I Partille kommun finns flera förskolor i fristående verksamhet. Verksamheten drivs i olika former, till exempel av en förening eller som föräldrakooperativ, personalkooperativ, i stiftelseform eller i kyrkans regi.

Ansöka om förskola i fristående verksamhet

Om du vill söka plats för ditt barn på någon av förskolorna i fristående verksamhet, kontaktar du respektive förskola direkt. I listan nedan finns länkar till förskolornas hemsidor och kontaktuppgifter.

Kommunen har tillsynsansvar

För att få driva en förskola i fristående verksamhet ska kraven i skollagen vara uppfyllda och läroplanen för förskolan vara vägledande för verksamheten. Partille kommun har ett tillsynsansvar för förskolorna i fristående verksamhet.

Avgift vid ansökan om nyetablering av verksamhet för fristående huvudmän

Ansökan om godkännande av ny verksamhet är förenat med en administrativ avgift på 24.000 kronor. Denna avgift tillkommer oavsett om ansökan godkänns eller avslås.

Kommunen är skyldig att handlägga en ansökan om att få starta enskild förskola eller pedagogisk omsorg enligt skollagen. Vidare anger skollagen 2 kap, 5 c § att Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om godkännande av enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt skollagen 2 kap, 5§. Paragrafen gäller enbart godkännande av enskild som huvudman, inte ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg.

Den administrativa avgiften är beslutad av Kommunfullmäktige i Partille kommun den 10 december 2019.

Finansiering

Precis som kommunalt drivna förskolor, får även de förskolor som drivs i fristående verksamhet ekonomiskt bidrag, så kallad barnpeng, från kommunen. Förskolorna sköter sedan sin egen ekonomi, tar in föräldraavgifter och hanterar sin egen kö.

Fristående förskolor i Partille kommun

Furulund 

Sandfallet är en fristående förskola samt föräldrakooperativ.

Jonsered och Kåhög

Solstrålen är en fristående Montessori förskola som drivs av Medborgarskolan.

Lexby, Lillegård och Mellby

Casa Montessori är en fristående förskola med barn i åldrarna 3-5 år.

Södra Sävedalen 

Prästkragens förskola  är en fristående förskola som drivs av Partille Pingstförsamling.

Ugglum 

Lillstugan är en fristående förskola samt föräldrakooperativ.

Öjersjö 

Mammut Montessoriförskola  är en fristående förskola samt föräldrakooperativ.

Trollskogens förskola är en fristående förskola samt ett Reggio Emilia-inspirerat föräldrakooperativ.

Viljansviks förskola är en fristående förskola samt personalkooperativ.