Nu rustas Partille kommuns lekplatser upp – säkert, tillgängligt och kul är ledorden. Arbetet som redan inletts förväntas pågå under två år. Här kan du läsa mer om vilka lekplatser som rustas upp och vilka som ersätts.

Centrum

 • Lidegårdsvägen, Munkarittsvägen lilla och bollplan – hänvisas till Artles torg
 • Oluff Nilssonsväg lilla och bollplan – hänvisas till Oluff Nilssons väg
 • Carlsteins vägs bollplan – hänvisas till Stora Ringvägens lekplats och bollplan

Jonsered och Kåhög

 • Kåhög lilla – hänvisas till Kåhög stora
 • Korpås lilla, Korpås stora och Vävarevägen – hänvisas till Jonseredsvägen eller Strömmavägen

Sävedalen

 • Eriksvägen – hänvisas till Baggeliden
 • Tvistevägen bollplan – hänvisas till Tranvägen
 • Eneliden – hänvisas till Solberget
 • Kullegärdet – hänvisas till Stora Ringvägen
 • Oxledsravinen lilla – hänvisas till Långåkern

Furulund

 • Timmerslätt – hänvisas till Slättenvägen
 • Haketjärnsvägen/Fjällvindsvägen – hänvisas till Svedjevägen alternativt Skogsduvevägen

Öjersjö

 • Grönåsen bollplan – hänvisas till Lyckotalsvägen

Omfattande upprustning

Barn och föräldrar ska ha trygga platser för lek och samvaro och en förutsättning för detta är ett löpande underhåll av kommunens lekplatser och bollplaner. Därför genomför vi en översyn och upprustning av kommunens lekplatser. I detta arbete är långsiktigheten av central betydelse. Lekplatserna ska vara kul att vara på och återkomma till, de ska vara trygga och de ska vara välskötta.

Flera upprustade lekplatser

I Partille kommun finns i dag 55 lekplatser och bollplaner, ett stort antal för en kommun av Partilles storlek. Under 2016 och 2017 kommer 17 av dessa att rustas upp, medan ytterligare 18 lekplatser ses över så att de når upp till godkänd standard. Övriga tas bort eller görs om till grönområden där lek och samvaro självklart är fortsatt välkommet. 
– Vi förstår att beslutet om att lägga ner några lekplatser är tråkigt för många. Samtidigt är det en nödvändighet för att ha råd att underhålla våra lekplatser i dag och på längre sikt, säger Andreas Bryngelsson, enhetschef för park/gata med ansvar för kommunens lekplatser.

Säkerheten framför allt

Översynen av lekplatserna handlar om att göra dem mer attraktiva men framför allt om säkerhet. Kraven på lekplatser är höga. Flera av de lekplatser som kommer att tas bort är från 1960 och -70-talet med lekredskap och markytor som inte uppfyller dagens säkerhetskrav. 
– Det går tyvärr inte att lappa och laga dessa lekplatser upp till godkänd standard, konstaterar Andreas Bryngelsson.

Nya grönområden och nära till lekplats för alla

I översynen av lekplatserna har man inte bara tagit hänsyn till lekplatsens skick, utan även placering, användning och fördelning i kommunen har vägts in. Detta innebär att några av de mer populära lekplatserna läggs ner. Att en lekplats tas bort betyder däremot inte att området försvinner som lek- och rekreationsyta. 
– Flera platser blir kvar som grönytor där det går att fortsätta att spela boll och leka och alla kommer att ha tillgång till en lekplats i närområdet, säger Andreas Bryngelsson.

Etappvis upprustning i två år

Lekplatserna rustas upp och tas bort i sex etapper. I varje etapp rustas tre lekplatser upp samtidigt som tre lekplatser tas bort. Målsättningen är att kommunen inom två år ska ha trettiofem lekplatser med godkänd standard och ett attraktivt utbud i kommunens regi.

Lekplatser för alla I samband med den pågående upprustningen åldersanpassas några lekplatser för de riktigt små barnen och för de äldre mer äventyrligt sinnade.
– Partilleborna kan räkna med att se mer attraktiv och säker lekutrustning. Och på några lekplatser bygger vi ut för att ge utrymme för ännu mer lek, säger Andreas Bryngelsson. Framtidsplaner finns även att anpassa ett antal lekplatser i kommunen för barn och unga med funktionsnedsättning.  Detta blir ett särskilt projekt som kommer att drivas på längre sikt då det krävs större resurser och mer omfattande insatser att tillgängliggöra en lekplats än att rusta upp en vanlig lekplats.