Alla kan någon gång få det svårt i de nära relationerna. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga skapas lätt låsta lägen. På familjerådgivningen kan par, enskilda eller personer i andra nära relationer komma tillrätta med samlevnadskriser eller konflikter genom samtalsbehandling.

Parsamtal

Syftet med parsamtal är att hjälpa paret att lyssna och tala med varandra på ett bättre sätt. Lättare förstå och acceptera sig själv och den andre samt finna möjligheter att lösa problem och konflikter. Fokus ligger på parets relation och tillsammans med familjerådgivaren kommer man överens om målsättningen med kontakten. Utgångspunkten är parets behov, engagemang och eget ansvar. Kontakten kan fortgå under kortare eller längre tid.

Enskilda samtal

Man kan också komma själv för att för sin egen del bearbeta relationsproblem. Till exempel efter en separation.

Förebyggande arbete

Genom utåtriktade insatser vill vi också förmedla kunskap i samlevnadsfrågor i förbyggande syfte.

Tystnadsplikt

Kontakten är frivillig och man söker själv. Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet. Inga journaler förs och familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess. Möjlighet att vara anonym finns.

Tidsbeställning

Ni ringer själva och bokar tid. Vid detta första samtal frågas kort om typ av problem och hur familjen ser ut. Därefter bokas en tid oftast inom 14 dagar. Gravida och småbarnsföräldrar ges förtur. Det går också bra att lämna namn och telefonnummer på vår telefonsvarare som går på efter sju signaler. Familjerådgivningen håller till i Forellen på Gamla Kronvägen 82, du når rådgivarna via kundcenter: 031–792 10 00. Ni kan också kontakta familjerådgivningen via vår e-tjänst om ni har allmäna frågor.

Kostnad

Avgiften är 200 kronor per samtal upp till sex gånger. Därefter är det kostnadsfritt. Avgiftsbefrielse kan vid behov medges.