Mellan den 14 oktober 2019 och 29 februari 2020 pågår älgjakt i södra Sverige. I Partille arrenderas den kommunägda marken ut till sex olika jaktlag. Under jakten skyltas vägar och större stigar för att uppmärksamma allmänheten om att jakt pågår.

Bär färgglada kläder i skogen

Tänk på följande om du rör dig i skog och mark under tiden som älgjakten pågår:

  • Bär färgglada kläder så att du syns.
  • Håll din hund kopplad.

Var uppmärksam som bilist

Älgarna rör sig mycket på hösten. Det här beror både på att älgarna har sin brunstperiod och på att älgjakten inleds. Om man ser en älg på eller vid vägen ska man sakta in omedelbart. Tänk även på att älgar är flockdjur och att det kan finnas fler älgar i närheten. Läs mer om hur du ska agera vid en viltolycka här.

Ingen jakt i Knipeflågsbergen och Bokedalen på söndagar

För att inte inskränka för mycket på allmänhetens friluftsintressen är naturreservaten Knipeflågsbergen i västra Partille och Bokedalen i Jonsered undantagna från älgjakten söndagar och röda helgdagar under hela perioden från den 14 oktober 2019 till den 29 februari 2020.

Kontrollerad jakt

Älgjakt är, som all annan jakt i Sverige, reglerad i lag. Det finns tydliga bestämmelser för vilka vapen jägarna får använda, hur skadskjutningar ska utredas samt hur många älgar de olika jaktlagen får fälla. Läs mer om viltvård i Partille.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur. Jaktresultat för älgjakten ska anmälas till länsstyrelsen.

Mer information om älgjakten

Mer information om älgjakten hittar du på Länsstyrelsens webbplats. Eller kontakta samhällsbyggnadskontoret genom Partille kundcenter.