Budget- och skuldrådgivningen hjälper kommuninvånarna med budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering. Verksamheten omfattas av tystnadsplikt och hjälper dig med att:
  • hitta lösningar på dina ekonomiska problem
  • göra en ekonomisk översikt och räkna fram en hållbar hushållsbudget
  • förhandla med kreditgivare
  • råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen.