Längs med Säveån anläggs en ny stadspark intill Partille Kulturum. Här skapar Partille kommun en ny mötesplats med aktiviteter för alla åldrar som kommer stå klar 2017.

Partillebornas förslag

Förslaget till Partilles nya stadspark har tagits fram av elever och boende i kommunen. Sedan har det hela sammanställts av Partille kommun, Partillebo och landskapsarkitekter från Landskapsgruppen AB.

Spontanscen, klätterbäver och hinderbana

Bland annat blir det en multisportplan för olika bollsporter och ett lek- och klätterområde för de mindre barnen. Parken får en utomhusscen med tillhörande samlings- och picknickytor, en stor lek- och klätterbäver och en grusplan för olika spontanaktiviteter. Porlande vattenspel och en hinderbana för ungdomar och vuxna är andra inslag i den nya stadsparken.

Motionsstråk

Självklart blir det också vackra planeringar, träd, buskar, bänkar och ljussättning av hela området. Det kommer att vara möjligt att gå in i parken från flera håll. Längs med Säveån blir det också gröna stråk där man kan promenera och springa.  På den norra sidan behålls den fria växtligheten och på den södra sidan blir det en mer parkliknande miljö.