Kommunalt bostadstillägg är till för dig som har en funktionsnedsättning och bor i särskilt boende. Du som ansöker ska vara folkbokförd i Partille kommun och ha beslut om bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller vara under 65 år och ha beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL).

Om du uppfyller kraven ovan och har en så hög hyra att du inte når upp till det så kallade förbehållsbeloppet har du möjlighet att få kommunalt bostadstillägg.

En garanti för egna medel

Varje månad när du har betalt skatt på din inkomst samt din hyra ska du ha kvar ett visst belopp kvar för personliga utgifter. Beloppet kallas förbehållsbelopp och det är riksdagen som beslutar om hur stort det ska vara. Förbehållsbeloppet räknas om varje år. Om du inte når upp till förbehållsbeloppet har du rätt till ett bidrag från kommunen på mellanskillnaden för att ha råd med ditt boende.

Aktuella belopp

Förbehållsbeloppet för år 2019 är 5774 kronor per månad om du är ensamboende och 4878 kronor per månad om du är gift eller sammanboende.

Så ansöker du om kommunalt bostadstillägg

Du ansöker genom att skicka in blanketten som finns under rubriken Dokument på den här sidan. Kontakta kommunens handläggare, som du når via kundcenter, för kommunalt bostadstillägg om du har frågor. Se blå knapp högst upp till höger på den här sidan.

Du måste göra en ny ansökan varje år

Eftersom kommunalt bostadstillägg är beroende av både förbehållsbeloppet och din inkomst måste du skicka in en ny ansökan till kommunen varje år.