Kommunen kan ge olika typer av ekonomiskt stöd och rådgivning till personer som är i akut behov av pengar, är arbetslösa eller är skuldsatta.

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Om du har ekonomiska problem så kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. Tanken är att det ska bidra till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Socialtjänsten utreder, bedömer och beslutar sedan om hur stort beloppet ska vara. En förutsättning är att man inte kan klara av situationen på egen hand trots att man har försökt. Är man till exempel arbetslös krävs det att man aktivt söker arbete eller deltar i verksamhet som kommunen eller Arbetsförmedlingen har för arbetssökande. Läs mer om vad du som arbetssökande kan få för stöd från kommunen här. Blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd hittar du under Dokument.

Budget- och skuldrådgivningen

Budget- och skuldrådgivningen hjälper kommuninvånarna med budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering. Verksamheten omfattas av tystnadsplikt och hjälper dig med att:

  • hitta lösningar på dina ekonomiska problem
  • göra en ekonomisk översikt och räkna fram en hållbar hushållsbudget
  • förhandla med kreditgivare
  • råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri. Kontakta budget- och skuldrådgivningen genom kommunens kundcenter för mer information om skuldsanering.

Konsumentrådgivning

Har du frågor innan du ska köpa något eller klagomål på det du har köpt?  Partille samarbetar med Konsument Göteborg. Där kan du få stöd och information om dina rättigheter som konsument. Du kan även få energi- och klimatrådgivning. Rådgivning kostar inget. Du når Konsument Göteborg via telefon: 031-368 08 00, e-post: konsument@kom.goteborg.se eller besök. Du kan också använda dig av Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument.