Du kan få ekonomiskt bistånd, tidigare socialbidrag, om du inte kan försörja dig på något annat sätt.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd, krävs vanligtvis att du inte har egna pengar eller andra tillgångar. Det är också viktigt att du gjort allt du kan för att försörja dig själv. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Aktiv genom arbete eller praktik

Om du är arbetssökande måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete även under den tid du får ekonomiskt bistånd. Det kan också krävas att du praktiserar eller deltar i någon annan kompetenshöjande insats. Läs vilken hjälp du som arbetssökande kan få från kommunen här. 

Flera personer i hushållet

Om det ingår flera personer i hushållet läggs era utgifter och inkomster ihop. Makar eller sambor är till exempel skyldiga att försörja varandra och föräldrar försörjer sina barn.

Ansökan och återansökan

Du ansöker om ekonomiskt bistånd genom att kontakta enheten för ekonomiskt bistånd genom vårt kundcenter på 031 – 792 10 00. Telefontid är måndag – fredag, klockan 9 – 9.45. I samtalet får du information och rådgivning och kan därefter påbörja din ansökan. Har du en gång beviljats ekonoiskt bistånd och vill göra en återansökan så använder du enklast vår e-tjänst. Du kan också fylla i blanketten som finns under dokument.

Utredning

En ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt utifrån din ekonomi och livssituation. Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter och de handlingar som behövs för att en ekonomisk utredning ska kunna genomföras.

Kolla själv

Om du vill kan du göra en provberäkning. Du kan då få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd.  

Beslut och överklagan

Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd beviljas du pengar. Avslås din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Läs mer om hur du överklagar här.