Välkommen till Partille kommuns personalportal, Framsidan och våra interna e-tjänster.

Logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder vid inloggning till kommunens nätverk. Använd knapparna på dosan för att ange eventuella siffror i lösenordet. Alla andra tecken anges med ditt vanliga tangentbord.

Använd inte å, ä, ö

Det fungerar inte att logga in om du har å, ä eller ö i ditt lösenord. Kontakta servicedesk för att få hjälp med att byta lösenord.