Har du tid och plats för en till? Vi söker ständigt familjehem och kontaktfamiljer som kan ta emot barn och ungdomar för kortare och längre tid. Vi har behov av familjer som är olika sammansatta, med eller utan egna barn. Ibland kan det vara en fördel om man kan flera språk, till exempel om man ska ta emot ensamkommande barn. Vi söker hem som finns både i Partille kommun, men också utanför.

Familjehem

Familjehem tar emot barn som behöver en annan uppväxtmiljö för en kortare eller längre tid. Fosterföräldrar är vanliga, trygga och stabila människor med ett stort hjärta och engagemang. Barn och ungdomar mellan 0 och 21 år placeras i familjehem på grund av att deras föräldrar inte kan tillgodose deras behov. Det kan vara brister i omvårdnad som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat. Barnets egna problem kan till följd av detta ibland bli så stora att en placering är nödvändig. En del barn kommer som ensamkommande barn. Andra kan ha neuropsykiatriska funktionshinder. Är du intresserad av att bli familjehem så lämna en intresseanmälan här.

En ny familjemedlem

Kraven på ett familjehem skiftar beroende på barnets ålder, problematik, förhållande till den biologiska familjen med mera. Vissa barn behöver extra stöd och hjälp med inlärning. Familjehemmet kan då behöva hjälpa barnet med läxor och delta i skolmöten. Ibland kan barnet behöva kontakt med BUP, habilitering, socialtjänstens öppenvård eller liknande.
Det är önskvärt, men inget krav, att det finns två vuxna i familjen. Ni ska vara trygga med varandra och ha erfarenhet av barn. Det har visat sig vara av stor betydelse att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar eller andra anhöriga. Vi vill därför att ni är beredda att hjälpa barnet att upprätthålla en så positiv kontakt som möjligt med sin biologiska familj eller annat viktigt nätverk för barnet. Viktigast är framför allt att alla i familjen är överens om att ta emot en ny familjemedlem. Det innebär en stor förändring för alla. För att vi ska veta att ni är den familj vi söker utreds alla blivande familjehem. Mer information om hur man går tillväga för att bli familjehem hittar ni längst ned på sidan.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en kortare eller längre period. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet en eller två helger per månad. Vi vet hur viktigt och betydelsefullt det är för de barn som får möjlighet att vara i en kontaktfamilj. Det är en mycket efterfrågad och uppskattad insats till barnfamiljer. Våra kontaktfamiljer beskriver ofta glädjen i att vara kontaktfamilj.

En trygg extrafamilj

Som kontaktfamilj kan man vara ett par med eller utan barn eller en ensamstående med eller utan barn. Vi ställer inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Inte heller materiell standard eller eget rum för barnet. Det viktiga är att familjen lever ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in ett barn i sitt liv. Det är också viktigt att alla medlemmar i familjen är inställda på att välkomna ett barn i familjen. För att underlätta hämtningar och lämningar av barnet bör kontaktfamiljen bo i närheten av barnet. Vi söker därför främst familjer som bor i Partille kommun eller i någon av de närmaste kranskommunerna. Mer information om hur man går tillväga för att bli familjehem hittar du längre ned på sidan.

Så här blir du...

familjehem

Vi inleder med ett samtal via telefon eller e-post. Nästa steg är att vi kommer hem till er på ett första hembesök då vi fortsätter diskussionen om varför just ni vill bli familjehem. Om ni har egna barn ser vi gärna att de också får träffa oss men är i det läget inget måste.

Tid för intervju om både ni och vi är intresserade av fortsätt kontakt

Då intervjuas ni var och en för sig om hur ni tycker att ni har det idag, hur ni hade det i er ursprungsfamilj och vad ni hoppas på inför framtiden. Intervjun tar cirka tre timmar. Vi tar också utdrag ur polis- och socialregister samt kronofogden. Vi utreder alla våra familjehem för att i möjligaste mån säkerställa att de barn som inte kan bo hos sina föräldrar kommer till rätt familj som kan ge dem det de behöver.

Barnets mamma och pappa kommer på ett hembesök

När vi väl är överens om att vi vill ha ett samarbete kommer vi tillsammans med barnets föräldrar på ett hembesök. Om allt känns bra efter det påbörjas inskolningen. Den ser väldigt olika ut beroende på barnets ålder och situationen i övrigt. Syftet med inskolningen är att underlätta den viktiga uppstarten i placeringen. Under den här tiden är vi familjehemssekreterare extra noga med tillgängligheten för just er familj så att ni inte ska känna er ensamma om det skulle upplevas som besvärligt i början.

Innan flytten

Före flytten skall avtal vara skrivna och alla förberedelser gjorda som till exempel iordningsställande av barnets/ungdomens rum, kontakter tagna med skola/förskola, planering för hur barnet/ungdomen ska träffa sin ursprungsfamilj ska vara gjord och eventuellt ska kontakter med läkare eller psykolog vara initierade.

Ersättning

Ersättning i form av omkostnad som ska täcka de kostnader det innebär att ta emot ett barn i sin familj. Man får också ett arvode enligt Kommunförbundets rekommendationer baserat på hur omfattande familjehemsuppdraget är.

Intresseanmälan

Är du intresserad så kan du lämna en intresseanmälan via vår e-tjänst så kontaktar en familjehemssekreterare dig.

kontaktfamilj

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj så hör av dig till socionom på Familjecentralen som du når genom kundcentret. Om ni efter ett inledande samtal fortfarande är intresserade av att bli kontaktfamilj, träffas vi för ett första besök där ni kan beskriva er själva. Ni får också skriva under ett medgivande som ger oss rätt att ta del av registerutdrag från Kronofogden, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Försäkringskassan. Vi inväntar sedan utdragen och är ni en familj som vi tror skulle passa för något av våra barn bokar vi in ett besök i ert hem. Då gör vi en kort intervju med er för att få veta mer om er familj. Vi påbörjar därefter en utredning med hembesök och mer ingående intervjuer. Den utredningen ska ta reda på om barnet och just er familj passar bra ihop. Handläggaren ska ta hänsyn till er familj och till de behov barnet har. Allt för att öka chanserna till att alla ska finna sig till rätta i den nya situationen.

Stöd till kontaktfamiljen

Alla barn som har kontaktfamilj har en handläggare inom socialtjänsten. Handläggaren ser till att uppdraget fungerar och ger er den hjälp ni kan behöva.

Ersättning

När man får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan familjen och uppdragskommunen. Kontaktfamiljen får ersättning för omkostnader, men också ett arvode. Omkostnaderna som täcks är de merkostnader barnet medför. Till exempel aktiviteter i familjen, bilskjuts eller särskild kost för barnet. Arvodet är ersättningen för det arbete man gör som kontaktfamilj. Den delen är skattepliktig och baseras på hur ofta och hur länge barnets vistas i kontaktfamiljen. Mer om ersättning till kontaktfamiljer finns på Sveriges kommuner och landstings hemsida

För dig som vill ansöka om...

kontaktfamilj

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

Stödet av en kontaktfamilj kan fås från det att barnet är ungefär tre år till ända upp i övre tonåren. Vanligast är att det rör sig om några års tid. En ung person, över 15 år, kan själv ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med honom eller henne om behovet.

Ansökan

Om du vill ansöka om att få en kontaktfamilj ska du vända dig till barn- och ungdomsenheten genom kundcenter. De gör en utredning som leder fram till beslut om biståndet kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.