Kommunfullmäktige och nämnderna för protokoll vid sina sammanträden. Här kan läsa innevarande års protokoll. Föregående års protokoll finns publicerade på en särskild undersida. För att läsa tidigare protokoll kontakta Partille kundcenter för hjälp.

Offentliga och inte offentliga möten

Kommunfullmäktiges möten är offentliga. Du är välkommen att följa sammanträdena från åskådarplats i fullmäktigesalen, via webb-tv eller via direktsändning i Partille närradio på 88 Mhz. 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden är inte offentliga men du kan via denna sida ta del av kallelser till och protokoll från dessa sammanträden.

Protokoll som inte publiceras

Protokoll från social- och arbetsnämndens vårdutskott kan du inte läsa här eftersom dessa till stora delar innehåller sekretessbelagda uppgifter om enskilda personer. Om du vill ha ut avpersonifierade protokoll, där man tagit bort alla sekretessbelagda uppgifter, kan du kontakta kundcenter så hjälper de dig.

Hitta politiker

Om du vill veta vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan du söka i vårt register över förtroendevalda.

Kommunfullmäktige (KF)

Fullmäktige sammanträder, om inget annat anges i kungörelsen till aktuellt sammanträde i Partille kommunhus sessionssal. Fullmäktige sammanträder under år 2017 vid följande tillfällen.

Mötesdatum 2017

1 februari, onsdag, klockan 18.30
28 februari, tisdag, klockan 18.30
28 mars, tisdag, klockan 18.30
25 april, tisdag, klockan 18.30
23 maj, tisdag, klockan 18.30
14 juni, onsdag, klockan 16
5 september, tisdag, klockan 18.30 (inställt på grund av för få ärenden)
3 oktober, tisdag, klockan 18.30
31 oktober, tisdag, klockan 18.30
22 november, onsdag, klockan 18.30
12 december, tisdag, klockan 18.30

Senaste kungörelse

2017-12-12

Protokoll

2017-11-22

2017-10-31

2017-10-03

2017-06-14

2017-05-23

2017-04-25

2017-03-28

2017-02-28

2017-02-01

Webbsändningar

2017-12-12

2017-11-22

2017-10-31

2017-10-03

2017-06-14

2017-05-23

2017-04-25

2017-03-28

2017 02 28

2017-02-01

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Under 2017 samanträder bygg- och miljönämnden på måndagar klokan 16 på följande datum:  30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Senaste kallelse

2017-11-20

Protokoll

2017-11-20

2017-10-23

2017-09-25, §46

2017-09-25, § 47-57

2017-08-28

2017-06-12

2017-05-22

2017-04-24

2017-03-27

2017-02-27

2017-01-30

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder år 2017, om inget annat anges, på följande tisdagar: 17 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober (heldag), 7 november och 28 november (heldag). Mötena sker, om inget annat framgår av aktuell kallelse, klockan 14 i KS-rummet, kommunhuset i Partille.

Senaste kallelse

2017-11-28

Protokoll

2017-11-28

2017-11-07

2017-10-10

2017-09-12

2017-08-15

2017-06-14

2017-05-30

2017-05-02

2017-04-04

2017-03-07

2017-02-07

2017-01-17

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Under 2017 sammanträder kultur- och fritidsnämnden på tisdagar klockan 18 (om inget annat anges) följande datum:  7 februari, 7 mars, 4 april, 13 juni, 15 augusti (INSTÄLLT), 13 september (OBS onsdag), 7 november och 5 december.

Senaste kallelse

2017-12-05

Protokoll

2017-11-07

2017-09-13

2017-06-13

2017-04-04

2017-02-07

Social- och arbetsnämnden (SAN)

Under 2017 sammanträder social- och arbetsnämnden nämnden på tisdagar klockan 18 följande datum; 7 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november och 11 december (Obs måndag).

Senaste kallelse

2017-12-11

Protokoll

2017-11-14

2017-10-17

2017-09-19

2017-08-22  

2017-06-13

2017-05-09

2017-04-11

2017-03-14

2017-02-07

Utbildningsnämnden

Under 2017 sammanträder utbildningsnämnden på onsdagar klockan 18 följande datum: 8 februari, 15 mars (inställt), 19 april, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 25 oktober och 6 december.
Utbildningsnämndens möten är inte offentliga.

Senaste kallelse

2017-12-06

Protokoll

2017-10-25

2017-09-20

2017-08-23

2017-06-07

2017-05-10

2017-04-19

2017-02-08

Valnämnden

Under 2018 sammanträder valnämnden på onsdagar klockan 16.30 (om inget annat anges) på följande datum: 7 februari, 25 april, 13 juni, 15 augusti och 12 september (heldag). 

Protokoll

2017-10-24

2017-02-28

 

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Under 2017 sammanträder vård- och omsorgsnämnden på onsdagar klockan 18 (om inget annat anges) på följande datum: 8 februari, 8 mars, 5 april (inställt på grund av för få ärenden), 10 maj, 13 juni (tisdag), 13 september, 11 oktober, 8 november och 6 december.

Senaste kallelse

2017-12-06

Protokoll

2017-11-09

2017-10-11 §82-91, §93

2017-10-11 §92

2017-09-13

2017-06-13

2017-05-10

2017-03-08

2017-02-08

2016-12-07

2016-11-09

2016-10-05

2016-09-07

2016-08-17

2016-06-08

2016-05-11

2016-04-06

2016-03-09

2016-02-03

Överförmyndare

Protokoll

2017-10-26

2017-04-27

2017-03-23

2017-01-19