Längs med Säveån intill Kulturum hittar du Partilles senaste mötesplats – stadsparken. En böljande grönska med buskage och träd som ringar in en spontanscen, lekområde och multisportplan.

Spontanscen, klätterbäver och hinderbana

Till stadsparken är alla välkomna. Bland annat blir det en multisportplan för olika bollsporter och ett lek- och klätterområde för de mindre barnen. Parken har en utomhusscen med tillhörande samlings- och picknickytor, en stor lek- och klätterbäver och en grusplan för olika spontanaktiviteter. Porlande vattenspel och en hinderbana för ungdomar och vuxna är andra inslag.

Motionsstråk

Vackra planeringar, träd, buskar, bänkar och ljussättning löper längs med hela området. Det kommer att vara möjligt att gå in i parken från flera håll och längs med Säveån löper gröna stråk där man kan promenera och springa.  På den norra sidan behålls den fria växtligheten och på den södra sidan blir det en mer parkliknande miljö.

Partillebornas förslag

Förslaget till Partilles nya stadspark har tagits fram av elever och boende i kommunen. Sedan har det hela sammanställts av Partille kommun, Partillebo och landskapsarkitekter från Landskapsgruppen AB.