Ibland blir inte äktenskapet som man har tänkt sig. Då kan det bli aktuellt med separation eller skilsmässa. Har ni barn tillsammans så är det mycket att tänka på hur man ska göra med vårdnad och boende. Kommunen hjälper er som par genom skilsmässa eller separation på olika sätt.

Ansökan om skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid Göteborgs tingsrätt. Har ni barn ihop så ska ni ange om ni ska ha gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Har ni barn eller om någon av er inte vill skiljas ges alltid betänketid i sex månader. Läs mer på Göteborgs tingsrätts sida för mer detaljerad information och hur ni ansöker om äktenskapsskillnad.

Separera eller skiljas när man har barn

Ibland kan föräldrar inte komma överens i frågor som rör vårdnad om barn, var barn skall bo eller hur barn skall umgås med den förälder som han eller hon inte bor med. Se gärna filmen från Göteborgs stad om hur ett besök hos Familjerätten kan gå till. Läs också mer i broschyren om att skiljas om att skiljas när man har barn. Den finns också på arabiska.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal kan vara en väg för föräldrar att finna samförståndslösningar rörande barnet/barnen. Samtalen är kostnadsfria. Föräldrar kan själva ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. Samarbetssamtal kan också beslutas om av domstol. Här kan du läsa mer om hur samarbetssamtal fungerar.

Avtal kring vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar kan få hjälp att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge hos familjerättssekreterarna när:

  • föräldrarna är överens om hur avtalet ska utformas
  • barnet eller barnen är folkbokförda i Partille.
  • om ni vill skriva avtal skall ansökan, personbevis på barnet eller barnen med angivande av vem som är vårdnadshavare och kopia på eventuell tidigare dom eller avtal beträffande vårdnad, boende och umgänge skickas in.

När familjerättssekreterare godkänt avtalet har det samma rättsverkan som en dom. Innan avtalet kan godkännas kommer upplysningar att inhämtas från socialtjänsten. Föräldrar som inte är överens kan få hjälp med samarbetssamtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal avseende vårdnad. Här kan du läsa mer om vad gemensam vårdnad innebär.   

Utredning kring vårdnad, boende och umgänge

I de fall en förälder begär att tingsrätten skall besluta i frågor som rör vårdnad, boende och/eller umgänge kan tingsrätten ge socialnämnden i uppdrag att utreda den aktuella frågan.

Familjerättslig rådgivning

Du kan få juridisk rådgivning i frågor om vårdnad, boende, umgänge eller andra frågor som rör skilsmässa, adoption eller familjerättsliga utredningar av familjerätten i Partille kommun. Se kontaktuppgifter.