Korttidsvistelse innebär att du som är barn eller ungdom med en funktionsnedsättning tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. Syftet kan vara att du ska erbjudas miljöombyte och rekreation, eller att anhöriga ska få avlösning.

Korttidsvistelse för barn och ungdomar är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du som är över tolv år och som tillhör personkretsen i LSS har också rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov såsom sommarlov. Här kan du läsa mer om korttidstillsyn för skolungdomar.

Korttidshem

I Partille finns Gryningens korttidshem med plats för sex barn eller ungdomar samtidigt. Hit kommer framför allt barn och ungdomar med autism eller autistiska drag. Som gäst på Gryningen får du ett eget rum, oftast får du bo i samma rum vid varje vistelse. Du och din familj har också en egen kontaktperson. Du kan bo en natt eller flera nätter i rad på korttidshem. Personalen på korttidshemmet arbetar utifrån en pedagogisk metod som ska göra din vardag tydlig.

Läger

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse i form av läger. Lägren hålls i eller i nära anslutning till Partille kommun. För yngre barn finns dagläger på helgerna där deltagarna sover hemma på natten. För dig som är lite äldre ordnas helgläger från fredag eftermiddag till söndag. Under sommaren finns också veckoläger. Alla aktiviteter på lägren planeras utifrån deltagarnas intresse och önskemål och sker ofta i friluftsmiljö.

Stödfamilj

Du som har ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få hjälp av en stödfamilj. En stödfamilj är en extra familj som barnet hälsar på med regelbundna mellanrum. Det vanligaste är att barnet vistas hos sin stödfamilj en helg per månad och en vecka på sommaren. När barnet är hos sin stödfamilj ingår det som en del i familjen och deltar i deras vardag.

Så ansöker du om korttidshem, läger och stödfamilj för ditt barn

Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill ansöka om korttidshem, läger och eller stödfamilj för ditt barn. Du når handläggare via kundcenter, se knapp på den här sidan. Blankett för ansökan hittar du under rubriken dokument.

Vad kostar det?

Kortidvistelse för barn och ungdomar är avgiftsfritt. Vid vistelse på korttidshem och läger tar kommunen ut en dygnsavgift för måltider. Dessutom tillkommer kostnader för aktiviteter till exempel inträde till olika aktiviteter eller bio. Här kan du läsa om reglerna för hur kommunen tar ut avgift i samband med LSS-insatser.

Vill du bli stödfamilj?

Att vara stödfamilj innebär att du och din familj får möjligheten och att lära känna ett barn. Uppdragte passar dig eller er som har intresse och engagemang för andra människor. Att barnen har funktionsnedsättning, (vanligtvis Downs syndrom eller autism) utgör ingen skillnad i deras behov – alla barn är alltid barn i första hand. Funktionsnedsättningen kan göra att de behöver extra stöd, uppmärksamhet och engagemang från omgivningen. Det finns dock inget krav på att du ska ha någon tidigare erfarenhet eller kunskap inom området.

Alla typer av familjer är välkomna

Singel, sambo, ensamstående, familj med eller utan barn; villa eller lägenhet – alla är välkomna att ansöka! Det viktigaste är att du lever i en trygg och stabil situation och att du har tid och engagemang för att ta emot ett barn med särskilda behov. 

Uppdragets omfattning

Som stödfamilj förväntas du ta emot barnet till ditt hem, vanligtvis en helg i månaden och en vecka under sommaren. Du får ekonomisk ersättning för uppdraget samt stöd och viss utbildning. För att tillgodose barnets behov av kontinuitet och trygghet, är det viktigt att du är beredd på att uppdraget kan komma att pågå under flera år. 

Träffar för stödfamiljer

Någon gång per år ordnar vi träffar med andra stödfamiljer, där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Så ansöker du om att bli stödfamilj

Du ansöker om att bli stödfamilj via e-tjänsten "Intresseanmälan stödfamilj" till höger på sidan. Du behöver inte ha någon inloggning för den här e-tjänsten.

Kontakt med samordnare

Samordnaren kontaktar dig för att boka in tid för ett första möte och hembesök. Efter det görs en större intervju med samtliga hemmaboende familjemedlemmar och ni får ge ett skriftligt godkännande till att vi gör en sökning i socialregister, kronofogderegister och polisens misstanke- och belastningsregister. Du skall också lämna referenser.

Matchning

När detta är klart, skriver samordnaren samman informationen till en utredning, som du/ni får ta del av och kommentera. Därefter matchar samordnaren stödfamilj med barn eller ungdom, genom att ta hänsyn till önskemål från båda parter. Om det inte finns någon match för stunden, ställs stödfamiljen i kö.

Inskolning

Inskolning av barn i en stödfamilj tar olika lång tid, beroende på de båda familjernas önskemål. Stödfamilj, familj och samordnare sätter upp en plan och samordnaren följer sedan inskolningen genom kontakt med båda parter. Målet med inskolningen är att barn, föräldrar och stödfamilj ska känna sig trygga med varandra och den nya situationen.

Mer om korttidsvistelse för barn och ungdomar

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som får stöd på fritiden i form av korttidshem, läger eller stödfamilj i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet. Bland annat att du ska få stödet senast tre månader efter att du har ansökt om det, att du ska känna att du alltid får ett bra bemötande och att personalen har tillräcklig kunskap för att kunna stödja dig. Du hittar kvalitetsdeklarationen i sin helhet under rubriken dokument på den här sidan.