Partille kommun erbjuder olika boendeformer för dig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som har andra särskilda behov. Särskilda boenden finns för både barn, unga och vuxna.

Boende för äldre

För dig som är äldre eller har särskilda behov erbjuder kommunen nedanstående boendeformer.

Korttidsplats

Korttidsplats är till för dig som har ett tillfälligt behov av omfattande vård- och omsorg, till exempel efter en sjukhusvistelse eller för att avlasta en anhörig.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en vanlig lägenhet med närhet till viss service som många äldre efterfrågar. Boendeformen är till för dig som klarar din vardag med hjälp av hemtjänsten men som vill ha närhet till service och ökad möjlighet till social service.

Äldreboende

På ett äldreboende får du service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Boende för personer med funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov erbjuder kommunen olika boendeformer. Huvudformerna för vuxna är gruppbostad, servicebostad och satellitboende. För barn och ungdomar finns boendeformerna familjehem eller bostad med särskild service. Här kan du läsa mer om boende för dig som har en funktionsnedsättning.

Kommunalt bostadstillägg

Du som har en funktionsnedsättning och bor i särskilt boende och har en så hög hyra att du inte når upp till det så kallade förbehållsbeloppet kan i vissa fall ha rätt att få kommunalt bostadstillägg.