Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Här finns barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM), öppen förskola och en socionom. Här kan ni knyta kontakter, få information och lättillgängligt stöd.

Barnmorskemottagningen

Hos barnmorskan får du hjälp med graviditetskontroll, mödravårds- och preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning samt cellprovskontroller. Vi erbjuder även föräldragrupp för förstagångsföräldrar. Öppettider och telefontider hittar du på Närhälsans webbplats.

Barnavårdscentralen

Erbjuder förebyggande barnhälsovård och ger råd och stöd  kring barns hälsa och utveckling. Öppettider och telefontider hittar du på Närhälsans webbplats.

Öppna förskolan

Är en mötesplats för barn i åldrarna 3 månader till 6 år och deras föräldrar. Öppna förskolan har ofta någonting nytt på gång. Kolla in öppna förskolans program och vilka öppettider som gäller.

Socionom

Socionomen på Familjecentralen erbjuder:

  • stöd i föräldraskapet
  • familjerättslig rådgivning
  • samhällsinformation
  • fastställer faderskap/föräldraskap för par som är ogifta, sammanboende och folkbokförda på samma adress i Partille kommun.

Kontakt förmedlas genom kundcenter.

Psykolog

Kontakt med psykolog förmedlas genom barnmorskemottagningen eller barnavårdscentralen.