I Familjehuset finns många olika verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och familjer bosatta i Partille. Här arbetar socionomer, socialpedagog, pedagog, psykolog.

Familjehusets mål är att ge stöd och hjälp så tidigt som möjligt. En del av verksamheterna kan man söka till direkt. Andra blir man hänvisad till via socialsekreterare. Nedan finns exempel på verksamheter som håller till i Familjehuset och vilka de riktar sig till. All personal har tysnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Familj och föräldrar

 • familjebehandling
 • föräldrarådgivning
 • umgängesstöd – Mappis
 • spädbarnsverksamhet och familjetrappan
 • kontaktpersonsverksamhet

Barn och unga

 • arrangering av ungdomstjänst
 • fältgruppen
 • ungdomsbehandling
 • medling vid brott
 • stöd till barn som bevittnat våld i nära relationer

Män

 • pappagruppen Mr Walker
 • ickevåldsgrupp
 • stödcentrum för män

Kvinnor

 • stödsamtal för våldsutsatta kvinnor

Familjebehandling

Familjebehandling baseras på ett biståndsbeslut som utgår från barnets behov. Familjebehandlarna kan arbeta tillsammans med familjen i hemmet, på Familjehuset eller på annan plats på flexibla tider. Familjebehandling är en möjlighet för familjer som behöver stöd att tillsammans förändra sin livssituation och sitt beteende.

Behandlingen skräddarsys efter familjens behov. Syftet är att medverka till att barn och ungdomar kan växa upp hos sina föräldrar under goda förhållanden.

Föräldrarådgivning

Vi erbjuder rådgivning och samtalsstöd till föräldrar med barn mellan 9-19 år. Det kan gälla frågor kring föräldraskap, barns/tonårings utveckling, skolproblem, syskonbråk, relationer inom familjen, tonårsproblem med mera. Vi kan erbjuda upp till fem samtal.

Telefontid tisdagar kl. 13-14, övrig tid telefonsvarare. Du kan också anmäla dig via vår e-tjänst så kontaktar vi dig istället.

Umgängesstöd – Mappis

Mappis ger stöd vid umgänge för barn, syskon och föräldrar. Personalens funktion är både stödjande och kontrollerande och bidrar till att underlätta umgänget inom ramen för den överenskommelse som träffats. Barnets behov av en trygg relation till båda föräldrarna är den centrala utgångspunkten.

Spädbarnsverksamheten och Familjetrappan

Vi vänder oss till dig som är gravid eller har barn mellan 0-8 år och som upplever:

 • En oro för ditt barn
 • Känner dig otillräcklig som förälder
 • Upplever att din egen oro, ångest eller sorgsenhet går ut över ditt barn
 • Oro och svårigheter under graviditet
 • Traumatisk förlossning, för tidigt fött eller sjukt barn
 • Svårigheter i kontakten med ditt barn
 • Svårigheter i parrelationen som påverkar föräldraskapet

Vi kan träffa er enskilt, i par, eller barn och föräldrar tillsammans. Vi har även olika gruppverksamheter och kan göra hembesök vid behov.

Spädbarnsverksamheten: gravida och barn 0-2 år
Familjetrappan: barn 2-8 år

Kontaktperson

Vill du bli kontaktperson?

Det innebär till exempel att träffa den hjälpsökande någon gång i veckan, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Lyssna, finnas till och vara en förebild.

Fältgruppen

Fältsekreterarnas främsta målgrupp är ungdomar mellan 13 och 20 år. Vi arbetar med att förebygga sociala problem och för goda uppväxtvillkor genom att söka upp ungdomar i hela kommunen. Vi kartlägger hur unga i Partille lever för att få kunskap om behov, resurser och eventuella problem. Kartläggningarna leder till insatser, som gruppverksamhet och informationsarbete i skolor. Vi ger råd och lotsar ungdomar och föräldrar som behöver stöd till rätt instans. Fältsekreterarna ingår i kommunens fältgrupp.

Ungdomsbehandling

Ungdomsbehandling vänder sig till ungdomar 13-21 år som har psykosocial problematik och som riskerar att hamna i stora svårigheter. Det kan handla om situationen i familjen, i skolan, med vänner och det egna måendet. Behandlingen skräddarsys utifrån ungdomens behov. Vi försöker skapa förutsättningar och sammanhang för förändring. Vid behov kan vi även möta ungdomarna tillsammans med deras föräldrar.

Trappan – samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer

Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt – särskilt barn. Trappan-samtal innebär individuella samtal för barn mellan 4-18 år som sett eller upplevt någon form av våld i nära relationer.

Mr Walker

Mr Walker är en öppen gruppverksamhet där du som ska bli eller redan är pappa får stöd i din föräldraroll. Vi träffas en kväll i veckan för att utbyta erfarenheter och samtala kring familjeliv, föräldraskap, nära relationer och allt viktigt som händer i livet.

Ickevåldsgrupp

Gruppbehandling för män som har aggressionsproblem i nära relationer. Verksamheten är en del i ett samverkansprojekt som även involverar Härryda och Mölndals kommuner. Läs mer på Du som utsätter andra för våld.

Stödcentrum för män i Partille – SMIP

Verksamheten erbjuder individuella stödsamtal till män som har svårigheter i relation till en närstående. Det kan handla om skilsmässa/separation, konflikt kring vårdnad och umgänge, aggressionsproblematik, oro för närstående med mera.

Så här går det till

Innan du går in i gruppen träffar du någon ur personalen på Stödcentrum för män i Partille enskilt vid ett eller flera tillfällen. Gruppen träffas sen en gång i veckan, vanligtvis måndagar klockan 17.30–19. Vid 24 tillfällen genomförs övningar och samtal kring egna erfarenheter.

Du når Stödcentrum för män genom kommunens kundcenter.

Samtalsstöd för kvinnor

Verksamheten erbjuder individuella stödsamtal till kvinnor som blivit utsatta för våld, eller själv använt våld av något slag. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt men våldet skadar också den som använder det.