Upptakten vänder sig till dig som går i skolår 2. I kursen får du prova på de ämnen som Kulturskolan har att erbjuda.

Prova våra olika kurser!

Du kommer till Kulturskolan vid ett tillfälle i veckan då du först undervisas 30 minuter i storgrupp där vi lägger fokus på sång, rytm och motorik. Därefter får du 30 minuters undervisning i de olika instrumentfamiljerna träblås, bleckblås, stråk och sång. Under året får du också prova på dans, teater och konst. Vi avslutar kursen med en konsert i maj månad då alla upptaktselever spelar tillsammans. Ansök till Upptakten här.

Frågor och svar

Anmälan

Vem får anmäla sig till Upptakten?

I år vänder sig Upptakten till barn födda 2012, som är folkbokförda i Partille kommun. Äldre barn tas endast emot i mån av plats.

Vi har begränsat antal platser till Upptakten. Anmälningar gjorda fram till den 26 april prioriteras. Anmälningar därefter tas emot i mån av plats.

Vart anmäler man sig till Upptakten?

Ansök till Upptakten här. 

Vad är terminsavgiften?

Avgiften är 795 kr/termin.

Antagning

När får jag besked om mitt barn kommit in?

Platserbjudande skickas ut via e-post under slutet av juni, vänligen logga in på ert användarkonto och tacka ja eller nej till erbjuden plats.  När ni har loggat in på ert konto framgår det vilken dag och tid ni erhållit. 

Undervisning

Var sker undervisningen?

Undervisningen sker i Kulturskolans lokaler i Kulturum på Gamla Kronvägen 56 i Partille.

Praktisk information om undervisningen

Upptakten är en kurs där du får prova på så gott som hela Kulturskolans utbud under ett år. Undervisningen är varje vecka uppdelad i 2 delar om 30 minuter vardera. De första 30 minuterna sker i storgrupp och består av rytmik och musikteori. De sista 30 minuterna är eleverna uppdelade i 4 smågrupper och provar då våra instrument- och ämnesgrupper.

På slutet av vårterminen ingår några fördjupningsveckor då eleverna väljer ett instrument/ämne som man fördjupar sig i. Självklart får eleverna efter avslutad kurs välja och ansöka till vilket ämne/instrument man vill! Terminen avslutas med en gemensam konsert  i maj där familj och vänner bjuds in till Kulturskolan.  

Får man välja dag och tid för sin lektion?

Vi grupperar eleverna efter skola och klass så långt det är möjligt. På grund av det stora antalet elever kan man inte välja undervisningsdag. Upptakten är förlagd till torsdagar med lektion kl 15.30-19.00, samt fredagar kl 15.00-18.00. En lektion är 60 minuter. Om ni får en lektionstid som inte passar har ni möjlighet att tacka nej till erbjuden plats.

Vilka instrument och ämnen ingår i Upptakten?

Under ditt läsår i Upptakten får du prova på följande instrument och ämnen: trumpet, valthorn, trombon, tuba, klarinett, saxofon, tvärflöjt, oboe, fagott, fiol, altfiol, cello, kontrabas,kör, rytmik, teater, dans och konst.

Anmäla frånvaro

Om du inte kan komma till en lektion måste förälder/vårdnadshavare meddela detta till Upptaktsansvarig: Anna Foster före aktuell lektion. 

Sjukfrånvaro eller annan frånvaro anmälas genom att logga in på ditt användarkonto och välj menyn "Min sida" och sedan "Frånvaroanmälan" klicka menyn och  välj barn. 

Där väljer ni sedan vilken/vilka lektioner som eleven ska anmälas frånvarande till oavsett orsak till  frånvaron. 

Om du inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro.