Kommunfullmäktige och nämnderna för protokoll vid sina sammanträden. Här kan läsa innevarande års protokoll. Föregående års protokoll finns publicerade på en särskild undersida. För att läsa tidigare protokoll kontakta Partille kundcenter för hjälp.

Offentliga och inte offentliga möten

Kommunfullmäktiges möten är offentliga. Du är välkommen att följa sammanträdena från åskådarplats i fullmäktigesalen, via webb-tv eller via direktsändning i Partille närradio på 88 Mhz. 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden är inte offentliga men du kan via denna sida ta del av kallelser till och protokoll från dessa sammanträden.

Protokoll som inte publiceras

Protokoll från social- och arbetsnämndens vårdutskott kan du inte läsa här eftersom dessa till stora delar innehåller sekretessbelagda uppgifter om enskilda personer. Om du vill ha ut avpersonifierade protokoll, där man tagit bort alla sekretessbelagda uppgifter, kan du kontakta kundcenter så hjälper de dig.

Hitta politiker

Om du vill veta vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan du söka i vårt register över förtroendevalda.

Kommunfullmäktige (KF)

Fullmäktige sammanträder, om inget annat anges i kungörelsen till aktuellt sammanträde i Partille kommunhus sessionssal. Fullmäktige sammanträder under år 2018 vid följande tillfällen.

Mötesdatum 2018

31 januari, onsdag, klockan 18.30 (Inställt på grund av för få ärenden)
27 februari, tisdag, klockan 18.30
27 mars, tisdag, klockan 18.30
24 april, tisdag, klockan 18.30
22 maj, tisdag, klockan 18.30
12 juni, tisdag, klockan 16
5 september, tisdag, klockan 18.30
2 oktober, tisdag, klockan 18.30
30 oktober, tisdag, klockan 18.30
20 november, tisdag, klockan 16
10 december, måndag, klockan 18.30

Senaste kungörelse

2018-04-24

Protokoll

2018-03-27

Webbsändningar

2018-04-24

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Under 2018 samanträder bygg- och miljönämnden på måndagar klockan 16 (om inget annat anges) på följande datum: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 14 juni (torsdag), 27 augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november och 12 december (onsdag).

Senaste kallelse

2018-04-23

Protokoll

2018-03-26

2018-02-26

2018-01-29, §2–7

2018-01-29, § 1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder år 2018, om inget annat anges, klockan 14 på följande tisdagar:
16 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj (onsdag), 30 maj (onsdag), 14 augusti, 11 september, 9 oktober (heldag), 6 november och 28 november (onsdag). 

Senaste kallelse

2018-04-03

Protokoll

2018-04-03

2018-03-06

2018-02-06

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Under 2018 sammanträder kultur- och fritidsnämnden på torsdagar klockan 18 (om inget annat anges) följande datum: 8 februari, 8 mars, 12 april (inställt) , 31 maj, 20 september, 18 oktober, 15 november och 6 december.

Senaste kallelse

Sammanträdet 12 april är inställt.

Protokoll

2018-03-08

2018-02-08

Social- och arbetsnämnden (SAN)

Under 2018 sammanträder social- och arbetsnämnden nämnden på tisdagar klockan 18 (om inget annat anges) följande datum: 5 februari (måndag), 14 mars (onsdag), 10 april, 8 maj, 5 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november och 11 december.

Senaste kallelse

2018-04-10

Protokoll

2018-03-14

2018-02-05

Utbildningsnämnden

Under 2018 sammanträder utbildningsnämnden på onsdagar klockan 18 (om inget annat anges) följande datum: 7 februari, 14 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 24 oktober och 5 december.

Senaste kallelse

2018-04-18

Protokoll

2018-03-14

2018-02-07

Valnämnden

Under 2018 sammanträder valnämnden på onsdagar klockan 16.30 (om inget annat anges) på följande datum: 7 februari, 25 april, 13 juni, 15 augusti och 12 september (heldag). 

Protokoll

 

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Under 2018 sammanträder vård- och omsorgsnämnden på onsdagar klockan 18 (om inget annat anges) på följande datum: 7 februari, 7 mars, 11 april, 8 maj (tisdag), 13 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november och 5 december.

Senaste kallelse

2018-04-11

Protokoll

2018-04-11

2018-03-07

2018-02-07 §§ 1, 4–16

2018-02-07 §§ 2–3

Överförmyndare

Protokoll

2018-01-24