När dina behov av omsorg, stöd och service är så omfattande att hemtjänstens insatser inte räcker till kan du ansöka om en plats på äldreboende. Äldreboende är en boendeform där du får service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

I ett äldreboende är lägenheterna förlagda i grupp runt gemensamma utrymmen med kök, matplats och vardagsrum. Varje avdelning består av sex till nio lägenheter.

Boenden med olika inriktningar

På Partille kommuns äldreboenden finns avdelningar för personer med kroppsliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det finns också gruppboenden för personer med demenssjukdom eller psykogeriatrisk sjukdom.

Hemsjukvård ingår

Du som bor på äldreboende är automatisk inskriven i hemsjukvården. Det innebär att du har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som utför hälso- och sjukvårdsinsatser enlig ordination från din läkare. Om du är i behov av rehabilitering får du hjälp av kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Så ansöker du om äldreboende

Kontakta kommunens biståndshandläggare som du når via kundcenter om du vill ansöka om äldreboende. Se blå knapp högst upp till höger på den här sidan. Blankett för ansökan hittar du under rubriken Dokument på denna sida.

Får man bo tillsammans med sin partner?

I Partille kommun har du som beviljas en plats på ett särskilt boende rätt att ansöka om att bo tillsammans med din maka, make, sambo eller registrerade partner – så kallat medboende eller parboende. Rätten till medboende gäller för äldre makar och sambor som länge har bott tillsammans i samma hushåll. Även äldre syskonpar som vill bo tillsammans i ett särskilt boende kan ha rätt till medboende. Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill ansöka om medboende. Rätten till medboende är ett biståndsbeslut och kan överklagas.

Vad kostar det att bo på äldreboende?

Du som bor på ett äldreboende har ett eget hyreskontrakt. Du betalar bruksvärdeshyra precis som för en vanlig lägenhet och får själv möblera din bostad så som du vill ha den, i vissa fall med undantag för sängen. För vård, omsorg och service betalar du en avgift enligt kommunens gällande taxa. Du betalar också en månadskostnad för mat.

Aktiviteter och social samvaro

På alla äldreboende ordnas regelbundet gemensamma aktiviteter som underhållning, gudstjänster och fester. Det finns också aktiviteter som du med personalens hjälp kan ta del av när du önskar. Du kan läsa vad det finns att göra på ditt boende i respektive boendes aktivitetsprogram för äldreomsorgen. I anslutning till Furulunds och Grenvägens äldreboende samt Forellens SÄBO ordnar också seniorträffarna aktiviteter. Dessa är öppna för alla seniorer i Partille. Du kan läsa med om seniorträffarna här.

Äldreboenden i Partille - kommunal regi

I Partille finns fyra äldreboenden i tre olika kommundelar, se kartor på den här sidan.

Furulunds äldreboende, Furulund

Furulunds äldreboende ligger i Furulunds centrum. Här finns vanliga avdelningar och avdelningar för personer med demenssjukdom eller psykogeriatrisk sjukdom.

Lägenheterna

Antal: 94, enrumslägenheter med badrum 
Storlek: 24 - 32 kvadratmeter
Kylskåp: Ja
Pentry: Nej

Hitta hit

Furulunds äldreboende ligger på Tingsvägen 4 i Furulund, se karta på denna sida. Om du åker kollektivt är närmaste hållplatsen Furulunds centrum.

Grenvägens och Trädgårdens äldreboende, Furulund

Grenvägens och Trädgårdens äldreboende ligger intill Furulunds centrum. På en av avdelningarna i bottenvåningen finns en stor uteplats med växthus och odlingslådor som används av hela äldreboendet. På äldreboendet finns vanliga avdelningar  och avdelningar för personer med demenssjukdom.

Lägenheterna

Antal: 38, varav 37 enrumslägenheter med badrum och en tvårumslägenhet med badrum
Storlek: 20 - 43 kvadratmeter
Kylskåp: Ja
Pentry: Nej
Övrigt: Några lägenheter har balkong

Hitta hit

Grenvägens och Trädgårdens äldreboende ligger på Grenvägen 6 i Furulund, se karta. Om du åker kollektivt är närmaste hållplatserna Stubbvägen och Furulund.

Jonseredsgårdens äldreboende, Jonsered

Jonseredsgårdens äldreboende ligger centralt i Jonsered. Här finns vanliga avdelningar och avdelningar för personer med demenssjukdom. På Jonseredsgården finns också dagverksamhet för personer med demenssjukdom och som bor kvar i eget boende.

Lägenheterna

Antal: 50 enrumslägenheter med badrum
Storlek: 24 - 45 kvadratmeter
Kylskåp: Ja
Pentry: Nej, men tillgång till en liten kokplatta för den som önskar

Hitta hit

Jonseredsgårdens äldreboende ligger på Kyrkogatan 10 i Jonsered, se karta. Om du åker kollektivt är närmaste hållplatsen Jons väg.

Kullegårdens äldreboende, Sävedalen

Kullegårdens äldreboende ligger i ett villakvarter i Sävedalen. Här finns vanliga avdelningar och avdelningar för personer med demenssjukdom. På Kullegården finns också dagverksamhet för personer med demenssjukdom och som bor kvar i eget boende.

Lägenheterna

Antal: 58 enrumslägenheter med badrum
Storlek: 23 -28 kvadratmeter
Kylskåp: Finns i 35 lägenheter
Pentry: Nej

Hitta hit

Kullegårdens äldreboende ligger på Röliden 31 i Sävedalen, se karta. Om du åker kollektivt är närmaste hållplatserna Frejaplan och Korsängen.

Äldreboenden i Partille - privat regi

Villa Östergård

Villa Östergård ligger i den nybyggda stadsdelen Partille Port i Partille centrum. Äldreboendet Villa Östergård består av 54 lägenheter fördelade på fyra våningar. Äldreboendet ägs och drivs av företaget Vardaga, som ingår i omsorgskoncernen Ambea Sweden Group AB.

Efter en genomförd upphandling har Partille kommun ett avtal med Vardaga som ger kommunen möjlighet att vid behov köpa platser på äldreboendet. Det kan bli aktuellt när kommunen inte klarar av att inom rimlig tid erbjuda plats på något av kommunens egna äldreboenden.  

Ansökan går via kommunen

Du som vill flytta till ett äldreboende i Partille lämnar in en ansökan om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen till kommunen. Om din ansökan beviljas erbjudas du i första hand en ledig plats på något kommunens äldreboende. Det är kötiden som avgör vem som först erbjuds en ledig plats. Om det inte uppstår någon ledig plats på äldreboendena i kommunal regi inom rimlig tid kan det bli aktuellt med erbjudande om boende på Villa Östergård. Det går inte att ställa sig i kö specifikt till Villa Östergård. 

Mer om kommunens äldreboenden

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som bor på särskilt boende i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss. 

 

Du kan bland annat förvänta dig att få en lägenhet på äldreboende inom tre månader från det att du har fått biståndsbeslut, att du får en kontaktperson som har speciellt ansvar för att ha god kännedom om dig och dina behov samt att du tillsammans med din kontaktperson planerar vilken hjälp du ska få. Du ska också få ett professionellt bemötande och individuellt anpassad service. Här kan du läsa kvalitetsdeklarationen i sin helhet.

 

Jämför äldreboenden

Via Äldreguiden kan du jämföra hemtjänst och äldreboenden i olika kommuner. Äldreguiden innehåller uppgifter från undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och från Kommun- och enhetsundersökningen. Äldreguiden är en del av Socialstyrelsens "Öppna jämförelser" som gör det möjligt att jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Riktlinjer för fickpengar

För den som inte själv kan ha hand om sina pengar ska detta i första hand skötas av anhörig, förvaltare eller god man.

Maximalt 1 000 kronor och enbart kontanter

När det inte är praktiskt möjligt för anhörig eller god man att sköta hanteringen av fickpengar kan kommunens personal göra det för den boende, med maximalt 1000 kronor. Tillägget av fickpengar ska dokumenteras tydligt. Personalen tar inte hand om några andra medel eller tillhörigheter än fickpengar enligt ovan. Det är inte heller tillåtet för personalen att skriva på fullmakt eller andra handlingar.

Regler för hur pengarna ska hanteras

För att personalen ska kunna ta hand om den boendes pengar måste en skriftlig överenskommelse träffas mellan den boende och eller dennes anhöriga, förvaltare eller god man och enhetschef. För det finns en speciell blankett.

 

Mottagna pengar ska omgående läggas i kassaskåp/värdeskåp på respektive avdelning/hus eller i den boendes värdeskåp i närvaro av den person som lämnat pengarna. Kvitto på mottagna pengar ska alltid lämnas.

 

Kassablad ska föras för varje boende. Där antecknas mottagna pengar och utgifter. Kassabladet signeras av den boende eller av en i personalen. Alla utgifter ska verifieras med kvitton.

 

När nya medel lämnas, eller vid förfrågan, ska kassablad och kvitton redovisas för den boende och/eller dennes anhöriga, förvaltare eller god man, som godkänner redovisningen genom att signera kassabladet.

Årlig avstämning

Avslut av kassablad och kvitton sker årligen och överlämnas mot kvittens till den boende eller dennes anhörig/förvaltare/god man. Särskild blankett för kvittering av räkenskapsmaterial ska användas. Kopior av kassablad sparas av vård- och omsorgsförvaltningen i tre år räknat från senaste transaktionen. Enhetschef har uppföljningsansvar och kontrollerar att räkenskaperna redovisas.

Hantering av kundkort & betalkort

Kundkort och betalkort likställs med kontanter och ska hanteras på samma sätt. Koden ska inte förvaras tillsammans med kortet. Personal som utför inköp med kort ska, i den mån det är möjligt, inte använda sig av kod utan legitimera sig och signera inköpet i butik. Alla utgifter ska verifieras med kvitton.

Förvaring

Kontanter, kundkort, kvitton och kassablad ska förvaras i låst brandsäkert kassaskåp eller värdeskåp på respektive avdelning eller i värdeskåp i den boendes lägenhet. Det ska finnas två nycklar till varje kassaskåp eller värdeskåp. Nycklarna ska förvaras i separat nyckelskåp.

 

Mer om privat äldreboende

Hur ansöker jag om privat äldreboende i Partille?

Svar: Om du vill flytta till särskilt boende (äldreboende) ansöker du om det via kommunens biståndsenhet. Det finns en särskild blankett för detta. Man ansöker om biståndsbeslut för särskilt boende och kan önska Villa Östergård likväl som annat boende. Vi kan inte garanter att du får det boende du önskar dig. 

Får jag bo kvar på privat äldreboende om jag erbjuds plats där och det senare finns ledig plats på äldreboende i kommunal regi?

Svar: Ja, om du erbjuds och flyttar in på privat äldreboende så får du bo kvar där. 

Får jag bo med min partner på privat äldreboende (Villa Östergård)?

Svar: Nej, kommunens avtal med Villa Östergård omfattar inte garanti om parboende eller medboende.

Vad händer om jag blir erbjuden plats på privat äldreboende och tackar nej?

Svar: Vi hanterar detta boende med samma rutiner som andra boenden, det vill säga:

  • Om du bor på korttidsplats har du ingen möjlighet att tacka nej utan att förlora din korttidsplats

  • Bor du hemma med hemtjänst har du möjlighet att avvakta nytt erbjudande.

Vad kostar det att bo på privat äldreboende

Svar: Kostnaderna för omsorgen är de samma som i kommunen. Övriga kostnader för boende på Villa Östergård (hyra och matkostnad) vet vi i nuläget inget om.

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd med det privata äldreboendet?

Svar: Det går att lämna synpunkter till boendet och man kan alltid använda sig av kommunens klagomålshantering. I första hand ska man vända sig direkt till boendet. De har egen synpunkts och klagomålshantering.

Gäller kommunens kvalitetsdeklaration på privat äldreboende?

Svar: Kvalitetsdeklarationerna avser kommunens egen verksamhet men många delar gäller också köpt verksamhet. Kontakta då i första hand akteullt boende med en specifik fråga.