Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en kortare eller längre period. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet en eller två helger per månad. Vi vet hur viktigt och betydelsefullt det är för de barn som får möjlighet att vara i en kontaktfamilj.

Efterfrågan på kontaktfamiljer är uppskattad och det finns en ständig efterfrågan på nya. Våra kontaktfamiljer beskriver ofta glädjen i att vara kontaktfamilj. En trygg extrafamilj

Som kontaktfamilj kan man vara ett par med eller utan barn eller en ensamstående med eller utan barn. Vi ställer inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Inte heller materiell standard eller eget rum för barnet. Det viktiga är att familjen lever ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in ett barn i sitt liv. Det är också viktigt att alla medlemmar i familjen är inställda på att välkomna ett barn i familjen. För att underlätta hämtningar och lämningar av barnet bör kontaktfamiljen bo i närheten av barnet. Vi söker därför främst familjer som bor i Partille kommun eller i någon av de närmaste kranskommunerna. Mer information om hur man går tillväga för att bli familjehem hittar du längre ned på sidan.

Vill du bli kontaktfamilj?

Så här går det till

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj så hör av dig till Partille kundcenter, 031–792 10 00 eller kundcenter@partille.se, och fråga efter ansvarig socionom för rekrytering av kontaktfamiljer inom socialtjänsten. Om ni efter ett inledande samtal fortfarande är intresserade av att bli kontaktfamilj, träffas vi för ett första besök där ni kan beskriva er själva. Ni får också skriva under ett medgivande som ger oss rätt att ta del av registerutdrag från Kronofogden, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Vi inväntar sedan utdragen och är ni en familj som vi tror skulle passa för något av våra barn bokar vi in ett besök i ert hem. Då gör vi en kort intervju med er för att få veta mer om er familj. Vi påbörjar därefter en utredning med hembesök och mer ingående intervjuer. Den utredningen ska ta reda på om barnet och just er familj passar bra ihop. Handläggaren ska ta hänsyn till er familj och till de behov barnet har. Allt för att öka chanserna till att alla ska finna sig till rätta i den nya situationen.

Stöd till kontaktfamiljen

Alla barn som har kontaktfamilj har en handläggare inom socialtjänsten. Handläggaren ser till att uppdraget fungerar och ger er den hjälp ni kan behöva.

Ersättning

När man får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och uppdragskommunen. Kontaktfamiljen får ersättning för omkostnader, men också ett arvode. Omkostnaderna som täcks är de merkostnader barnet medför. Till exempel aktiviteter i familjen, bilskjuts eller särskild kost för barnet. Arvodet är ersättningen för det arbete man gör som kontaktfamilj. Den delen är skattepliktig och baseras på hur ofta och hur länge barnets vistas i kontaktfamiljen. Mer om ersättning till kontaktfamiljer finns på Sveriges kommuner och landstings hemsida.

Vill du ansöka om kontaktfamilj?

Så här gör du

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Stödet av en kontaktfamilj kan fås från det att barnet är ungefär tre år till ända upp i övre tonåren. Vanligast är att det rör sig om några års tid. En ung person, över 15 år, kan själv ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med honom eller henne om behovet.

Ansökan

Om du vill ansöka om att få en kontaktfamilj ska du vända dig till barn- och ungdomsenheten genom kundcenter, 031–792 10 00, kundcenter@partille.se. De gör en utredning som leder fram till beslut om biståndet kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.