Partille Kulturskola – en kulturskola för alla som erbjuder musik, dans, drama & teater och konst.

Välkommen!

Välkommen!

Partille Kulturskola har mer än 40 olika kurser att välja bland och ett stort utbud av körer, orkestrar, band och ensembler att sjunga och spela med i. Välutbildade lärare bidrar med sin expertkompetens och brinner för att arbeta med barn och ungdomar. Verksamheten äger till stor del rum i kulturskolans nya lokaler i Partille Kulturum, men undervisning sker också på skolor runt om i Partille kommun.

Läs mer på Kulturskolans ansökningssida

Du hittar utförlig information om varje kurs på kulturskolans externa ansökningssida. Här kan du anmäla dig till det aktuella kursutbudet. Klicka här för att läsa mer. 

 

Frågor och svar

Anmälan

Vem får anmäla sig till Kulturskolan?

Alla barn och ungdomar, vuxna i mån av plats, som är folkbokförda i Partille kommun är välkomna till Kulturskolan. Flyttar du till en annan kommun efter att du har börjat på Kulturskolan får du behålla din plats tills innevarande termin är slut.

När kan jag anmäla mig?

Det är öppet att ansöka när som helst under året.

Hur gör jag för att söka till en kurs?

Du ansöker om plats via ditt användarkonto hos Kulturskolan. Har du inget användarkonto sedan tidigare får du börja med att skapa ett. För elever under 18 år är det vårdnadshavaren som är kontohavare, är du myndig kan du skapa ett eget användarkonto och ansöka om plats. Vi kan inte ta emot ansökningar via mejl.

Kommer alla in på den kurs man har sökt?

Till vissa instrument är det kö, men du har kvar din plats i kön tills det finns en ledig plats för dig och då får du ett meddelande via e-post från oss.

Behöver jag söka om till varje ny termin?

Nej, alla kurser löper på tills du säger upp din plats via ditt användarkonto. Vi skickar ut en förfrågan om återanmälan i april via e-post. Förfrågan om återanmälan avser kommande läsår. Viktigt att platsen då bekräftas, se ytterligare information under punkten Återanmälan.

Antagning

När får jag besked om jag/mitt barn har fått plats?

Du får ett erbjudande så snart Kulturskolan har en plats att erbjuda. Den huvudsakliga antagningen sker inför höstterminen, i mån av lediga platser tar Kulturskolan in även till vårterminen.

Hur får jag besked om plats?

Kontohavaren får ett platserbjudande via e-post. Ett erbjudande om plats måste bekräftas via användarkontot annars går platsen till någon annan sökande. Har du bekräftat din plats får du inför höstterminen ett antagningsbesked och kallelse via e-post från Kulturskolan.

När är lektionen?

När du tackat ja till platsen gäller följande
- Vid instrumentundervisning kommer du att kontaktas av kursens lärare för schemaläggning av dag och tid.
- Vid gruppundervisning (dans, konst, drama/teater och körsång) där gäller den dag och tid som anges i platserbjudandet.

Hur många lektioner är det på ett läsår?

Eleverna garanteras 25 tillfällen per läsår. Undervisningen följer den kommunala grundskolans läsårstider med samma lovdagar. Vanligtvis ställs undervisningen in 1-2 veckor under läsåret i samband med Kulturskolans tema- och föreställningsveckor.

Personuppgifter på ”Min sida”

Glöm inte att uppdatera dina (räkningsmottagarens) och dina barns kontaktuppgifter på "Min sida" vid ändring av e-post, telefon/mobilnummer och adress. Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem, ta kontakt med oss tfn 031-792 10 00 vx.

Avanmälan / uppsägningstider

Hur gör jag för att säga upp min plats?

Du säger upp din plats via ditt användarkonto, det är först när det är gjort som platsen är uppsagd och avslutad.

När ska avanmälan vara gjord?

Inför höstterminen är sista uppsägningsdatum 27 maj och inför vårterminen 15 december. Lämnar du in uppsägningen efter dessa datum är du betalningsskyldig för kommande termin. Samma tider gäller för våra hyrinstrument.

Faktura / betalning

När kommer fakturan?

Faktura skickas till kontohavaren i september respektive februari. Du får en påminnelse om inte fakturan betalas i tid.

Måste jag betala för hel termin även om jag bara är med någon/några gånger?

Ja, det måste du. Anmälan är bindande när du har tackat ja till platsen. Vill du säga upp din plats måste du göra det senast den 27 maj respektive 15 december inför kommande termin.

Vad händer om terminsavgiften inte betalas?

Obetalda fakturor överlåter Partille kommun till inkasso. Eleven blir avstängd från fortsatt undervisning tills fakturan är betald eller avslutad på kursen.

Kan man få terminsavgiften återbetald?

Nej, vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Får jag gå flera kurser samtidigt?

Absolut, du får gärna gå flera kurser samtidigt! Många av våra elever går kurser i konst/dans/musik/teater samtidigt som de går på instrumentundervisning. 

Instrument och utrustning

Måste man ha ett instrument för att delta i musikundervisningen?

För att delta i musikundervisningen behöver man ett instrument, detta gäller alla musikkurser. Pianoelever måste ha tillgång till ett piano, akustiskt eller digitalt, för att kunna öva. Piano kan inte hyras, vilket gäller även för trummor. Rådgör gärna med läraren innan ni hyr/köper ett instrument!

Kan man hyra instrument på Kulturskolan?

Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut fiol, altfiol, cello, kontrabas, fagott, klarinett, oboe, saxofon, tvärflöjt, trombon, trumpet, tuba och valthorn. 

I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som t ex rörblad, strängar med mera. Man får i första hand hyra instrumentet under första spelåret, därefter i mån av tillgång. Viktigt att se till att man har en hemförsäkring som täcker eventuell skada på det instrument du hyr.

När startar terminen - Läsåret 2019-2020

Kallelse till läsårsstarten

Kallelse till läsårsstarten i augusti skickas ut till alla elever via e-post. OBS! Vi skickar inte några särskilda kallelser inför starten av vårterminen.

När börjar höstterminen?

Höstterminen börjar vecka 36 och slutar vecka 50.

När börjar vårterminen?

Vårterminen börjar vecka 4 och slutar vecka 23.

Undervisningen

Var sker undervisningen?

Undervisningen sker huvudsakligen i Kulturskolans lokaler i Kulturum på Gamla Kronvägen 56 i Partille.

När sker undervisningen?

Undervisning sker på eftermiddag- och kvällstid. Ingen helgundervisning.

Hur ofta har man lektion?

Man har lektion en gång i veckan. Inför konserter, föreställningar och utställningar genomförs ibland extrarepetitioner. Läraren kommer att informera om detta i god tid.

Hur lång är en lektion?

Lektionerna är mellan 20 och 80 minuter beroende på gruppstorlek.

Schemaläggning av instrumentundervisning

Schemaläggning av undervisningen i instrument sker vid kursstarten. De flesta lärare undervisar alla vardagar i veckan, ej helger. Läraren kommer att kontakta er och då bestäms dag, tid och plats för lektionen. Undervisning i instrument är vanligtvis i grupp. Skulle det bli problem med tid vid schemaläggningen kan du avstå från platsen utan att du blir betalningsskyldig för terminen.

Schemaläggning för gruppverksamhet (dans/teater/konst/kör eller Upptakten)

Schemadag och tid enligt de schema som finns på hemsidan www.partille.se/kulturskolan och i det platserbjudande man har fått.

Vad händer om läraren är sjuk?

Ofta hittar vi en lämplig vikarie, men ibland måste vi ställa in lektioner. Då skickar vi sms till dig som vårdnadshavare eller elev. Var därför noga med att du har aktuella kontaktuppgifter på ditt användarkonto.

Anmäla frånvaro

Om du inte kan komma till en lektion måste förälder/vårdnadshavare meddela detta till läraren före aktuell lektion.

Sjukfrånvaro eller annan frånvaro anmälas genom att logga in på ditt användarkonto och välj menyn 

"Min sida" och sedan "Frånvaroanmälan" klicka menyn och  välj barn. 

Där väljer ni sedan vilken/vilka lektioner som eleven ska anmälas frånvarande till oavsett orsak till  frånvaron. 

Det går också bra att maila till Upptaktsansvarig anna.foster@partille.se

Om du inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro.

 

Köplats & återanmälan

Bekräfta köplats

I april får du som står i kö en förfrågan om du vill stå kvar i kön på sökta kurser inför följande läsår. Du måste bekräfta via ditt användarkonto om du vill ha din köplats. Vid uteblivet svar förlorar du din plats i kön.

Bekräfta befintlig plats - återanmälan

I april får du som redan antagen elev en förfrågan om du vill behålla din nuvarande plats dvs göra en återanmälan inför kommande läsår. Viktigt att du bekräftar ditt val, ja eller nej, via ditt användarkonto.

Förfrågningarna kommer via e-post från Kulturskolan och besvaras via ert användarkonto. Båda dessa förfrågningar görs för att få ett så bra underlag som möjligt inför antagningarna till höstterminen. 

OBS! Det är bara den kontohavare som är fakturamottagare som får upp dessa svarsknappar.

Antagningar (platserbjudanden) inför hösten skickas ut via e-post under juni månad och en kompletterande omgång i mitten på augusti.

Kursavgifter och instrumenthyra

Indexreglerat 1 januari 2019. Terminsavgifterna indexregleras årligen. Alla priser avser per termin.

Kursavgifter

Ämneskurs instrument eller sång 
Barn eller ungdom: 795 kronor. 
Vuxna, 25 år och uppåt: 1700 kronor. 

 

Konst
Barn eller ungdom: 1230 kr.
Materialkostnad på 100 kronor ingår.

 

Danslek
3-4 år: 685 kronor.

 

Barndans
4-6 år, 40 minuter: 685 kronor.

 

Danslinjen
Barn eller ungdom: 3405 kronor.

 

Teater, 60-80 minuter
För barn eller ungdom: 1130 kronor.

 

Orkester eller ensemblespel
Om ej antagen som instrumentelev, för barn eller ungdom: 415 kronor.
Vuxna över 25 år: 635 kronor.

 

Körsång
Barn eller ungdom: 415 kronor.
Vuxna över 25 år: 635 kronor.

 

I ämneskurs Instrument tillkommer kostnader för spelbok, rörblad med mera. 

 

Orkester- ensembleverksamhet ingår i avgiften för instrumentkurs.
Körsången ingår i avgiften för ämneskursen sång.

 

Hyra instrument

Det första året du spelar får du hyra orkesterinstrument av oss. Därefter får du hyra instrument i mån av tillgång. Vi förmedlar kontakt med musikfirmor som har förmånliga hyrköpsavtal.

Instrumenthyra per termin

Instrumentelev under 25 år: 415 kronor. 
Instrumentelev som är 25 år och äldre: 850 kronor.

Instrumentförsäkring

När du hyr ett instrument av oss är det viktigt att du ser till att din hemförsäkring täcker en eventuell olycka då instrumentet inte är försäkrat av Kulturskolan.

Elever med särskilda behov

 

 

Om du är en elev som har särskilda behov erbjuder vi följande kurser:

Ramseband

Här får du vara med i en fiolgrupp som spelar och har kul tillsammans.

Plats: Kulturum

Dag & tid: Tisdagar kl. 15.50-16.30

Anmäl dig här.

Passalen

Passalens ungdomskör är en kör för barn och unga vuxna med funktionsvariationer.

Plats: Kulturum, sal A 1

Dag & tid: Torsdagar kl. 17-18

Anmäl dig här: www.passalen.se

Dansmix special

Specialanpassad undervisning för elever med funktionsvariationer. Detta är kursen för dig som vill prova olika dansstilar och på ett lustfyllt sätt jobba med uttryck och koreografi.

Plats: Kulturum, sal K 21

Dag & tid: Onsdagar kl. 14.55-15.55

Anmäl dig här.

Individuell undervisning i ett instrument

Anmäl dig till någon av våra ämneskurser.

Anmäl dig här.