När dina behov av omsorg, stöd och service är så omfattande att hemtjänstens insatser inte räcker till kan du ansöka om en plats på äldreboende. Äldreboende är en boendeform där du får service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

I ett äldreboende är lägenheterna förlagda i grupp runt gemensamma utrymmen med kök, matplats och vardagsrum. Varje avdelning består av sex till nio lägenheter.

Boenden med olika inriktningar

På Partille kommuns äldreboenden finns avdelningar för personer med kroppsliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det finns också gruppboenden för personer med demenssjukdom eller psykogeriatrisk sjukdom.

Hemsjukvård ingår

Du som bor på äldreboende är automatisk inskriven i hemsjukvården. Det innebär att du har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som utför hälso- och sjukvårdsinsatser enlig ordination från din läkare. Om du är i behov av rehabilitering får du hjälp av kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Så ansöker du om äldreboende

Kontakta kommunens biståndshandläggare som du når via kundcenter om du vill ansöka om äldreboende. Se blå knapp högst upp till höger på den här sidan. Blankett för ansökan hittar du under rubriken Dokument på denna sida.

Får man bo tillsammans med sin partner?

I Partille kommun har du som beviljas en plats på ett särskilt boende rätt att ansöka om att bo tillsammans med din maka, make, sambo eller registrerade partner – så kallat medboende eller parboende. Rätten till medboende gäller för äldre makar och sambor som länge har bott tillsammans i samma hushåll. Även äldre syskonpar som vill bo tillsammans i ett särskilt boende kan ha rätt till medboende. Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill ansöka om medboende. Rätten till medboende är ett biståndsbeslut och kan överklagas.

Vad kostar det att bo äldreboende?

Du som bor på ett äldreboende har ett eget hyreskontrakt. Du betalar bruksvärdeshyra precis som för en vanlig lägenhet och får själv möblera din bostad så som du vill ha den, i vissa fall med undantag för sängen. För vård, omsorg och service betalar du en avgift enligt kommunens gällande taxa. Du betalar också en månadskostnad för mat.

Aktiviteter och social samvaro

På alla äldreboende ordnas regelbundet gemensamma aktiviteter som underhållning, gudstjänster och fester. Det finns också aktiviteter som du med personalens hjälp kan ta del av när du önskar. Du kan läsa vad det finns att göra på ditt boende i respektive boendes aktivitetsprogram för äldreomsorgen. I anslutning till Furulunds och Grenvägens äldreboende samt Forellens SÄBO ordnar också seniorträffarna aktiviteter. Dessa är öppna för alla seniorer i Partille. Du kan läsa med om seniorträffarna här.

Äldreboenden i Partille

I Partille finns fyra äldreboenden i tre olika kommundelar, se kartor på den här sidan.

Furulunds äldreboende, Furulund

Furulunds äldreboende ligger i Furulunds centrum. Här finns vanliga avdelningar och avdelningar för personer med demenssjukdom eller psykogeriatrisk sjukdom.

Lägenheterna

Antal: 94, enrumslägenheter med badrum 
Storlek: 24 - 32 kvadratmeter
Kylskåp: Ja
Pentry: Nej

Hitta hit

Furulunds äldreboende ligger på Tingsvägen 4 i Furulund, se karta på denna sida. Om du åker kollektivt är närmaste hållplatsen Furulunds centrum.

Grenvägens och Trädgårdens äldreboende, Furulund

Grenvägens och Trädgårdens äldreboende ligger intill Furulunds centrum. På en av avdelningarna i bottenvåningen finns en stor uteplats med växthus och odlingslådor som används av hela äldreboendet. På äldreboendet finns vanliga avdelningar  och avdelningar för personer med demenssjukdom.

Lägenheterna

Antal: 38, varav 37 enrumslägenheter med badrum och en tvårumslägenhet med badrum
Storlek: 20 - 43 kvadratmeter
Kylskåp: Ja
Pentry: Nej
Övrigt: Några lägenheter har balkong

Hitta hit

Grenvägens och Trädgårdens äldreboende ligger på Grenvägen 6 i Furulund, se karta. Om du åker kollektivt är närmaste hållplatserna Stubbvägen och Furulund.

Jonseredsgårdens äldreboende, Jonsered

Jonseredsgårdens äldreboende ligger centralt i Jonsered. Här finns vanliga avdelningar och avdelningar för personer med demenssjukdom. På Jonseredsgården finns också dagverksamhet för personer med demenssjukdom och som bor kvar i eget boende.

Lägenheterna

Antal: 50 enrumslägenheter med badrum
Storlek: 24 - 45 kvadratmeter
Kylskåp: Ja
Pentry: Nej, men tillgång till en liten kokplatta för den som önskar

Hitta hit

Jonseredsgårdens äldreboende ligger på Kyrkogatan 10 i Jonsered, se karta. Om du åker kollektivt är närmaste hållplatsen Jons väg.

Kullegårdens äldreboende, Sävedalen

Kullegårdens äldreboende ligger i ett villakvarter i Sävedalen. Här finns vanliga avdelningar och avdelningar för personer med demenssjukdom. På Kullegården finns också dagverksamhet för personer med demenssjukdom och som bor kvar i eget boende.

Lägenheterna

Antal: 58 enrumslägenheter med badrum
Storlek: 23 -28 kvadratmeter
Kylskåp: Finns i 35 lägenheter
Pentry: Nej

Hitta hit

Kullegårdens äldreboende ligger på Röliden 31 i Sävedalen, se karta. Om du åker kollektivt är närmaste hållplatserna Frejaplan och Korsängen.

 

Mer om äldreboenden

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som bor på särskilt boende i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet.

 

Du kan bland annat förvänta dig att få en lägenhet på äldreboende inom tre månader från det att du har fått biståndsbeslut, att du får en kontaktperson när du flyttar in samt att du tillsammans med din kontaktperson planerar vilken hjälp du ska få. Du ska också få ett professionellt bemötande och individuellt anpassad service. Du hittar kvalitetsdeklarationen i sin helhet under rubriken Dokument på den här sidan.

 

Omsorgsgaranti

Du som bor på äldreboende har enligt vår omsorgsgaranti i en del fall rätt till ersättning, i form av nedsatt avgift, om vi har gjort något du inte är nöjd med. Grunden för omsorgsgarantin för äldreboende är att du blivit beviljad särskilt boende för service och omvårdnad efter en individuell behovsprövning enligt socialtjänstlagen. För boende i trygghetsboende gäller omsorgsgaranti för hemtjänst.

Så tar du del av omsorgsgarantin

Du kan begära nedsatt avgift enligt omsorgsganatin genom att fylla i vår e-tjänst för synpunkter och skicka in den till kommunen. 

Det här omfattar omsorgsgarantin

Planering

 • Vi lovar att hjälpen planeras tillsammans med dig och om du så önskar tillsammans med dina närstående. Detta skall ske inom en månad från inflyttningsdagen.
 • Vi förväntar oss att du och dina närstående kommer på överenskommen tid.
 • Vi kompenserar dig med ett avdrag på 100 kronor på vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften.

Information

 • Vi lovar att du får information om boendet inom 14 dagar från inflyttning, samt att dina närstående inbjuds till träff minst en gång per år.
 • Vi kompenserar dig med ett avdrag på 100 kronor på vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften.

Mat och dryck

 • Vi lovar att du får näringsriktig mat samt den dryck som du behöver. Självklart hjälper vi dig om du inte kan äta själv.
 • Vi kompenserar dig med ett avdrag på din matavgift motsvarande en dygnsavgift om vi inte håller vad vi har lovat.

Personlig omvårdnad

 • Vi lovar att du får dusch och hårvård minst en gång i veckan.
 • Vi lovar att du får hjälp med att komma upp ur sängen, daglig personlig hygien samt påklädning vardagar senast kl 11.00 och helger senast kl 11.30
 • Vi lovar att du får hjälp med toalettbesök och byte av inkontinensskydd när du behöver.
 • Vi lovar att du får hjälp med att gå och lägga dig för kvällen inom en timma från det att du har sagt till.
 • Vi förväntar oss att du gör det du själv klarar av.
 • Vi kompenserar dig med att avdrag på 100 kronor från vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften.

Frisk luft

 • Vi lovar att du får komma ut i friska luften minst en gång i veckan om du så önskar och ingen närstående kan följa med.
 • Vi kompenserar dig med att avdrag på 100 kronor från vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften.

Personal i din närhet

 • Vi lovar att du har personal vid din sida i livets slutskede, om du så önskar och om inte närstående kan finnas hos dig. 

Patientnämnden

Som stöd finns även Patientnämnden i Västra Götalandsregionen. Patientnämnden är fristående från vården och de som jobbar där har tystnadsplikt. Dit kan du också vända dig för att få hjälp med att framföra synpunkter som kan gör vården bättre och säkrare.


Kontakta Patientnämnden i Göteborg
Telefon: 010-441 20 00, E-post: patientnamnden.goteborg@vgregion.se

Jämför äldreboenden

Via Äldreguiden kan du jämföra hemtjänst och äldreboenden i olika kommuner. Äldreguiden innehåller uppgifter från undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och från Kommun- och enhetsundersökningen. Äldreguiden är en del av Socialstyrelsens "Öppna jämförelser" som gör det möjligt att jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Riktlinjer för fickpengar

För den som inte själv kan ha hand om sina pengar ska detta i första hand skötas av anhörig, förvaltare eller god man.

Maximalt 1 000 kronor och enbart kontanter

När det inte är praktiskt möjligt för anhörig eller god man att sköta hanteringen av fickpengar kan kommunens personal göra det för den boende, med maximalt 1000 kronor. Tillägget av fickpengar ska dokumenteras tydligt. Personalen tar inte hand om några andra medel eller tillhörigheter än fickpengar enligt ovan. Det är inte heller tillåtet för personalen att skriva på fullmakt eller andra handlingar.

Regler för hur pengarna ska hanteras

För att personalen ska kunna ta hand om den boendes pengar måste en skriftlig överenskommelse träffas mellan den boende och eller dennes anhöriga, förvaltare eller god man och enhetschef. För det finns en speciell blankett.

 

Mottagna pengar ska omgående läggas i kassaskåp/värdeskåp på respektive avdelning/hus eller i den boendes värdeskåp i närvaro av den person som lämnat pengarna. Kvitto på mottagna pengar ska alltid lämnas.

 

Kassablad ska föras för varje boende. Där antecknas mottagna pengar och utgifter. Kassabladet signeras av den boende eller av en i personalen. Alla utgifter ska verifieras med kvitton.

 

När nya medel lämnas, eller vid förfrågan, ska kassablad och kvitton redovisas för den boende och/eller dennes anhöriga, förvaltare eller god man, som godkänner redovisningen genom att signera kassabladet.

Årlig avstämning

Avslut av kassablad och kvitton sker årligen och överlämnas mot kvittens till den boende eller dennes anhörig/förvaltare/god man. Särskild blankett för kvittering av räkenskapsmaterial ska användas. Kopior av kassablad sparas av vård- och omsorgsförvaltningen i tre år räknat från senaste transaktionen. Enhetschef har uppföljningsansvar och kontrollerar att räkenskaperna redovisas.

Hantering av kundkort & betalkort

Kundkort och betalkort likställs med kontanter och ska hanteras på samma sätt. Koden ska inte förvaras tillsammans med kortet. Personal som utför inköp med kort ska, i den mån det är möjligt, inte använda sig av kod utan legitimera sig och signera inköpet i butik. Alla utgifter ska verifieras med kvitton.

Förvaring

Kontanter, kundkort, kvitton och kassablad ska förvaras i låst brandsäkert kassaskåp eller värdeskåp på respektive avdelning eller i värdeskåp i den boendes lägenhet. Det ska finnas två nycklar till varje kassaskåp eller värdeskåp. Nycklarna ska förvaras i separat nyckelskåp.