Är du orolig över din alkoholkonsumtion? Har du problem med narkotika? Vill du förändra dina vanor eller bryta ett beteende som rör alkohol eller narkotika? Är du orolig över att en anhörig har alkohol- eller narkotikaproblem? Kommunen hjälper dig med råd och stöd.

Partille alkohol- och narkotikamottagning

Partille alkohol- och narkotikamottagning (Pan och Puman) vänder sig till alla kommunens invånare oavsett ålder, Pan till vuxna och Puman till ungdomar och barn från 13 år. Vi ger ren rådgivning, där du kan vara helt anonym, men också mer långvarigt samtalsstöd. Mottagningen erbjuder även återfallsprevention, drog- och alkotester, kartläggning med mera. Besöken är kostnadsfria. Du som är förälder eller närstående som behöver stöd eller har frågor kring narkotika eller alkohol är också välkommen att höra av dig.

Socialsekreterare på missbruksenheten

Känner du att Pan inte räcker till för att hjälpa dig med dina problem? Vill du ansöka om stöd eller behandling för ditt missbruk eller beroende? Vill du anmäla oro för allvarligt missbruk eller beroende hos någon i din närhet?

På missbruksenheten utreder socialsekreterare vad du kan tänkas behöva för typ av stöd för att komma tillrätta med ditt missbruk. Beroende på vad vi kommer fram till i utredningen gör vi en bedömning kring vilka insatser som kan vara lämpliga för just dig.

Missbruk och psykiatri

För dig som behöver stöd från både kommun och sjukvård finns stöd- och beroendeteamet. Där samverkar socialtjänst med vård- och omsorg kring personer med psykiskt  funktionsnedsättning och beroendeproblematik. Du kan ha rätt till hjälp av stöd- och beroendeteamet om du har:

  • psykiskt funktionsnedsättning
  • neuropsykiatrisk problematik
  • missbruksproblematik
  • behov av boendestöd
  • behov av stöd från både kommunen och sjukvården

Stödet utformas så att din förmåga till ett självständigt liv tas tillvara och förstärks. Det kan handla om att hjälpa dig göra nya saker som är viktiga för dig att klara av. Sådant som du undviker och/eller har problem med att göra. Utifrån dina egna behov anpassar vi stödet och ger dig förutsättningar till ett självständigt liv. Läs gärna mer i broschyren som du hittar till höger här på sidan. Stöd- och beroendeteamet hjälper dig med att:

  • strukturera vardagen
  • sköta ett eget hem 
  • bryta isolering
  • få stöd i att delta i aktiviteter 
  • hålla i dina kontakt med myndigheter och sjukvård

För dig som är...

anhörig

Kommun kan erbjuda stöd till dig som har en närstående med alkohol- och/eller narkotikaproblem. Som anhörig är du välkommen till mottagningen om du är 13 år och äldre, du kan vara till exempel make, maka, förälder, barn, styvförälder, sambo eller särbo. Kontakta Partille alkohol- och narkotikamottagning (PAN) genom kommunens kundcenter. Du kan också lämna ett meddelande så ringer vi upp dig så snart vi kan. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar kan erbjudas anhörigstöd genom att först ta kontakt med barn-och ungdomsenhetens mottagningsgrupp. Du når mottagningsgruppen genom kundcentret.

orolig och vill anmäla eller informera om missbruk

Oroar du dig för att någon far illa av missbruk har du möjlighet att göra en anmälan till socialtjänsten. Vill du vara anonym i relation till den du anmäler är det viktigt att du även är anonym i din kontakt med socialtjänsten. Anmälan kan vara skriftlig eller muntlig. Lättaste sätt att för att göra en anmälan eller rådfråga är att be om att få kontakt med en missbrukshandläggare genom vårt kundcenter. Om det uppstår en situation efter kontorstid där du behöver anmäla att någon akut far illa av missbruk finns möjligheten att kontakta socialjouren, 031–365 87 00.

samverkanspartner

Utifrån de uppdrag som vi har gett dig som samverkanspartner vill vi att du så snart som möjligt utformar en genomförandeplan som skickas till ansvarig socialsekreterare. Förslag till genomförandeplaner hittar du här, både för boende och för placering