I Partille finns mycket att göra för den idrotts- och friluftsintresserade. På denna sida hittar du all nödvändig information om badplatser, fiske, vandringsleder, vinteraktiviteter och mycket mer.

Bad och fiske

Bada inomhus eller utomhus

I Partille finns två allmänna utebad, Kåsjöbadet och Humlebadet vid Aspen. Simhallen i Björndammen erbjuder simskola, rehabilitering och bad för allmänheten. Klicka här för att läsa mer om bad i Partille.

Fiskevatten och regler

I Partille kan man fiska i både sjö och å. I Kåsjön finns ett stort bestånd av abborre och gula kortet gäller i hela sjön, klicka här för att läsa mer på sportfiskarnas webbplats. Den andra sjön Prästtjärn är en mindre stadsnära sjö med ett gott bestånd av abborre och regnbåge. Även här gäller gula kortet i hela sjön. Klicka här för att läsa mer om fiske i Prästtjärn på sportfiskarnas hemsida. Läs mer om fiske i Prästtjärn på Sportfiskarnas webbplats.

Säveån är känd för sin unika laxstam och är uppdelad i två vatten med skilda regler, Jonseredsvattnet och Sävedalsvattnet. Längs med strömmarna i Jonseredsvattnet finns en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga som lämpar sig för fiske från rullstol. Läs mer om priser, regler och tider på Sportfiskarnas webbplats.

Motionsspår, vandringsleder & naturområden

Motionsspår

I Partille finns två elbelysta motionsspår. Det ena går från Kåsjön till Prästtjärn och är cirka 2.5 kilometer långt. Det andra elbelysta spåret hittar du i Sävedalen som går till Blacktjärn och är cirka 3 kilometer långt.

Kåsjön till Prästtjärn

Vid norra delen av Kåsjön vid infarten till vattenverket finner du ett av kommunens två elbelysta motionsspår. Detta är på cirka 2.5 kilometer och har en bra preparering. Runt Prästtjärn finns ett 5 kilometer långt motionsspår, som i sin första del sammanfaller med det elbelysta spåret. Om du inte vill ta dig upp på spåret vid Kåsjön går det lika bra att börja vid panncentralen vid Björndammen.

Sävedalen till Blacktjärn

Det andra elbelysta motionsspåret finns i södra Sävedalen och har sin sträckning i anslutning till Blacktjärn. Längden på motionsspåret är cirka 3 kilometer.

Vandringsleder

Bohusleden ringlar sig genom Partille kommun och de tre huvudsakliga lederna hittar du vid Partilles två största sjöar, Kåsjön och Aspen. Läs mer Bohusledens sträckning genom Partille här.

Skatås till Stora Kåsjön

Från Skatås sammanfaller Bohusleden med Vildmarksleden fram till Maderna. Vid Härlanda tjärn finns bra badmöjligheter. På Getryggen kan du njuta av utsikten över Göteborg och Sävedalen. Mellan Blacktjärn och Kåsjön vandrar du i vacker lövskog med branta raviner och magra hällmarker. Längd cirka 8.5 kilometer.

Stora Kåsjön till Jonsered

Leden går förbi Stora Kåsjön. Du går sedan genom vackra skogspartier. Vid Maderna, som är en sjö med rikt fågelliv, delar sig lederna. Du följer Bohusleden norrut i lättvandrad skogsterräng med inslag av gran, tall och lövskog.  Vid Råhultsstugan finns ett vindskydd där du har möjlighet att övernatta. Längd cirka 9 kilometer.

Jonsered till Angereds kyrka

Området kring Jonsered har mycket höga natur- och kulturvärden. Du kan gå landvägen genom ett vackert ravinlandskap eller sjövägen utmed Aspen via Humlebadet. Båda alternativen knyts ihop vid torpet Freden söder om Stora Ramsjön. Leden fortsätter norrut mellan Stora och Lilla Ramsjöarna. Efter att ha passerat sundet via en hängbro står du snart på en höjdplatå, där du kan njuta av utsikten över Partille och Göteborg. Längd cirka 11 kilometer

Övriga friluftsleder

Utöver bohus- och vildmarkslederna finns utmärkta leder både i Kåsjöns friluftsområde och i Paradisets friluftsområde. Alla spår är märkta enligt gängse standard och spångade på de besvärligaste passagerna. Du hittar mer information på  på Friluftsfrämjandet webbplats.

Bokedalens naturreservat

Bokedalens naturstig är 4.5 kilometer lång och märkt med bokbladet. Längs stigen finner du en omväxlande natur med flera olika skogstyper och inslag av odlingsmarker, berg och blötmarker. Genom reservatet passerar Bohusleden med en sträckning från herrgården upp till torpet Freden och en alternativ sträckning via Aspens branta stränder.

På hjul

Cykla i Partille

I Partille finns ett väl utbyggt och fungerande gång- och cykelvägnät på cirka tio mil vilket gör att du snabbt kan ta dig mellan olika delar av kommunen. Här hittar du en cykelkarta som du kan ladda ner.

Vandringslederna Bohusleden och Bokedalsleden är avsedda just för vandring och är därför inte tillåtna att cykla på. Stigar och vägar som är grusade eller asfalterade går det däremot att cykla på.

Skatepark

Partilles skatepark invigdes 2012 och ligger nära Björndammens fritidsgård. Den består av en bowl med ett djup på 2.3 meter och en plazadel med curbs. Skateparken är en mycket populär skatespot bland Partilles skejtare. Här hittar du en vägbeskrivning via Google kartor. 

Vinteraktiviteter

Ishall

Vallhamra ishall erbjuder skridskoåkning för allmänheten under vinterhalvåret. Det är gratis entré och säsongen brukar generellt sett vara mellan vecka 37 till vecka 10. Klicka här för att läsa mer om öppettiderna 2016/2017.

Skidspår

När väderleken tillåter läggs skidspår på Öjersjö golfbana. Det är idrottsföreningen SAIK skidor som ansvarar för preraperingen och du kan se spårstatus på skidspar.se, en webbportal som samlar Sveriges samtliga skidspår.