Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt för att förflytta dig eller åka buss på egen hand kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. För sjukresa mellan ditt hem och en sjukvådsgivare kan du få ersättning för en del av kostnaden för resan.

Du kan läsa mer om vad som gäller för färdtjänst- och riksfärdtjänstresor, som kommunen beviljar, samt sjukresor, som Västra Götalandsregionen ansvarar för, i länkarna nedan.