Antalet flyktingar som kommer till Sverige och Partille är stort och framförallt är gruppen ensamkommande barn som kommer till kommunen större än vad man har kunnat förutse. Här kan du läsa om hur vi arbetar med olika grupper.

Olika grupper

Folk lämnar sina hem av olika anledningar och beroende på orsak, ålder och varifrån de kommer hamnar man i olika kategorier när man kommer i kontakt med myndigheterna i EU och Sverige. I Partille handlar det främst om nedanstående grupper.

Asylsökande

Utländska medborgare som ansöker om skydd i Sverige. Asylprocessen sköts av Migrationsverket och är deras ansvar fram tills att personen beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverket kan tillfälligt placerat asylsökande i Partille i så kallade akuta evakueringsboenden, vilket skedde under 2015. Här kan du läsa mer om vilka olika typer av boenden man brukar prata om i flyktingmottandet.

Ensamkommande barn

Personer under 18 år som vid ankomsten till Sverige är utan sina föräldrar eller vårdnadshavare. Till skillnad från vuxna asylsökande så har kommunerna skyldighet att ta hand om ensamkommande inom 48 timmar efter att Migrationsverket har anvisat en kommun. Det är en av anledningarna att till att mottagandet av ensamkommande barn ligger högt upp på dagordningen i Sveriges kommuner. Asylansökan behandlas fortfarande av Migrationsverket.

Nyanlända

Personer som har fått sin asylansökan beviljad av Migrationsverket och har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Man räknas som nyanländ i två år och omfattas då av etableringsuppdraget som Arbetsförmedlingen har ansvar för. Migrationsverket anvisar nyanlända till de kommuner som har avtal om att ta emot nyanlända. Det är den här gruppen man brukar tala om när det handlar om flyktingmottagandet i kommunerna. Läs mer om det här.

Inresta anhöriga

Personer som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till en nyanländ och förenats med familj i Sverige, ofta kallas dessa för anhöriginvandrare.

EU-migranter

Är inte flyktingar i juridisk mening. De är här tillfälligt och kommer från ett annat EU-land. De har vistelserätt i tre månader (även kallat turistvisa) och ska klara av sin försörjning på egen hand. Ofta sker inte så och personerna blir då kvar längre tid i Sverige för att försöka få ihop pengar. Socialtjänsten har kontakt med EU-migranterna och erbjuder i vissa fall stöd. Är barn inblandade så sträcker sig kommunens ansvar längre än när det enbart handlar om vuxna EU-medborgare. I Partille erbjuds alla barn skola, även barnen till EU-migranter.

Kommunens arbete och ansvar

Kommunen arbetar brett med integration och flyktingmottagande. En del uppdrag är lagstadgade, vilket innebär att vi är skyldiga att tillhandahålla viss verksamhet. Genom socialtjänstens flyktingmottagning erbjuds hjälp utifrån de behov som finns, till exempel någonstans att bo. I mötet med socialtjänsten har nyanlända rätt att få en tolk om så önskas. Ensamkommande barn tas om hand direkt. I första hand arbetar vi med familjehemsplaceringar, men på grund av det stora antalet ensamkommande barn som har kommit till kommunen så har Partille kommun också öppnat så kallade HVB-hem (hem för vård eller boende) och köper även platser på privata HVB-hem.

Utbildning och arbete

Partille kommun ansvarar för att asylsökande och nyanlända barn får skolgång, men också för att vuxna får SFI-undervisning (Svenska för invandrare) och möjlighet att läsa in svensk grundskola och gymnasium via vuxenutbildningen. Det pågår också riktade utbildningsinsatser som svenska för utländska akademiker och läxhjälp. Med hjälp av olika IT-lösningar håller just nu SFI-undervisningen på att utvecklas och görs mer flexibel för att underlätta språkinlärning. Genom kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, tillsammans med arbetsförmedlingen anordnas kurser, praktikplatser och kompetensvalidering för att man på ett så smidigt sätt som möjligt ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. För ungdomar kan det handla om att få ett kommunalt sommarjobb. Mer information om arbete för nyanlända hittar du här.

Samverkan

Partille samverkar med andra kommuner och myndigheter i mottagandet av asylsökande och ensamkommande barn. Dels för att asylprocessen ska komma igång så snabbt som möjligt, men också för att kunna erbjuda boendeplatser i snabbare takt. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om hur samarbetet fungerar, där finns också information om hur myndigheterna samverkar på nationell nivå. Länsstyrelsen ger också aktuell information om hur flytkingsituationen i länet ser ut

För dig som vill hjälpa till

Familjehem

I Partille arbetar vi efter att ensamkommande barn ska få en nystart i en ny familj. Därför söker vi ständigt familjehem både i och utanför Partille kommun som kan bli det ensamkommande barnets nya fosterhem. Fosterföräldrar är vanliga, trygga och stabila människor med ett stort hjärta och engagemang. Läs mer om vad det innebär att vara familjehem här. Där kan du också lämna en intresseanmälan om att bli familjehem så hör kommunen av sig.

God man åt ensamkommande

Ensamkommande barn har rätt till en god man. Uppdraget innebär att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. Man ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet utan detta sköts av ett boende eller familjehem. Om barnet senare får uppehållstillstånd ska istället som regel en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd. Läs mer om vad som gäller för godmanskap av ensamkommande.  Läs också mer om god man, överförmyndare och förvaltare här.

Skänka kläder och saker

De som kommer till Partille har inte något akut behov av kläder, hygienartiklar eller andra typer av förnödenheter. Men dessa saker gör nytta på andra håll. I Partille finns flera frivilliga organisationer som kyrkor och Röda korset, vilka hjälper flyktingar genom att bland annat samla in kläder. Under hösten 2015 hade kommunen under en period en gemensam insamling med Östhjälpen för att få ihop kläder till asylsökande som tillfälligt vistades i kommunen. Det kan ske igen och vi informerar då här på Partille.se och vår Facebooksida.

Volontäruppdrag

Vill du hjälpa nyanlända eller asylsökande genom att bidra med din tid eller engagemang så samordnar kommunen volontärsverksamhet. För flyktingar kan det handla om att du arbetar som värd på kommunens språkkafé eller som flyktingguide. Mer om vad ett volontärsuppdrag i Partille kommun innebär hittar du här.

Hyra ut bostad

Vi vill gärna ha kontakt med dig som vill hyra ut en bostad till nyanlända. Du kan lämna en intresseanmälan och läsa om vad det innebär här.