När du gör en ansökan eller anmälan via någon av Partille kommuns blanketter eller e-tjänster så kommer dina uppgifter att behandlas i något register.

Personuppgifterna används för att administrera din ansökan

När du gör en ansökan eller anmälan via någon av Partille kommuns blanketter eller e-tjänster så innebär det att dina uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i Personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att, till var och en som skriftligen ansöker om det, en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör behandling av den sökande. Den personuppgiftsansvarige har ansvar för att rätta felaktiga uppgifter. Personuppgifter tas bort enligt särskild plan.

Allmän handling kan lämnas ut

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte uppgifter i ärendet som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Samordningsnummer eller skyddade personuppgifter

Om du har icke fullständigt personnummer, ett så kallat samordningsnummer eller har skyddade personuppgifter kan du inte använda våra e-tjänster. Kontakta istället berörd verksamhet via vårt kundcenter, så hjälper de dig göra en ansökan eller anmälan.