Allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Det är tre ord som ska genomsyra allt inom Partille kommun. Oavsett vem du är ska du alltid bemötas gott, professionellt och med framåtanda i Partille kommun.

Blomman som ger oss kraft 

För att göra hela kommunens vision och strategi lite mer överskådlig kan man tänka sig en blomma. För att blomman ska kunna växa måste den stå stadigt i en värdegrund. Partille kommun ska vara en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv.  Två blad på stjälken lyfter fram vår verksamhetsidé om att det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun. Oavsett vilken verksamhet du kommer i kontakt med så är det samma grundtankar om detta som gäller.

När vi sedan kommer till blommans centrum så finns visionen: Partille - mitt i det goda livet. Kronbladen som gör att visionen blir verklighet breder ut sig och står för våra fem övergripande mål:

Livslångt lärande

Vi vill skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling under hela livet – från förskolebarn till senior.

Medveten samhällsplanering

Vi arbetar vi för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra och socialt hållbar livsmiljö i Partille.

God omsorg och livskvalitet

Vi utgår från Partillebornas egna resurser och skapar förutsättningar för trygghet i livets alla faser. 

Stimulerande kultur och fritid

Vi vill stärka allas hälsa och välmående genom att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv. 

Uppmuntrande företagsklimat

Vi ger möjlighet till företagande och underlättar för etablering, tillväxt och internationella kontakter.

Detta är de övergripande målen för hela kommunen. De olika förvaltningarna sätter också egna delmål för att nå upp till de övergripande målen.

Nyfiken på att få veta mer?

Läs gärna mer om hur vi uppfyller våra mål i vår årsredovisning .  Läs också gärna hur dina skattepengar används med hjälp av vår tjänst Skattekollen.