Fixartjänsten är ett stöd för dig som fyllt 70 år och behöver hjälp i hemmet med sysslor som kan vara riskfyllda för dig. Arbetet utförs av en person som är anställd i Partille kommun.

Det här kan du få hjälp med

Fixartjänsten gör enklare praktiska arbeten i ditt hem, till exempel: 

 • Fästa upp sladdar 
 • Byta glödlampor, batterier och proppar
 • Ta ner och hänga upp gardiner
 • Spika upp tavlor
 • Ta ner saker ur höga skåp
 • Hämta saker från källare, vind och förråd
 • Ordna sladdar och mattkanter för en säkrare bostad

Så når du fixartjänsten

Kontakta Partille kundcenter på telefon 031-792 10 00 eller kundcenter@partille.se för mer information om fixartjänsten och hur du bokar tid.

Kostar det något?

Själva arbetet som fixartjänsten utför är kostnadsfritt, men du får själv stå för eventuella materialkostnader.

Är ditt hem säkert?

Om du vill kan fixaren se över säkerheten i ditt hem, en så kallad säkerhetsrond. Då går ni bland annat igenom:

 • Risker för fall- och halkolyckor 
 • Brandsäkerheten i ditt hem

Vid säkerhetsronden använder ni en checklista som vår fixare har med sig. Där noteras eventuella brister som behöver åtgärdas. Rådgör med fixartjänsten om hur bristerna kan avhjälpas. Själva säkerhetsgenomgången är kostnadsfri men du får själv stå för eventuella kostnader för material eller kostnad för arbetsuppgifter som fixartjänsten inte utför.

Saker som fixartjänsten inte gör 

Fixartjänsten utför inte:

 • Elinstallationer
 • VVS-arbeten
 • Målning
 • Trädgårdsarbete eller annat utomhusarbete
 • Snöskottning
 • Fönstertvätt
 • Arbete som utförs av fastighetsskötare
 • Arbete som utförs av hemtjänsten