I Partille kommun finns ett flertal föreningar och organisationer som vänder sig till dig som är senior. Flera av dem har representanter i det kommunala brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor.

Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar och äldre och Partille kommun. Läs mer om vilka pensionärsföreningar som deltar i rådet.