Kommunal rehabilitering är rehabilitering för dig som är inskriven i hemsjukvården. Vår verksamhet omfattar arbetsterapi och fysioterapi och insatserna utförs i huvudsak via hembesök. Du som bor på äldreboende eller annat särskilt boende är automatiskt inskriven i hemsjukvården.

Om du bor i eget boende bedömer arbetsterapeut eller fysioterapeut om du har rätt till hemsjukvård. Kommunal rehabilitering utförs av legitimerad personal på PartilleRehab.

Det här kan du få hjälp med:

  • Rehabilitering efter sjukdom eller skada
  • Bedömning av hjälpmedelsbehov samt förskrivning
  • Smärta och värkproblematik
  • Bedömning av behov av anpassning av din bostad
  • Förbättra rörelse- och aktivitetsförmåga
  • Öka din självständighet i vardagliga sysslor.

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården tala med din behandlare eller kontakta ansvarig chef. Du når chefen för kommunal rehabilitering via kundcenter. Du kan också kontakta Patientnämnden som hjälper dig med information, att räta ut frågetecken eller fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården och de som jobbar där har tystnadsplikt.

Mer om kommunal rehabilitering

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som får rehabiliteringsinsatser inom hemsjukvården i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss på PartilleRehab utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet. Bland annat att du ska ha fått information om hur du får kontakt med personalen, att du alltid ska få ett bra bemötande och att personalen bär tydlig tjänstelegitimation som visar varifrån de kommer. Här kan du läsa kvalitetsdeklarationen i sin helhet.