Rekreation

Stans väg

Rekreationsstråket Stans väg löper genom kuperade skogs- och våtmarksområden och går mellan Sävedalen och Öjersjö. Sträckan är cirka 2.2 kilometer. Syftet med förbindelsen är att främja rörelse och möjliggöra cykelpendling. Du når stråket antingen via Sörlyckan i Sävedalen och Bohusleden/vildmarksleden eller via Gamla Vägen i området Hallen i Öjersjö. Klicka för enklare karta.

Motionsspår

I Partille finns två elbelysta motionsspår. Det ena går från Kåsjön till Prästtjärn och är cirka 2.5 kilometer långt. Det andra elbelysta spåret hittar du i Sävedalen som går till Blacktjärn och är cirka 3 kilometer långt.

Kåsjön till Prästtjärn

Vid norra delen av Kåsjön vid infarten till vattenverket finner du ett av kommunens två elbelysta motionsspår. Detta är på cirka 2.5 kilometer och har en bra preparering. Runt Prästtjärn finns ett 5 kilometer långt motionsspår, som i sin första del sammanfaller med det elbelysta spåret. Om du inte vill ta dig upp på spåret vid Kåsjön går det lika bra att börja vid panncentralen vid Björndammen.

Sävedalen till Blacktjärn

Det andra elbelysta motionsspåret finns i södra Sävedalen och har sin sträckning i anslutning till Blacktjärn. Längden på motionsspåret är cirka 3 kilometer.

Bohusleden

Bohusleden ringlar sig genom Partille kommun och de tre huvudsakliga lederna hittar du vid Partilles två största sjöar, Kåsjön och Aspen. Läs mer Bohusledens sträckning genom Partille här.

Skatås till Stora Kåsjön

Från Skatås sammanfaller Bohusleden med Vildmarksleden fram till Maderna. Vid Härlanda tjärn finns bra badmöjligheter. På Getryggen kan du njuta av utsikten över Göteborg och Sävedalen. Mellan Blacktjärn och Kåsjön vandrar du i vacker lövskog med branta raviner och magra hällmarker. Längd cirka 8.5 kilometer.

Stora Kåsjön till Jonsered

Leden går förbi Stora Kåsjön. Du går sedan genom vackra skogspartier. Vid Maderna, som är en sjö med rikt fågelliv, delar sig lederna. Du följer Bohusleden norrut i lättvandrad skogsterräng med inslag av gran, tall och lövskog.  Vid Råhultsstugan finns ett vindskydd där du har möjlighet att övernatta. Längd cirka 9 kilometer.

Jonsered till Angereds kyrka

Området kring Jonsered har mycket höga natur- och kulturvärden. Du kan gå landvägen genom ett vackert ravinlandskap eller sjövägen utmed Aspen via Humlebadet. Båda alternativen knyts ihop vid torpet Freden söder om Stora Ramsjön. Leden fortsätter norrut mellan Stora och Lilla Ramsjöarna. Efter att ha passerat sundet via en hängbro står du snart på en höjdplatå, där du kan njuta av utsikten över Partille och Göteborg. Längd cirka 11 kilometer

Andra populära leder

Utöver bohus- och vildmarkslederna finns utmärkta vandringsleder både i Kåsjöns friluftsområde och i Paradisets friluftsområde. Alla spår är märkta enligt gängse standard och spångade på de besvärligaste passagerna. Du hittar mer information på  på Friluftsfrämjandet webbplats.

Bokedalens naturreservat

Bokedalens naturstig är 4.5 kilometer lång och märkt med bokbladet. Längs stigen finner du en omväxlande natur med flera olika skogstyper och inslag av odlingsmarker, berg och blötmarker. Genom reservatet passerar Bohusleden med en sträckning från herrgården upp till torpet Freden och en alternativ sträckning via Aspens branta stränder.