16-24 september 2016 invigdes Sveriges modernaste arena. Med två hallar, en bowlinganläggning, ett gym och en stor restaurang är Partille arena framtidens mötesplats där kultur, nöje och idrott förenas.

Sveriges modernaste arena   

2013 togs det första spadtaget till den nya arenan, Sveriges modernaste som snabbt kan ställa om från ett evenemang till ett annat. Användningsområdena av den flexibla arenan är många. Partille arena kan till exempel fungera som hall för skolelevers idrottslektioner på eftermiddagen, locka tusentals åskådare till ett idrottsevenemang samma kväll och sedan snabbt ställas om för ett kulturevenemang vid lunchtid dagen därpå. Detta gör arenan unik i sitt slag i Göteborgsområdet. Partille arena kommer att stå klar för invigning  16 september 2016.

En arena tillgänglig för många

I Partille finns behov av fler tider i kommunens idrottshallar för alla våra aktiva föreningar inom olika sporter. Partille växer och skolorna har ett ökat behov av lokaler för sin undervisning i idrott framöver. Elitidrottsklubbarna i Partille behöver dessutom tillgång till en evenemangshall som motsvarar deras behov och krav. För IK Sävehofs del handlar det om en hemmaarena för klubbens framgångsrika handbollslag. Därför tog kommunfullmäktige i november 2012 beslut om att bygga en ny multiarena i kommunen.

Med sin placering i den östra delen av centrum blir Partille arena en viktig del av den kommersiella servicen i området där även över 800 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter handelsytor ska byggas under de närmaste åren. Med det centrala läget blir arenan också tillgänglig för fler under såväl dag- som kvällstid. I området finns även närhet till god kollektivtrafik och bra parkeringsmöjligheter.

För idrott och kultur

En annan stor fördel med Partille arena är att den snabbt kommer att kunna ställas om mellan olika typer av arrangemang. En fast scen som kan användas som plattform för extra sittplatser vid stora idrottsevenemang byggs vid ena kortsidan av arenan. Dessa sittplatser kan sedan snabbt och enkelt tas bort när scenen ska användas för till exempel en konsert. Denna flexibilitet gör att ställtiderna mellan olika typer av arrangemang kortas rejält jämfört med andra typer av arenor och att Partille arena därmed kan utnyttjas maximalt.