Våren är här. Det innebär att kommunens hämtning av trädgårdsavfall drar igång igen. Med start i slutet av mars och fram till november hämtas blommor, blast, fallfrukt, gräsklipp, löv, ogräs och ris hos husägare i Partille med abonnemang.

Det gror, knoppas och växer så det knakar i våra trädgårdar. Allt avfall som uppstår i trädgården och som du själv inte kan eller vill kompostera på den egna tomten räknas som trädgårdsavfall.

Du som vill att vi hämtar och tar hand om ditt trädgårdsavfall kan teckna ett abonnemang för detta via vårt kundcenter. Hämtningen sker därefter varannan vecka, totalt 17 gånger, under växtsäsongen från mars till november (vecka 13 till vecka 46). Uppdraget utförs av RenoNorden på uppdrag av Partille kommun.

Teckna abonnemang för hämtning

Abonnemanget är löpande och gäller tills du säger upp det. Du behöver alltså inte teckna ett nytt abonnemang inför varje växtsäsong. Hämtningen fortsätter som tidigare till dess att du aktivt väljer att avsluta ditt abonnemang.

När du tecknar ett nytt abonnemang får du välja mellan två avfallskärl i olika storlekar, 240 liter eller 370 liter. Hemkörning av kärlet ingår i abonnemangskostnaden:

  • 240 liters kärl – kostnad: 578,75 kronor per år
  • 370 liters kärl – kostnad: 633,75 kronor per år
  • Det går även att beställa extra tömningar av ditt kärl. Det kostar 220 kronor per kärl och tillfälle och beställs direkt av RenoNorden.

Hämtningsavgiften faktureras kvartalsvis av kommunen tillsammans med den ordinarie renhållningsfakturan. Kostnaden inkluderar moms.

Byta storlek på avfallskärl

Är du redan abonnent och du byta storlek på ditt kärl för trädgårdsavfall hör du av dig till vårt kundcenter som hjälper dig att ordna med beställningen.

När hämtas ditt trädgårdsavfall?

Hämtningen av ditt trädgårdsavfall sker på olika datum och veckodagar beroende på var i Partille du bor. Du hittar hela turlistan här.

Kommunen är uppdelad i sex hämtningsområden:

  1. Västra Sävedalen
  2. Norra Sävedalen
  3. Östra Sävedalen
  4. Norra Partille
  5. Södra Partille, del av Furulund och Sävedalen
  6. Öjersjö, del av Furulund.

Här kan du se vilket hämtningsområde som du tillhör.

Lägg bara nedbrytningsbart material i kärlen

För att komposteringen ska fungera är det viktigt att inte plastpåsar, blomkrukor och annat icke nedbrytbart läggs i kärlen. Kärlen är inte heller avsedda för jord, sten eller lera.

Har du frågor som rör hämtningen?

Om du har frågor som rör hämtning och hämtningsdagar kontakta RenoNorden och deras kundtjänst. Telefon 031-3000 704. E-post: kundtjanst.partille@renonorden.se.

Tänk på miljöarbetarnas arbetsmiljö

Tänk på att inte fylla avfallskärlet med så tungt material att det tar skada eller blir svårt för miljöarbetaren att hantera. Maxvikt för båda kärlstorlekarna med innehåll är 75 kg. Avfall som väger mycket, till exempel fallfrukt, kan du dela upp på flera hämtningstillfällen.

Ställ även i ordning en plats för ditt kärl vid tomtgränsen så att det kan hämtas snabbt och enkelt. Kärlet ska stå med handtaget vänt utåt. Då slipper miljöarbetarna utsättas för belastningsskador. I de fall som kärlet är felvänt eller svårtillgängligt kommer trädgårdsavfallet inte att hämtas.

Sidan publicerad: Måndag, 13 mars 2017, 17:05