Partille kommun ligger knappt en mil från Göteborg och bjuder på storslagen natur, goda kommunikationer och en bra blandning av stad och landsbygd. Här är det nära till allt och enkelt och tryggt att leva. Kommunens vision är att vi ska leva mitt i det goda livet. Partille ska utvecklas på ett sätt som är hållbart - ur ett ekonomiskt, socialt, ekologiskt och globalt perspektiv. Det ska vara gott att växa upp, arbeta, bo och leva här.

Tre fjärdedelar natur

Partille kommun är 57 kvadratkilometer stort. 37 procent av kommunens yta utgörs av skog, 26 procent av tätort, 3,5 procent av sjöar och vattendrag och resten är obebyggd mark. Invånare per kvadratkilometer är 657. För hela Sverige är motsvarande siffra 24,5 invånare per kvadratkilometer.  

Partille växer

Partilles befolkning fortsätter att växa. Den 31 december 2016 bodde det 37 316 personer i kommunen. Det är en ökning med 339 personer, 1 procent, sedan den 31 december 2015. Befolkningsförändringar under 2016:

 • Folkökning 339
 • Födda 437
 • Döda 257
 • Födelsenetto 180
 • Inflyttade 2 757
 • Utflyttade 2 599
 • Flyttningsnetto 158

Köns- och åldersfördelning

 • 18 624 kvinnor
 • 18 692 män
 • 0–17år; 24 procent av befolkningen
 • 18–64 år; 59 procent av befolkningen
 • 65 år och äldre; 17 procent av befolkningen

Medelinkomst

Invånarnas medelinkomst år 2015 var 328 000 kronor vilket är högre än medelinkomsten i hela landet som var 290 000 kronor samma år.  

Kommunalskatt 19,96 %

Den totala skattesatsen i Partille år 2018 är 31,44 procent,  varav 19,96 procent går till kommunen. I övrigt går skatten främst till vården och pensionssystemet. Partille har lägre skatt jämfört med både riks- och länsgenomsnittet. I Sverige är den genomsnittliga skattesatsen 31,99 procent, varav 20,70 går till kommunal verksamhet.

Utbildning

Partille kommuns befolkning är välutbildad. 23 procent av alla över 16 år hade år 2015 en eftergymnasial utbildning (3 år eller mer). I riket i övrigt har 19 procent eftergymnasial utbildning.

Arbete och pendling

 • De flesta arbetstillfällena i Partille kommun finns inom vård, omsorg, utbildning och handel. 
 • Det finns över 3 000 företag i Partille kommun. 
 • Den största arbetsgivaren är Partille kommun. 
 • Cirka 14 000 invånare lämnar varje dag Partille kommun för att arbeta i en annan kommun.
 • Cirka 7 400 personer kommer hit för att arbeta.

Arbetssökande

Arbetslösheten för personer mellan 20 och 64 år var 3,2 procent  i december 2016. Av dessa deltog 1,4 procent i arbetsmarknadsutbildning eller liknande. För ungdomar mellan 18 och 24 år var arbetslösheten 3,6 procent. I Partille är arbetslösheten lägre än i övriga Sverige. I åldersgruppen 16–64 år var sex procent i riket arbetssökande i december 2016 och och när det gäller ungdomarna var motsvarande siffra 7,1 procent i hela landet.

Boende

För helåret 2016 hade Partille kommun totalt cirka 14 700 bostäder, varav 54 procent med äganderätt, 14 procent med bostadsrätt, 25 procent med hyresrätt och 7 procent med övriga upplåtelseformer. 

Valresultat 2014

Politiskt har Partille ett borgerligt styre - sedan valet 2014 dock utan egen majoritet. Det betyder att den borgerliga alliansen i vissa fall är beroende av stöd från andra partier.
I valet 2014 röstade 85 procent av Partilles röstberättigade befolkning, vilket var en ökning av valdeltagandet med 1,4 procent jämfört med valet 2010.

Uppdaterad information

Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB). De senaste befolkningssiffrorna är från den 31 december 2016. Du hittar utförlig statistik i länkarna till höger på sidan.