I Partille finns mycket att göra för den idrotts- och friluftsintresserade. På denna sida hittar du all nödvändig information om badplatser, fiske, vandringsleder, vinteraktiviteter och mycket mer.

Läs mer

Badplatser 

Fiske 

Idrottsanläggningar 

Ishall

Leder och stråk

Lekplatser

Simhall

Utegym

Cykelsemester eller jobbpendla?

I Partille finns ett väl utbyggt och fungerande gång- och cykelvägnät på cirka tio mil vilket gör att du snabbt kan ta dig mellan olika delar av kommunen. Här hittar du en cykelkarta som du kan ladda ner. Vandringslederna Bohusleden och Bokedalsleden är avsedda just för vandring och är därför inte tillåtna att cykla på. Stigar och vägar som är grusade eller asfalterade går det däremot att cykla på.

Skidspår

När väderleken tillåter läggs skidspår på Öjersjö golfbana. Det är idrottsföreningen SAIK skidor som ansvarar för prepareringen och du kan se spårstatus på skidspar.se, en webbportal som samlar Sveriges samtliga skidspår.