Du som studerar till sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kan få verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i Partille kommun. Hos oss får du en strukturerad praktik som också kan bli en väg in på arbetsmarknaden.

Partille kommun kan erbjuda verksamhetsförlagd utbildning inom hemsjukvården, kommunal rehabilitering och daglig verksamhet. Vårt mål är att medverka i utbildningen av professionella medarbetare för framtidens hälso- och sjukvård.

Praktik utifrån dina behov

Partille kommun erbjuder individanpassad VFU utifrån dina erfarenheter och behov. För att du ska få en god inblick i kommunal hälso- och sjukvård finns en huvudhandledare och flera bashandledare. Vår uppgift är att vägleda och hjälpa dig att uppnå målen för din praktik.

Samarbete med Göteborgs universitet

Vi samarbetar med Göteborgs universitet och erbjuder i första hand VFU till studenter härifrån.  Även studenter från andra högskolor är välkomna att ansöka och erbjuds VFU i mån av plats. Om du ansöker från annan högskola kontakta hemsjukvårdens huvudhandledare som du når vi Partille kundcenter på telefon 031–792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

För studenter vid Göteborgs universitet är det skolan som håller kontakt med kommunen inför fördelningen av praktikplatserna. 

Utdrag ur belastningsregistret

Partille kommun kräver ett utdrag ur Polisens belastningsregister från alla som erbjuds en anställning eller praktik inom kommunal hälso- och sjukvård. Du som erbjuds anställning, praktik eller uppdrag ska själv begära utdraget ur belastningsregistret. Det gör du på särskild blankett från polismyndigheten.  

Praktikplatsen.se

För sjuksköterskestudenter sker intresseanmälan och fördelning av VFU-platser via www.praktikplatsen.se Du som studerar till arbetsterapeut eller fysioterapeut hänvisas till din högskola för information om hur du ansöker om VFU.