Vi söker ständigt familjehem som kan ta emot barn och ungdomar för kortare och längre tid. Vi har behov av familjer som är olika sammansatta, med eller utan egna barn. Ibland kan det vara en fördel om man kan flera språk, till exempel om man ska ta emot ensamkommande barn. Vi söker hem i Partille kommun såväl som utanför.

Familjehem tar emot barn som behöver en annan uppväxtmiljö för en kortare eller längre tid. Familjehemsföräldrar är vanliga, trygga och stabila människor med ett stort hjärta och engagemang. Barn och ungdomar mellan 0 och 21 år placeras i familjehem på grund av att deras föräldrar inte kan tillgodose deras behov. Det kan vara brister i omvårdnad som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat. Barnets egna problem kan till följd av detta ibland bli så stora att en placering är nödvändig. En del barn kommer som ensamkommande barn. Andra kan ha neuropsykiatriska funktionshinder. Är du intresserad av att bli familjehem så lämna en intresseanmälan här.

En ny familjemedlem

Kraven på ett familjehem skiftar beroende på barnets ålder, problematik, förhållande till den biologiska familjen med mera. Vissa barn behöver extra stöd och hjälp med inlärning. Familjehemmet kan då behöva hjälpa barnet med läxor och delta i skolmöten. Ibland kan barnet behöva kontakt med BUP, habilitering, socialtjänstens öppenvård eller liknande.
Det är önskvärt, men inget krav, att det finns två vuxna i familjen. Ni ska vara trygga med varandra och ha erfarenhet av barn. Det har visat sig vara av stor betydelse att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar eller andra anhöriga. Vi vill därför att ni är beredda att hjälpa barnet att upprätthålla en så positiv kontakt som möjligt med sin biologiska familj eller annat viktigt nätverk för barnet. Viktigast är framför allt att alla i familjen är överens om att ta emot en ny familjemedlem. Det innebär en stor förändring för alla. För att vi ska veta att ni är den familj vi söker utreds alla blivande familjehem. Mer information om hur man går tillväga för att bli familjehem hittar ni längst ned på sidan.

Vill du bli familjehem?

Så här går det till

Vi inleder med ett samtal via telefon eller e-post. Nästa steg är att vi kommer hem till er på ett första hembesök då vi fortsätter diskussionen om varför just ni vill bli familjehem. Om ni har egna barn ser vi gärna att de också får träffa oss men är i det läget inget måste.

Tid för intervju om både ni och vi är intresserade av fortsätt kontakt

Då intervjuas ni var och en för sig om hur ni tycker att ni har det idag, hur ni hade det i er ursprungsfamilj och vad ni hoppas på inför framtiden. Intervjun tar cirka tre timmar. Vi tar också utdrag ur polis- och socialregister samt kronofogden. Vi utreder alla våra familjehem för att i möjligaste mån säkerställa att de barn som inte kan bo hos sina föräldrar kommer till rätt familj som kan ge dem det de behöver.

Barnets mamma och pappa kommer på ett hembesök

När vi väl är överens om att vi vill ha ett samarbete kommer vi tillsammans med barnets föräldrar på ett hembesök. Om allt känns bra efter det påbörjas inskolningen. Den ser väldigt olika ut beroende på barnets ålder och situationen i övrigt. Syftet med inskolningen är att underlätta den viktiga uppstarten i placeringen. Under den här tiden är vi familjehemssekreterare extra noga med tillgängligheten för just er familj så att ni inte ska känna er ensamma om det skulle upplevas som besvärligt i början.

Innan flytten

Före flytten skall avtal vara skrivna och alla förberedelser gjorda som till exempel iordningsställande av barnets/ungdomens rum, kontakter tagna med skola/förskola, planering för hur barnet/ungdomen ska träffa sin ursprungsfamilj ska vara gjord och eventuellt ska kontakter med läkare eller psykolog vara initierade.

Ersättning

Det utgår en ersättning som ska täcka de kostnader det innebär att ta emot ett barn i sin familj. Man får också ett arvode enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer baserat på hur omfattande familjehemsuppdraget är.

Intresseanmälan

Är du intresserad så kan du lämna en intresseanmälan via vår e-tjänst så kontaktar en familjehemssekreterare dig.