Partille kommun ligger knappt en mil från Göteborg och bjuder på storslagen natur, goda kommunikationer och en bra blandning av stad och landsbygd. Här är det nära till allt och enkelt och tryggt att leva. Kommunens vision är att vi ska leva mitt i det goda livet. Partille ska utvecklas på ett sätt som är hållbart - ur ett ekonomiskt, socialt, ekologiskt och globalt perspektiv. Det ska vara gott att växa upp, arbeta, bo och leva här.

Tre fjärdedelar natur

Partille kommun är 57 kvadratkilometer stort. 37 procent av kommunens yta utgörs av skog, 26 procent av tätort, 3,5 procent av sjöar och vattendrag och resten är obebyggd mark. Invånare per kvadratkilometer: 649.

Partille växer

Partilles befolkning fortsätter att växa. Den 31 december 2015 bodde det 36 977 personer i kommunen. Det är en ökning med 449 personer, 1,2 procent, sedan den 31 december 2014. Befolkningsförändringar under 2015:

 • Folkökning 449
 • Födda 415
 • Döda 325
 • Födelsenetto 90
 • Inflyttade 2911
 • Utflyttade 2552
 • Flyttningsnetto 359

Köns- och åldersfördelning

 • 18 424 kvinnor
 • 18 553 män
 • 0–17år, 24 procent av befolkningen
 • 18–64 år, 59,3 procent av befolkningen
 • 65 år–, 28,1 procent av befolkningen

Medelinkomst

Invånarnas medelinkomst år 2013 var 328 000 kronor vilket är högre än medelinkomsten i hela landet som var 287 000 kronor samma år.  

Kommunalskatt 19,96 %

Den totala skattesatsen i Partille år 2015 är 31,44 procent,  varav 19,96 procent går till kommunen. I övrigt går skatten främst till vården och pensionssystemet. Partille har lägre skatt jämfört med både riks- och länsgenomsnittet. I Sverige är den genomsnittliga skattesatsen 31,99 procent, varav 20,70 går till kommunal verksamhet.

Utbildning

Partille kommuns befolkning är välutbildad. 45 procent av alla mellan 20 och 64 år hade år 2014 en eftergymnasial utbildning och 44 procent en gymnasieutbildning. I riket i övrigt har 39 procent eftergymnasial utbildning och 46 procent gymnasieutbildning.

Arbete och pendling

 • De flesta arbetstillfällena i Partille kommun finns inom vård, omsorg, utbildning och handel. 
 • Det finns över 3 000 företag i Partille kommun. 
 • Den största arbetsgivaren är Partille kommun. 
 • Nästan 13 600 invånare lämnar varje dag Partille kommun för att arbeta i en annan kommun.
 • Cirka 7 300 personer kommer hit för att arbeta.

Arbetssökande

Arbetslösheten för personer mellan 20 och 64 år var fyra procent  i mars 2015. Av dessa deltog två procent i arbetsmarknadsutbildning eller liknande. För ungdomar mellan 20 och 24 år var arbetslösheten sex procent. I Partille är arbetslösheten lägre än i övriga Sverige. I åldersgruppen 20-64 år var sju procent i riket arbetssökande i mars 2015 och och när det gäller ungdomarna var motsvarande siffra nio procent i hela landet.

Boende

Den 31 december 2013 hade Partille kommun totalt 14 665 bostäder, varav 6 842 (47 procent) med äganderätt, 3 528 (24 procent) med bostadsrätt, 4 295 (29 procent) med hyresrätt.

Valresultat 2014

Politiskt har Partille ett borgerligt styre - sedan valet 2014 dock utan egen majoritet. Det betyder att den borgerliga alliansen i vissa fall är beroende av stöd från andra partier.
I valet 2014 röstade 85 procent av Partilles röstberättigade befolkning, vilket var en ökning av valdeltagandet med 1,4 procent jämfört med valet 2010.

Uppdaterad information

Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB). De senaste befolkningssiffrorna är från den 31 december 2015. Du hittar utförlig statistik i länkarna till höger på sidan.