Partille kommun har ett rikt utbud av föreningar som erbjuder en mängd olika verksamheter. Här kan du läsa om hur man söker föreningsbidrag och lotteritillstånd för föreningar.

Bidrag

Föreningar i Partille kan få olika former av stöd för sina aktiviteter i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag till idrottsföreningar, kulturföreningar, pensionärsföreningar och övriga idébärande föreningar. Föreningsbidrag kan sökas för medlemmar som är boende i Partille. Du kan ansöka digitalt eller skriva ut blanketter som du hittar på denna sida. Tänk på att blanketterna ser olika ut beroende på om du söker bidrag för en idrottsförening, kulturförening eller förening med social verksamhet.

Föreningslotteri

I Sverige regleras lotteriverksamheten av Lotteriinspektionen genom lotterilagen och lotteriförordningen. Du söker lotteritillstånd från kultur- och fritidsförvaltningen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet i Partille kommun. För att man ska få ett tillstånd måste det finnas en lotteriansvarig som ansvarar för bland annat anmälningar av de lotterier som är aktuella. Denna kommer även att ha kontakt med den kontrollant som Partille kommun utser. På denna sida hittar du blankett för tillståndsansökan samt hur du redovisar ditt lotteri.