Om du blir sjuk så vänder du dig i första hand till din vårdcentral eller ringer till sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Kontaktuppgifter till vårdcentralerna hittar du via länken till Västra Götalandsregionen under rubriken läs mer på den här sidan.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar medicinsk vård upp till sjuksköterskenivå och rehabilitering i hemmet.

Du kan bli inskriven i hemsjukvården om du inte kan ta dig till mottagning samt har ett stort och varaktig behov av sjukvårdsinsatser. Det kan gälla medicinska insatser av sjuksköterska och eller rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped. Det är kommunens legitimerade personal eller läkare som bedömer om du har behov av hemsjukvård.