Digitaliseringspiloter är ett projekt med ambitionen att coacha kommunens seniorer att bli mer digitala. Detta för att möta framtida utmaningar och motverka digitalt utanförskap.

Idag saknar uppskattningsvis drygt en miljon människor i Sverige kunskapen, förmågan och tekniken att ta del av den digitala världen. Personer över 65 år har generellt sett mycket stora brister i sin digitala kompetens. Detta skapar ett utanförskap som mycket snart kan leda till stora svårigheter att exempelvis tillgodogöra sig viktig information, hantera sin privatekonomi, delta i och påverka samhällsdebatten.

Ett av Partille kommunes övergripande mål är "livslångt lärande" och i linje med värdeordet "allas lika värde" är det viktigt att göra något för att Partilles seniorer inte ska hamna vid sidan av de möjligheter som erbjuds i ett digitalt samhälle och alla fördelar detta för med sig.

Digitaliseringspiloterna

Digitaliseringspiloterna är ett projekt som tagit avstamp i kommunens "Fixartjänst" - en service som underlättar i vardagen för kommunens seniorer. Inom projektet ger vi unga digitala sommarjobbare chansen att dela med sig av sin kunskap till kommunens seniorer. Sommaren 2018 testar vi detta upplägg för första gången.

När?

Kommunens digitaliseringspiloter kommer finnas på plats på Partille bibliotek vardagar mellan klockan 10 till 16 från den 30 juli till och med den 17 augusti 2018. Då kan du som senior ställa frågor och lära dig om allt ifrån att söka på internet till att starta upp ett eget instagramkonto och hur du gör en swishbetalning. 

Digitaliseringspiloterna kommer även göra besök på ett antal trygghetsboenden under sommaren, då är även boende i området välkomna att delta:

Forellen (i kafét på bottenvåningen): tisdagen den 31 juli klockan 10 till 16
Brattåskärrs trygghetsboende: måndagen den 6 augusti klockan 10 till 16
Mosaikens trygghetsboende: tisdagen den 14 augusti klockan 10-16

Under dessa tider kommer de inte att finnas på plats i biblioteket.

Hur?

Digitaliseringspiloterna kommer ha med sig surfplattor så att de som vill lära sig ska kunna se och prova själva. Ta dock med din egen smarta telefon eller surfplatta också, då digitaliseringspiloternas surfplattor endast fungerar som komplement.