Inom kort kommer du som man kunna chatta direkt med Stödcentrum för män och ickevåldsgruppen i frågor som rör aggressionsproblem, våld, relationer, skilsmässor och allt möjligt som du känner oro kring eller har problem med.