Konst är kursen för dig som är intresserad av färg och form. Du får möjlighet att experimentera och utveckla din fantasi med hjälp av olika material, färglära och tekniker.

Varje tillfälle inleds med en gemensam övning och därefter fortsätter eleven att skapa fritt utifrån sin egen kreativitet.

Kursen är indelad efter skolår 0-4 samt skolår 5-9.