjänster, gymnastik och mycket annat. Du kan läsa om seniorträffarnas utbud i Program för seniorträffar i Partille.

Trygghetsboenden i Partille

På Partillebos webbplats kan du läsa mer om de trygghetsboenden som finns i kommunen och hur du ansöker om en lägenhet.