Utbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge dig med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge grundläggande färdigheter till dig som inte kan läsa och skriva. Det kan gälla dig med kort skolbakgrund, men också dig som har ett annat skriftspråk. På denna sida finner du mer information om SFI och om hur du anmäler dig eller kommer i kontakt med oss.

Om SFI

SFI är utbildning i svenska för dig som är ny i Sverige och folkbokförd i Partille eller som bott här en tid men inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Du kan kombinera studier på SFI med andra studier, arbete eller praktik. Efter SFI kan du studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studievägar

Det finns tre studievägar. Vilken studieväg du går beror på hur mycket du har studerat innan. Elever antas kontinuerligt, så snart det blir en ledig plats.  Du kan läsa på dagtid eller kvällstid. Vi erbjuder kurserna A, B, C och D på dagen. På kvällstid ges kurs B, C och D. Man studerar 15 timmar i veckan på dagtid och tre timmar i veckan på kvällstid.

Undervisning

I varje studieväg arbetar två lärare och det går cirka 30 elever i varje klass. Eleverna arbetar både självständigt och tillsammans i grupp. Kurserna avslutas med ett nationellt prov och du får betyg efter varje kurs. Varje kurs har speciella krav och mer information finns på både svenska och olika modersmål på www.skolverket.se

Plan för studier

Du gör en plan för dina studier tillsammans med dina lärare. För att lättare komma in i studierna kan du titta på våra sfi-filmer som finns på många olika språk. 

Studieväg 1

Denna studieväg passar för dig som

  • Tidigare gått mycket kort eller inte alls, 0-6 år, i skolan
  • Inte kan läsa och skriva

På studieväg 1 finns kurserna A och B, men du kan även fortsätta med kurs C och D.

Studieväg 2

Denna studieväg passar för dig som

  • Gått ungefär 7-12 år i skolan
  • Inte är akademiker
  • Är akademiker men behöver mycket hjälp

På studieväg 2 finns kurserna B och C, men du kan även studera kurs D.

Studieväg 3

Denna studieväg passar för dig som

  • Har lång skolutbildning, 12+ år
  • Är högutbildad
  • Är van att studera självständigt i högt tempo
  • Vet hur man lär sig ett nytt språk

På studieväg 3 finns kurserna C och D.                     

Frågor och svar

Hur anmäler jag mig till SFI Partille?

Anmälan till SFI görs på Vuxtorget som ligger i Kulturum, Gamla Kronvägen 56, Partille.

Du kan även anmäla dig via webben.

Kostar det att studera på SFI?

Nej, det är gratis. Du får låna dator, iPad och böcker av skolan. Penna och   papper tar du med själv.

Var kan jag få mer information om SFI?

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare via Partille kundcenter. Du hittar också mer information på Skolverkets hemsida

Vad händer om jag inte klarar kursen?

Då måste du ta en paus i dina studier och ansöka om att gå kursen igen. Du kan också få ett intyg på vilka mål du uppnått.