Partille kommun ligger cirka en mil från Göteborgs centrum och bjuder på storslagen natur, goda kommunikationer och en bra blandning av stad och landsbygd. Här är det nära till allt och enkelt och tryggt att leva. Kommunens vision är att vi ska leva mitt i det goda livet. Partille ska utvecklas på ett sätt som är hållbart - ur ett ekonomiskt, socialt, ekologiskt och globalt perspektiv. Det ska vara gott att växa upp, arbeta, bo och leva här.

Tre fjärdedelar natur

Partille kommun är 57 kvadratkilometer stort. 37 procent av kommunens yta utgörs av skog, 26 procent av tätort, 3,5 procent av sjöar och vattendrag och resten är obebyggd mark. Invånare per kvadratkilometer är 667. För hela Sverige är motsvarande siffra 24,5 invånare per kvadratkilometer.  

Partille växer

Partilles befolkning fortsätter att växa. Den 31 december 2017 bodde det 37 880 personer i kommunen. Det är en ökning med 564 personer, cirka 1,5 procent, sedan den 31 december 2016. Befolkningsförändringar under 2017:

 • Folkökning 564
 • Födda 398
 • Döda 270
 • Födelsenetto 132
 • Inflyttade 3 190
 • Utflyttade 2 758
 • Flyttningsnetto 432

Köns- och åldersfördelning

 • 18 869 kvinnor
 • 19 011 män
 • 0–17 år; 24 procent av befolkningen
 • 18–64 år; 59 procent av befolkningen
 • 65 år och äldre; 17 procent av befolkningen

Medelinkomst

År 2016 var årsmedelinkomsten för invånare över 20 år 340 200 kronor vilket är högre än medelinkomsten i hela landet som var 300 000 kronor samma år.  

Kommunalskatt 19,96 %

Den totala skattesatsen i Partille år 2018 är 31,44 procent,  varav 19,96 procent går till kommunen. I övrigt går skatten främst till vården och pensionssystemet. Partille har lägre skatt jämfört med både riks- och länsgenomsnittet. I Sverige är den genomsnittliga skattesatsen 31,99 procent, varav 20,70 går till kommunal verksamhet.

Utbildning

Partille kommuns befolkning är välutbildad. År 2016 var 32,3 procent av invånarna mellan 25 och 64 år högskoleutbildade (minst treårig eftergymnasial examen). För riket i övrigt är motsvarande siffra 19 procent.

Arbete och pendling

 • De flesta arbetstillfällena i Partille kommun finns inom vård, omsorg, utbildning och handel. 
 • Det finns över 3 000 företag i Partille kommun. 
 • Den största arbetsgivaren är Partille kommun. 
 • Cirka 14 375 invånare lämnar varje dag Partille kommun för att arbeta i en annan kommun.
 • Cirka 7 861 personer kommer hit för att arbeta.

Arbetssökande

Arbetslösheten för personer mellan 16 och 64 år var 3,9 procent  i december 2017. Siffrorna avser andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. I Partille är arbetslösheten lägre än i övriga Sverige. I åldersgruppen 16–64 år var 7,6 procent i riket arbetssökande i december 2017. 

Boende

För helåret 2017 hade Partille kommun totalt cirka 14 850 bostäder, varav 44 procent med äganderätt, 18 procent med bostadsrätt, 30 procent med hyresrätt och 8 procent med övriga upplåtelseformer. 

Valresultat 2018

Politiskt har Partille ett borgerligt styre - dock utan egen majoritet. Det betyder att den borgerliga alliansen i vissa fall är beroende av stöd från andra partier. Hur mandatfördelningen ser ut kan du se på den här sidan.
I valet 2018 röstade 83,5 procent av Partilles röstberättigade befolkning, vilket var en ökning av valdeltagandet med 0,8 procent jämfört med valet 2014.

Uppdaterad information

Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB). De senaste befolkningssiffrorna är från den 31 december 2017. Du hittar utförlig statistik i länkarna till höger på sidan.