Hur stor andel av din fordonsflotta drivs med el om fem år? Och hur många av dina anställda tror du tar sig fram i elbil eller på elcykel då? Välkommen på samtal om omställningen till eldrivna transporter och den laddinfrastruktur som behövs för att vi ska kunna köra hållbart i framtiden!

Välkommen till Partille arena

Vi ses torsdagen den 24 oktober i Partille arenas konferenscentrum, Arenavägen 2. Programmet startar klockan 18 och pågår cirka två timmar. Vi bjuder på fika, frukt och vatten. Det är gratis att delta, men vi vill att du anmäler dig senast tisdagen den 22 oktober.

Fossiloberoende region 2030

Utsläppen av växthusgaser från transporter ska minska med 70 procent till 2030. Det är ett av de nationella klimatpolitiska mål som riksdagen beslutat om för att begränsa de pågående klimatförändringarna och att uppfylla det världsomspännande klimatavtalet i Paris 2015.

I Västra Götaland har vi dessutom ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. En av satsningarna för att nå målet är storskalig omställning till eldrivna fordon både för offentliga och privata aktörer.

Hur ställer vi om tillsammans?

För att nå uppsatta nationella och regionala miljömål behöver omställningen ske i hög takt. I detta arbete är näringslivet en viktig part. Därför bjuder vi in dig som är företagare eller aktör inom näringslivet till ett samtal med utgångspunkt från frågan – Hur ställer vi om tillsammans? I fokus är omställningen till eldrivna transporter och den laddinfrastruktur som behövs göra det möjligt.

Program för kvällen

Ladda ner programmet som pdf här!

Vi bjuder på framtidsspaningar med tre föreläsare; Lina Hadartz, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Mikael Jednell vice VD Partille Energi och energichef på Partillebo samt Christer Sigurd, VD ETP Kraftelektronik. Därefter fortsätter vi i workshopform för att identifiera möjligheter och utmaningar vid omställning till hållbara transporter.

Kl. 18 – ARENANS KONFERENSCENTER

Välkommen!

Per Sahlin, biträdande teknisk chef i Partille kommun, om kvällens agenda.

För en hållbar framtid i Partille

Kommundirektör Per Bäckström om kommunens hållbarhetsarbete och om uppdraget att utveckla Partilles laddinfrastruktur för att möta framtidens behov av eldrivna transporter.

Vad talar för eldrivna transporter?

Lina Hadartz, klimatstrateg på Länsstyrelsen om kunskapsläget i ett vidare perspektiv – hur ser bilden ut i Västra Götaland och vilka stöd finns
att söka i omställningen till hållbara transporter.

Kl. 18.40 – FIKAPAUS

Hur laddar vi för framtiden?

Mikael Jednell, vice VD Partille Energi och energichef på Partillebo, om möjligheterna att stötta laddinfrastrukturutbyggnaden i Partille.

Eldrift är vägen framåt!

Christer Sigurd, VD på ETP Kraftelektronik i Partille, om marknadens växande intresse för eldrift och möjligheter och utmaningar som väntar.

Kl. 19:30 – BENSTRÄCKARE

Workshop: Hur ställer vi om tillsammans?

Vi diskuterar näringslivets förutsättningar att ställa om till eldrivna transporter och att därigenom bidra till en hållbar framtid samt vad kommunen kan göra för att underlätta omställningen.

Vad händer nu?

Per Sahlin om vilket nästa steg är utifrån den gjorda workshopen och kommunens hållbarhetsarbete.

Kategorier: Näringsliv
Sidan publicerad: Onsdag, 4 september 2019, 19:23