Har du tappat kontrollen någon gång? Upplevt att du har svårt att kontrollera din ilska? Har du sagt eller gjort mer än vad du egentligen vill? Fått höra att du beter dig respektlöst på olika sätt mot dina närstående? Har du varit fysiskt eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära? Det finns hjälp att få om du känner igen dig

Respektlöst beteende – en del av våldet

Respektlöst beteende är olika sätt att behandla andra nedvärderande och förminskande. Exempel kan vara att skylla egna misstag på de andra, att agera svartsjukt och begränsa andras frihet, att själv ta sig rätten att sätta regler i familjen utan att samråda med de andra, att återkommande säga nedvärderande saker till de andra eller att nonchalera andras åsikter. När dessa beteenden – genom att skrämma, skada, smärta eller kränka – hindrar andra från att göra något de vill göra eller får dem att göra något mot sin vilja, är det våld.

Skrämma, hota och skada

Att handgripligen ge sig på andra eller hota dem i syfte att skrämmas eller skada är det fråga om våld. Att på olika sätt skrämma sina närstående genom blickar, gester, och genom att slå sönder saker eller att ge sig på husdjur är också våld. Att kontrollera hushållets ekonomi, eller inte ge den andra någon insyn, eller tvinga den andra att ta lån i eget namn utan att hen vill är också en form av våld.

Stödinsatser riktade till män

Ickevåldsgrupp

Det händer att män hamnar i situationer där det kan vara svårt att hålla tillbaka sin frustration och ilska. Men aggressivitet och våld kan leda till stora problem, både för en själv och de som står en nära. Därför finns ickevåldsgruppen i Partille – en möjlighet för män att finna sätt att hantera aggressioner bättre. Gruppen leds av erfarna våldsbehandlare och är öppen för alla män i Partille, Härryda och Mölndals kommuner.

Stödcentrum för män i Partille

Stödcentrum erbjuder individuell samtalsbehandling till män som befinner sig i olika svårigheter i livet. Det kan handla om relationsproblem till en närstående, separation, skilsmässa, aggressionsproblematik, sorg, oro, problem kring vårdnad och umgänge med mera. Du når Stödcentrum för män i Partille genom kommunens kundcenter.