I Familjehuset finns många olika verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och familjer bosatta i Partille. Här arbetar socionomer, socialpedagog, pedagog, psykolog.

Familjehusets mål är att ge stöd och hjälp så tidigt som möjligt. En del av verksamheterna kan man söka till direkt. Andra blir man hänvisad till via socialsekreterare. Nedan finns exempel på verksamheter som håller till i Familjehuset och vilka de riktar sig till.

Familj och föräldrar

 • familjebehandling
 • föräldrarådgivning
 • umgängesstöd – Mappis
 • spädbarnsverksamhet och familjetrappan
 • kontaktpersonsverksamhet

Barn och unga

 • arrangering av ungdomstjänst
 • fältgruppen
 • ungdomsbehandling
 • medling vid brott
 • stöd till barn som bevittnat våld i nära relationer

Män

 • pappagruppen Mr. Walker
 • ickevåldsgrupp
 • stödcentrum för män

Kvinnor

 • stödsamtal för våldsutsatta kvinnor