Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Här finns barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM), öppen förskola och en socionom. Här kan ni knyta kontakter, få information och lättillgängligt stöd.

Barnmorskemottagningen

Hos barnmorskan får du hjälp med graviditetskontroll, mödravårds- och preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning samt cellprovskontroller. Vi erbjuder även föräldragrupp för förstagångsföräldrar. Öppettider och telefontider hittar du på Närhälsans webbplats. Telefon: 010 – 473 33 60

Barnavårdscentralen

Erbjuder stöd i föräldraskapet och följer ert barns hälsa och utveckling. Mottagning enligt överenskommelse. Öppettider och telefontider hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats. Telefon: 010 – 473 33 00. 

Öppna förskolan

På öppna förskolan kan du och ditt barn träffa och knyta kontakter med andra barnfamiljer. Ni kommer och går som det passar er under våra öppettider. Det finns fika att köpa. Pedagoger nås genom kundcenter: 031 – 792 10 00. Kolla in öppna förskolans program och vilka öppettider som gäller, det är alltid något nytt på gång.

Socionom

Hit kan du vända dig om du behöver stöd i föräldraskapet, familjerättslig rådgivning eller samhällsinformation. Mottagning enligt överenskommelse. Socionom nås via kundcenter: 031 – 792 10 00.

Psykolog

Kontakt med psykolog förmedlas genom barnmorskemottagningen eller barnavårdscentralen.

På gång

Gruppträffar för föräldrar

I Trygghetscirkelns föräldrastödsprogram får du, helt kostnadsfritt, möjlighet att tillsammans med andra föräldrar reflektera över ditt föräldraskap. Trygghetscirkeln hjälper dig som förälder att se, förstå och möta ditt barns behov. Programmet riktar sig till dig som är förälder till barn i åldrarna 0–7 år. Under träffarna bestämmer du själv hur mycket du vill dela med dig av egna erfarenheter.

Vad är Trygghetscirkeln?

Trygghetsscirkeln eller Circle of Security (COS) är ett
internationellt uppmärksammat program för föräldrar som baserar sig på anknytningsteori. Familjehuset och familjecentralen arrangerar regelbundet nya föräldrastödsgrupper. Titta gärna på den här videon för mer information om hur Trygghetscirkeln fungerar.